Jana Kaspar

Jana Kaspar

Vystudovala jsem matematiku, od geometrie a globální analýzy dnes směřuji k naplnění svého životního poslání: pomáhat druhým a psát.

Cestami života jsem z akademického prostředí matematiky vyrazila hledat sama sebe a skrz dobu strávenou v IT jako programátorka. Poté jsem v obchodní činnosti dorazila do času a místa, kdy chci naplnit své životní poslání.

Na své cestě jsem se měla možnost setkat se s vlastním naprogramovaným systémem mysli (ať už rodinou či stovkami let zažitými společenskými návyky). Postupně jsem tyto podvědomé programy u sebe identifikovala a nahrazovala myšlenkami, které podporovaly můj růst a štěstí.

Přirozeně se při tom v mém životě začaly odehrávat podstatné změny, ať už v oblasti profesní, či osobní a ne vždy to bylo příjemné, obzvlášť v posledním roce. Vím, ale že vše mělo svůj smysl, občas možná skrytý, ale každá krize byla úžasným zdrojem informací a dalším katalyzátorem vedoucím k poznání, kdo skutečně jsem.

Počátečním hybatelem mých změn bylo mateřství a konec neexistuje, protože příležitosti ke změnám jsou nikdy nekončící řadou procesů. Zajímá mě tématika ženství, sexuální energie, ke které cítím hlubokou úctu, téma toku peněz a materiálního bohatství, rozvoj krásy a síly osobnosti, vztahů.

Stejně tak mě motivují metody budující partnerství a spolupráci (v rovině pracovní či osobní), protože je vnímám jako bytostně podstatný rys budoucnosti, bez kterého se neobejdeme. V těchto oblastech hodlám nyní postupně rozvíjet své projekty.

Vzdělání: Doktorandské studium Geometrie a globální analýzy

Zájmy: Lidé, tanec, psychologie, filozofie, rodina, hudba, příroda, sportovní aktivity, humor, psaní, kreslení, poezie, jazyky

Články a videa od autora

Přiznejme všem lidem bez rozdílu právo na svobodu projevu. Projevu emocí.

Jana Kaspar

Komunikace

Poradna

Autor nemá žádné odpovědi v poradně.