Josef Tůša

Josef Tůša

Osobní kouč – podpora v rozvoji a dosahování cílů

Působí v oblasti koučování, kde se věnuje podpoře při přesném zaměření a dosahování požadovaných cílů, hledání cest a zdrojů pro jejich uskutečnění.
Řídí se etický kodexem a klíčovými kompetencemi kouče Mezinárodní federace koučů, jíž jsem členem.

Nabízí:

 • Individuální koučování
  Podpora při tvorbě plánů, v nacházení nových úhlů pohledu, při hledání zdrojů pro realizaci a v udržení vytyčeného směru.
   
 • Stínování a zpětná vazba
  Přítomnost kouče u klíčových činností. Pozorování následně poslouží jako podklad pro další vedení rozhovorů.
   
 • Koučování při vzdělávání
  Kouč asistuje při zapracování obsahu vzdělávání do života či pracovní praxe.

Vzdělání, praxe:

 • Specifický trénink pro kouče; ČVÚT v Praze (2009)
 • Facilitace aneb efektivní vedení porad; ICN (2010)
 • Zvládání agrese v nízkoprahových službách; Česká asociace streetwork (ČAS) (2008)
 • Kontaktní pracovník v nízkoprahových službách (230 h); ČAS (2008)

Formální vzdělání

MU Brno, FSS: Sociální politika a sociální práce; téma empowerment (posílení a uschopnění člověka aby byl schopen získat kontrolu nad vlastním životem a dosáhnout svých zájmů skrze uvědomění a informovanou volbu).

Josef Tůša

Články a videa od autora

Autor nemá žádné články.

Poradna

Keď sa pozerám späť a hodnotím celý môj doterajší život, vidím len, ako som ním bezcieľne pláv…

Všechny rady autora