Klára Jirásková

Klára Jirásková

Terapeutka, poradkyně, lektorka, sociální pracovnice, studentka 5. ročníku psychologie na FF UK.

VŠ studium

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; obor: Psychologie (aktuální studium, 5. ročník)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; obor: Psychologie zdraví a Studium humanitní vzdělanosti
 • Colorado College, Colorado, USA, obor: Animal Behaviour

Kurzy

 • Práce s traumatem a postraumatickým syndromem
 • Krizová intervence
 • Tvarová terapie u dětí (doc. PhDr. K. Balcar)
 • Psychoterapie poruch příjmu potravy (PhDr. D. Krch)
 • Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu mluveného projevu (Mg.A. M. Vydrová)
 • Pozorování, konflikt, stres  (Mgr. R. Dvořáková a A. Sobotková)
 • kurzy a semináře Psychologie zdraví zaměřené na problematiku a dovednost komunikace a skupinové spolupráce (Doc. V. Břicháček a M. Habermannová PhD.)

Praxe

 • Asistentka psychologa a terapeutka v psychologické poradně (psychologické a personální poradenství, diagnostická činnost)
 • Lektorka bilanční diagnostiky – diagnostiky studijního a pracovního potenciálu
 • Psychologické vyšetření profesionálních řidičů
 • Poradkyně – specialistka pro specifickou skupinu mladistvých uchazečů o zaměstnání na úřadě práce

Články a videa od autora

Srovnávejme se, ale jen sami se sebou: jací jsme byli včera a jací jsme dnes.

Klára Jirásková

Štěstí

Poradna

Autor nemá žádné odpovědi v poradně.