Tereza Zahrádková

Tereza Zahrádková

Psychoterapeut, poradce, kouč

Individuální poradenství a psychoterapie, párové poradenství, konzultace přes Skype, koučink.

Vedení seminářů:

 • Genogram (náhled na rodinné stereotypy a jejich vliv)
 • Sebedůvěra a její vliv na partnerské vztahy
 • Správný partner pro život

Studium:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci.

Výcviky a kurzy:

 • Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu
 • Certifikované vzdělání kouče – Akademie Libchavy, první spirála kouče, osmidenní program schváleny ICF (64 hodin ACSTH)
 • Kurz Strach v sociálních situacích a koginitivně‑behaviorální terapie vedený Mgr. Katarinou Durecovou
 • Práce s dětskou a adolescentní skupinou, PhDr. V. Masáková
 • Interkulturní komunikace a multikulturní výchova, PhDr. M. Soukup, Ph.D.
 • Kognitivně‑behaviorální terapie depresí, Mgr. K. Durecová
 • Poruchy osobnosti a kognitivně‑behaviorální terapie, Mgr. K. Durecová
 • Asertivita, Mgr. L. Procházková
 • Arteterapie, PhDr. I. Hanušová, Ph.D.
 • Psychoterapie poruch příjmu potravy, PhDr. D. Krch
 • Relaxační techniky a jejich využití v praxi, PhDr.Gabriela Langošová

Praxe:

 • Rodičovské a tematické skupiny v Centru následné péče
 • Péče o autistické děti v organizaci APLA
 • Canisterapie hrou v nemocnici Motol
 • Vedení tematických a terapeutických skupin v dětském detoxu v Nemocnici pod Petřínem
 • Psychoterapeutické poradenství v soukromé Poradně Therapia

Více info na www.koucink‑psychoterapie.cz.

Tereza Zahrádková

Články a videa od autora

Žena, která nemá důvěru v muže, těžko s partnerem vybuduje vyvážený vztah.

Tereza Zahrádková

Vztahy a sex

Čím víc je jeden z partnerů chladný, tím víc druhý žadoní o lásku a přijetí.

Tereza Zahrádková

Vztahy a sex

Partnerský vztah se může stát dějištěm nikdy nevyhlášeného boje o moc nad tím druhým.

Tereza Zahrádková

Vztahy a sex

Chcete partnera, ale už několik let ho nemůžete najít? Předně: není to tím, že na …

Tereza Zahrádková

Štěstí

Ne každý umí říct přímo, když něco není podle jeho představ. A tak kličkujeme – …

Tereza Zahrádková

Vztahy a sex

Negativita bere energii nejen lidem, kteří tak smýšlejí, ale i jejich blízkému okolí.

Tereza Zahrádková

Štěstí

Poradna

Starám se o jeho průšvihy, a on si z nich nic nedělá. Připadám si spíš jako jeho matka než partnerka.

Když vezmete aktivitu do svých rukou, nebudete muset čekat, s čím kdo přijde.

Všechny rady autora