Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Biomatky

Nechtějí se podřizovat společnosti. Touží být jiné. Jsou nevyrovnané, afektované, silně dominantní.

Jednadvacáté století je svědkem zrodu nového fenoménu v oblasti mateřství. Roste počet žen, které volají po svobodě v rozhodování o sobě a svých dětech, odmítají tradiční lékařské postupy a radikálně prosazují své názory především na sociálních sítích. Argumentují návratem k přírodě a přirozeným procesům lidského těla. K tomu patří domácí porody, odmítání povinného očkování pro své děti a striktní dodržování zásad přirozené výživy.

Velká část těchto žen vykazuje určité společné rysy osobnosti. Nejčastěji se jedná o perfekcionistky, ženy nevyrovnané či afektované, silně dominantní a sebevědomé se snahou odlišit se a prosazovat svoje názory. Nechtějí se prostě podřizovat společnosti. Touží být jiné.

Často se také jedná o ženy, které v dané oblasti nemají příliš dobré znalosti. Není to ale pravidlem. Některé z nich se rozhodují bez konkrétních racionálních důvodů, pouze na základě ovlivnění jinou matkou. Určitá část se pro tento styl mateřství rozhodne na základě špatných zkušeností s tradičními postupy a způsobem života.

Zdravý život, nebo hazard?

Filozofie a především jednání těchto biomatek však často zavání fanatismem. Můžeme se setkat i s názorem, že v jejich počínání je cosi až nebezpečného. Biomatkám lze přičíst k dobru, že i díky nim se v posledních letech lidé začínají zamýšlet nad svým životním stylem. Především se začal opětovně klást důraz na kojení a na přednosti kvalitních surovin k vaření ve výživě dětí.

Je to určitě dobrý byznys. Nejen za kvalitnější potraviny bez zbytečné chemie, ale i za další produkty si ve většině případů musí rodiny sáhnout hlouběji do kapsy.

Maminky se díky těmto trendům začínají zajímat o kvalitu a složení potravin, dávají přednost přírodním materiálům v oblečení, například biobavlně. Vybírají si ekologicky odbouratelné čistící přípravky pro domácnost a přírodní kosmetiku. Stále častěji navštěvují prodejny se zdravou výživou a obcházejí různé farmářské trhy, kde nakupují přímo od výrobců či pěstitelů.

Jak tyto trendy hodnotit? Je to určitě dobrý byznys. Nejen za kvalitnější potraviny bez zbytečné chemie, ale i za další produkty si ve většině případů musí rodiny sáhnout hlouběji do kapsy. Samotná změna v uvažování o vlastním zdraví a zdraví našich dětí je nesporně velkým krokem kupředu. Těm, kdo se o to zasloužili, patří velký dík.

Ne všechny biomatky jsou ve svém počínání radikální.

  1. První skupinou jsou ženy, které se snaží pro sebe a své blízké zajistit to nejlepší. Všechno, co činí, vychází z jejich čistého přesvědčení a dělají to především pro zdraví. Jsou to ženy často inteligentní, sečtělé a zodpovědné. Nepropagují svoje názory agresivně.
  2. Druhý stupeň tvoří matky, které se snaží o zdravý životní styl a projevují nedůvěru v lékařskou odbornost – často vyhledávají alternativní řešení zdravotních problémů, např. homeopatii. Inklinují někdy i k odmítání některých druhů očkování pro svoje děti. Všechna pravidla striktně dodržují a propagují ve skupinách a na sociálních sítích.
  3. Poslední, třetí stupeň jsou ortodoxní biomatky-bioženy, které odmítají tradiční lékařskou péči, vyhledávají pouze alternativní metody, neočkují svoje děti žádnými vakcínami (ani povinnými). Uchylují se k domácím porodům, poněvadž nemají důvěru a odmítají klasický model zdravotní péče. Fanaticky propagují svoje názory nejen kolem sebe, ale i na internetu.

Jsou to především domácí porody, které zůstávají sporné. Většina společnosti i odborné kruhy je odsuzují. Dle mého názoru tyto ženy ve znamení své odlišné filozofie, v touze po svobodě a návratu k přírodě zbytečně riskují život svůj i svého dítěte. Před desítkami let bylo běžné, že ženy rodily doma, ale kolik dětí a žen také při komplikovaných porodech zemřelo? Kdo jim zaručí, že zrovna ten jejich krásně naplánovaný porod proběhne tak hladce, jak si přejí? Konkrétně v naší zemi je na vysoké úrovni prenatální i perinatální péče. Úmrtnost novorozenců vykazuje nesrovnatelně nižší čísla, než tomu bylo například v první polovině dvacátého století.

Nenechte se ovlivnit nepodloženými a neodbornými názory jiných maminek. Snažte se více důvěřovat porodníkům a pediatrům. A především důvěřujte samy sobě.

Druhým velkým hazardem, tentokrát "jen" se zdravím dětí, je odmítání povinného očkování. V posledních letech se objevují studie, kde odpůrci očkování poukazují na neúčinnost vakcín či dokonce na jejich škodlivost. Očkování se považuje pouze za byznys. Výpovědi bývalých zaměstnanců farmaceutických firem jsou poněkud podezřelé a výzkumy např. ze zahraničí, které jsou deset let staré a uskutečněny na malém vzorku dětí, také nejsou příliš validní.

Biomatky se však o tyto výzkumy opírají, zveřejňují je na sociálních sítích a tím přímo ovlivňují mínění a následné jednání matek jiných. Roste jejich nedůvěra v lékaře, obracejí se k alternativním metodám. Není toto jednání také trochu nebezpečné? Kdyby nebyly vakcíny účinné, proč by Unicef a jiné organizace uskutečňovaly sbírky na zajištění očkovacích pro děti z rozvojových zemí? Zde je prokazatelné, že neočkované děti masivně umírají. Proč by zhruba na začátku druhé poloviny dvacátého století výrazně ubylo a takřka vymizelo několik onemocnění, na která se začalo očkovat?

Myslet vlastní hlavou

Asi nikdo z nás neví s jistotou, co je správné. Do určité míry chápu touhu biomatek po svobodě při rozhodování o svých dětech. Bohužel ne každá matka je schopná adekvátně posoudit, co je a co není pro její dítě vhodné. Souvisí to se vzděláním a informovaností. Pokud biomatky kritizují například legislativu spojenou s očkováním, měly by si uvědomit, že je to jediná možnost, jak zabezpečit, aby všechny děti měly možnost využít ochrany očkováním.

Využívejte celý web.

Předplatné

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že tendence biomatek třetího stupně považuji za extrém. Myslím si, že žádný extrém není dobrý. Dovolila bych si také apelovat na maminky, které sledují příspěvky na různých sociálních sítích a diskusních webových stránkách. Co se týče propagace neočkování, ale i jiných doporučení: nenechte se ovlivnit nepodloženými a neodbornými názory jiných maminek. Pokud najdete přímo odkaz na nějaký výzkum či rozhovor s odborníkem potvrzující jejich teorie, zajímejte se nejprve o původ těchto sdělení. Snažte se více důvěřovat porodníkům a pediatrům. A především důvěřujte samy sobě.

Každá chceme pro sebe a především pro své děti jen to nejlepší. Určitě je dobré zajímat se o to, co obsahují produkty, se kterými denně běžně přicházíme do styku. Hledat lepší alternativy. Co se však týče zásadních rozhodnutí, je třeba někdy také dát na náš tzv. vnitřní hlas a ujasnit si, všechna pro a proti. Ujasnit si, zda něco konáme skutečně ze svého přesvědčení, či se necháváme strhnout davem. Ať již běžná matka či biomatka.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Otevřít audio sekci

Lucie Kalafutová

Sociální pedagog a poradce