Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Čas v nás

Osobní vnímání času zásadním způsobem ovlivňuje celý život člověka. Který typ jste vy?

O času a jeho hodnotě se v naší společnosti mluví hojně. Každý má k dispozici stejných čtyřiadvacet hodin denně – přesto se navzájem lišíme nejen způsobem, jak se svým časem nakládáme ve vnějším světě, ale dokonce i vnitřním prožíváním času.

Pokud bychom provedli náhodnou anketu a ptali se, jak lidé tráví všední den, dala by se čekat v různých variacích jedna a tatáž odpověď: „Třetinu času trávím prací, druhou třetinu spaním a zbylé momenty věnuji svým blízkým, rodině, kamarádům a mimopracovním povinnostem a koníčkům.“ Tak to přece děláme, to je samozřejmé.

Skutečnost je však mnohem pestřejší: to, jak lidé tráví čas, resp. jak ve svých myslích pojímají tok událostí, se výrazně liší nejen mezi jednotlivými lidmi, ale i mezi kulturami a národy ležícími v různých zeměpisných šířkách nebo státy v odlišné ekonomické a politické situaci.

Pojímání času výrazně ovlivňuje naše každodenní rozhodování, chování a usuzování v nejrůznějších oblastech včetně toho, jak jsme schopni (nebo naopak neschopni) strukturovat si vlastní volný i pracovní čas do zvládnutelných jednotek.

Určuje například, kolik času denně jsme ochotni obětovat pro vzdělání na úkor vlastních koníčků, jak dobře si dokážeme rozvrhnout práci na důležitém projektu nebo jaký podíl z našich finančních příjmů jsme v průběhu času s to naspořit.

Důsledky těchto „časových rámců“ v našich myslích pak mají dopady na naše zdraví a jednání včetně sociálního chování v rodině a práci, na naše celkové emocionální naladění, motivaci a na mnoho dalších faktorů.

Co je časová orientace

Časová orientace (time perspective) je psychologický pojem, který má ve výzkumu i praxi dlouhou tradici, avšak v duchu, v jakém jej definoval Philip Zimbardo (mj. autor slavného Stanfordského vězeňského experimentu) a John Boyd, jeho dlouholetý vědecký spolupracovník, se hojněji používá teprve od roku 1999. Tehdy byla vydána validizační studie, která značně rozšířila používání dotazníku zjišťujícího, jak jsou lidé časově orientovaní.

Převažující časová orientace se stává vlastností, od níž se odvíjí charakter člověka.

Člověk může být orientován šesti různými způsoby– pozitivně nebo negativně do minulosti, hédonisticky nebo fatalisticky do přítomnosti, do budoucnosti nebo do tzv. transcendentální budoucnosti, tj. do období posmrtného života.

Poslední jmenovaná časová orientace nebývá kvůli problematické kulturní převoditelnosti zmíněným dotazníkem měřena. Tento časový rámec je charakteristický jen pro některá orientální náboženství, jakým je například buddhismus.

Zbylých pět však vykazuje vysokou interkulturní shodu a jsou součástí dotazníku ZTPI, což je akronym anglických slov Zimbardo Time Perspective Inventory, do češtiny přeloženo jako Zimbardův dotazník časové orientace.

  • Negativní minulost: V mysli se mi opakují staré bolestné prožitky.
  • Pozitivní minulost: Zvážím-li svou minulost, vybavuje s mi mnohem víc dobrého než toho špatného.
  • Fatalistická přítomnost: Mnohé v mém životě určuje osud.
  • Hédonistická přítomnost: Rozhoduji se bez přemýšlení, pod vlivem okamžiku.
  • Budoucnost: Než se k něčemu rozhodnu, zvažuji, zda se vynaložený čas a námaha vyplatí.

Jak se tato nastavení projevují v životě?

Představte si modelovou situaci: Na smrtelné posteli leží dědeček pěti vnuků – Negativisty, Pozitivisty, Fatalisty, Hédonisty a pana Budoucího. Všichni jsou v době umírání v jeho přítomnosti. Když pan Budoucí dodává odvahu svému dědečkovi a prosí ho, aby věřil v možnost uzdravení, uzemní ho Fatalista poznámkou, že záleží především na tom, jak schopný je jeho osobní lékař, bez kterého sám sotva něco zmůže. Pozitivista začne pod tlakem emočně vypjaté situace připomínat vše krásné, co v dětství společně na výletech prožili, což nenechá klidným Negativistu, který zareaguje poznámkou o tom, jak  vlastním vnukům nikdy nedal ani korunu na zmrzlinu. Hédonista to nevydrží a začne z hloubky srdce plakat: „Dědečku, já tě mám tak rád… jsi tak skvělý, neodcházej, dědečku, ještě toho s tebou chci tolik prožít…“

Jakmile se jednou dozvíte, jakou má váš kamarád, kolega či partner časovou orientaci, budete velkou měrou schopni předvídat a následně vysvětlovat důvody jeho chování.

Časová orientace je tedy subjektivní a neuvědomovaný postoj k časovému průběhu, který lidem umožňuje utřídit neustálý tok událostí a jejich prostřednictvím dát smysl našemu životu. Rodinná a později ekonomická a kulturní atmosféra nás mimoděk učí, jaký vztah k času si máme v mysli osvojit. Převažující časová orientace se stává vlastností, od níž se odvíjí charakter člověka.

Jakmile se jednou dozvíte (třeba jen na základě bedlivého pozorování), jakou má váš kamarád, kolega či partner časovou orientaci, budete velkou měrou schopni předvídat a následně vysvětlovat důvody jeho chování. Místo abyste si ťukali na čelo, jak je ten druhý hloupý nebo líný, pochopíte, že jeho jednání souvisí s vnitřním nastavením. To otvírá cestu k lepší komunikaci.

Pokud ovládáte angličtinu, můžete si pro zajímavost vyplnit online dotazník (oficiální česká verze dosud neexistuje) a zjistit, kam patříte právě vy.

Využívejte celý web.

Předplatné

Literatura:

  • Zimbardo, P. G., Boyd, J. N. (1999): Putting time in perspective: a valid, reliable, individual-differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 6, 1271-1288.
  • Zimbardo, P. G., Boyd, J. N. (2008): The Time Paradox: The new psychology of time that will change your life. USA, Free Press.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Už nechci být single

Toužím po vztahu a rodině, ale nedaří se. Co je se mnou špatně?

12 min

Otevřít audio sekci