Nový audiobook: OSOBNÍ ZRALOST
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Cesta do nitra hráče fotbalu

Nejen trenér, fyzioterapeut nebo masér pomáhají fotbalistům k úspěchu. Co jim může dát psycholog?

Ve sportovní oblasti dělí nejlepší výkony hráčů od těch průměrných pouhé nastavení mysli. Hlava tak mnohdy hraje rozhodující roli a možnost manipulovat ve správný okamžik s obsahem našich myšlenek fatálně ovlivňuje sportovní výkon.

Činnost sportovního psychologa je v u nás (stejně jako v cizině) spíše v plenkách. Povídačky o radách od „cvokaře“ nebo návštěvách u „doktorů přes hlavu“ vystihují podstatu nízké ochoty špičkových i amaterských sportovců hledat psychickou podporu ze strany odborníků.

Máte jako aktivní hráč zápasu problém udržet pozornost v důležitých momentech utkání? Ujímá se vás v klíčových chvílích strach z výsledku? Cítíte se ve vypjatých momentech zápasu slabší než jindy?

Sestava na hřišti naší psychiky

Jestliže se i přes laické povídačky o cvokařích odhodláte k odborné pomoci, navede vás psycholog na cestu k lepšímu výkonu nepřímo – zpočátku poukáže na vaše osobnostní vlastnosti a jejich záporné i kladné stránky, bude zjišťovat kvalitu vztahu s koučem a dalšími spoluhráči, pídit se po vztazích ve vaší rodině a jejímu postoji k vašemu sportovnímu výkonu. Musíte počítat s tím, že pro zvýšení vaší sportovní výkonnosti bude potřeba s psychologem otevřeně sdílet všemožné okolnosti vašeho soukromého života.

Výzkumy nasvědčují, že právě vztahy mezi spoluhráči v kolektivních sportech se odvíjejí od vztahů v rodině a fatálně ovlivňují individuální výkon jednotlivce.

Pokud odborníkovi otevřete svoji třináctou komnatu, začnou se dít věci. Díky změně postojů a očekávání ze strany významných druhých (tedy osob ve vašem okolí, na jejichž názoru vám záleží) i vás samých může začít blahodárná cesta k využití dosud neobjevených kapacit vašeho tělesného systému.

Proč je ale pro sportovního psychologa tak důležité rodinné a další soukromé dění vašeho života? Proč psycholog od začátku nepracuje přímou cestou se sportovním výkonem? Mnohé výzkumy nasvědčují, že právě vztahy mezi spoluhráči v kolektivních sportech, jako je například fotbal, se odvíjejí od vztahů v rodině či mezi přáteli a fatálně ovlivňují individuální výkon jednotlivce. Nebo dokonce že spokojenost profesionálních fotbalistů se vztahem mezi nimi a trenérem vzniká na základě etnické příslušnosti.

Domácí a cizí

V daném výzkumu byly standarním způsobem provedeny a vyhodnoceny rozhovory se 14 afroamerickými fotbalisty anglické ligy. Ukázalo se, že jsou-li jejich trenéři běloši, pak afroameričtí fotbalisté pociťují menší empatii, porozumění a spokojenost, zatímco změna barvy pleti jejich trenéra by vedla k větší dávce sportovního štěstí – vedeni trenérem své etnické příslušnosti by na hřišti určitě podávali vyšší výkon a celkově by dokázali ze zásobárny svých fyzických sil vytěžit více, než je tomu nyní.

Jen osobní pocit? Další výzkumy prokázaly stereotypní přístup trenérů k hráčům. Afroameričtí fotbalisté jsou typicky pokládáni za rychlejší a méně odolné vůči prudkým změnám počasí. Jsou pak obsazováni na pozice, které vyžadují spíše rychlost a razantnost (útok nebo naopak obrana), a méně do pozic, kde se více než jinde uplatňuje inteligence a schopnost rychlého rozhodování (záloha).

Učitelé častěji a intenzivněji navazují oční i verbální kontakt s žáky stejné barvy pleti. Chování učitele pak ovlivňuje známky žáků na vysvědčení a celkovou spokojenost se školou.

Podobný jev byl nalezen i mimo fotbalové hřiště - u učitelů základních, středních a vysokých škol. Zde studenti vypovídali o tom, že jejich učitel častěji a intenzivněji navazuje oční i verbální kontakt s žáky stejné barvy pleti (jak u afroamerických, tak u bělošských profesorů). Chování učitele pak ovlivňovalo známky žáků na vysvědčení a celkovou spokojenost se školou.

Za lepšími výkony

Náš výkon máme ve vlastních rukou. Sám jsem závodně hrával fotbal, řeckořímský zápas a do toho intenzivně tančil. Tyto tři různé sportovní disciplíny jsem zvládal také díky své práci s myslí. Většinu bariér máme totiž nastavených pouze v našich hlavách a schopnost pracovat s psychikou automaticky znamená schopnost ovlivnit svůj sportovní výkon.

Využívejte celý web.

Předplatné

Pracujte na sobě jako sportovci psychicky a rozšiřte úsloví „cvičení dělá mistra“ i do sféry mentálního naladění. Nejen tělo, ale také mysl zasluhuje při cestě za vysněným sportovním cílem zvláštní pozornost. Nejen svaly a pravidelný fyzický trénink, ale i patřičný odpočinek a sebedisciplína rapidně zvýší váš výkon. Chcete-li zlepšit vaše psychické a následně i fyzické fungování, nedejte na řeči a odevzdejte se sportovnímu psychologovi.

Literatura:
Jowett, S., Frost, T. (2007): Race/Ethnicity in the All-Male Coach-Athlete Relationship: Black Footballers’ Narratives. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5, (3), 255-269.
Pigott, R. L., & Cowen, E. L. (2000). Teacher race, child race, racial congruence, and teacher ratings of children’s adjustment. Journal of School Psychology, 38, 177-196.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Jste dobrá máma

Sami sebe vnímáme zkresleně a kriticky. Co pomáhá k sebejistotě a spokojenosti?

8 min

Hodná holka

Pokud jste v dětství dostávali jen podmíněnou lásku, je složité naučit se říkat ne.

22 min

Postavy vnitřního světa

Pochopení našich skrytých představ o druhém pohlaví nás chrání před závislými vztahy.

10 min

Rozhodnutí: potrat

Ničivé morální dilema přechází do období úzkosti. Výčitky míří i na muže, často oprávněně, říká …

26 min

Pravdy tak akorát

Naučte se dětí správně ptát a podporovat je s citem pro jejich prožívání.

8 min

Otevřít audio sekci