Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Cesta do nitra hráče fotbalu

Nejen trenér, fyzioterapeut nebo masér pomáhají fotbalistům k úspěchu. Co jim může dát psycholog?

Ve sportovní oblasti dělí nejlepší výkony hráčů od těch průměrných pouhé nastavení mysli. Hlava tak mnohdy hraje rozhodující roli a možnost manipulovat ve správný okamžik s obsahem našich myšlenek fatálně ovlivňuje sportovní výkon.

Činnost sportovního psychologa je v u nás (stejně jako v cizině) spíše v plenkách. Povídačky o radách od „cvokaře“ nebo návštěvách u „doktorů přes hlavu“ vystihují podstatu nízké ochoty špičkových i amaterských sportovců hledat psychickou podporu ze strany odborníků.

Máte jako aktivní hráč zápasu problém udržet pozornost v důležitých momentech utkání? Ujímá se vás v klíčových chvílích strach z výsledku? Cítíte se ve vypjatých momentech zápasu slabší než jindy?

Sestava na hřišti naší psychiky

Jestliže se i přes laické povídačky o cvokařích odhodláte k odborné pomoci, navede vás psycholog na cestu k lepšímu výkonu nepřímo – zpočátku poukáže na vaše osobnostní vlastnosti a jejich záporné i kladné stránky, bude zjišťovat kvalitu vztahu s koučem a dalšími spoluhráči, pídit se po vztazích ve vaší rodině a jejímu postoji k vašemu sportovnímu výkonu. Musíte počítat s tím, že pro zvýšení vaší sportovní výkonnosti bude potřeba s psychologem otevřeně sdílet všemožné okolnosti vašeho soukromého života.

Výzkumy nasvědčují, že právě vztahy mezi spoluhráči v kolektivních sportech se odvíjejí od vztahů v rodině a fatálně ovlivňují individuální výkon jednotlivce.

Pokud odborníkovi otevřete svoji třináctou komnatu, začnou se dít věci. Díky změně postojů a očekávání ze strany významných druhých (tedy osob ve vašem okolí, na jejichž názoru vám záleží) i vás samých může začít blahodárná cesta k využití dosud neobjevených kapacit vašeho tělesného systému.

Proč je ale pro sportovního psychologa tak důležité rodinné a další soukromé dění vašeho života? Proč psycholog od začátku nepracuje přímou cestou se sportovním výkonem? Mnohé výzkumy nasvědčují, že právě vztahy mezi spoluhráči v kolektivních sportech, jako je například fotbal, se odvíjejí od vztahů v rodině či mezi přáteli a fatálně ovlivňují individuální výkon jednotlivce. Nebo dokonce že spokojenost profesionálních fotbalistů se vztahem mezi nimi a trenérem vzniká na základě etnické příslušnosti.

Domácí a cizí

28. dubna. - 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

V daném výzkumu byly standarním způsobem provedeny a vyhodnoceny rozhovory se 14 afroamerickými fotbalisty anglické ligy. Ukázalo se, že jsou-li jejich trenéři běloši, pak afroameričtí fotbalisté pociťují menší empatii, porozumění a spokojenost, zatímco změna barvy pleti jejich trenéra by vedla k větší dávce sportovního štěstí – vedeni trenérem své etnické příslušnosti by na hřišti určitě podávali vyšší výkon a celkově by dokázali ze zásobárny svých fyzických sil vytěžit více, než je tomu nyní.

Jen osobní pocit? Další výzkumy prokázaly stereotypní přístup trenérů k hráčům. Afroameričtí fotbalisté jsou typicky pokládáni za rychlejší a méně odolné vůči prudkým změnám počasí. Jsou pak obsazováni na pozice, které vyžadují spíše rychlost a razantnost (útok nebo naopak obrana), a méně do pozic, kde se více než jinde uplatňuje inteligence a schopnost rychlého rozhodování (záloha).

Učitelé častěji a intenzivněji navazují oční i verbální kontakt s žáky stejné barvy pleti. Chování učitele pak ovlivňuje známky žáků na vysvědčení a celkovou spokojenost se školou.

Podobný jev byl nalezen i mimo fotbalové hřiště - u učitelů základních, středních a vysokých škol. Zde studenti vypovídali o tom, že jejich učitel častěji a intenzivněji navazuje oční i verbální kontakt s žáky stejné barvy pleti (jak u afroamerických, tak u bělošských profesorů). Chování učitele pak ovlivňovalo známky žáků na vysvědčení a celkovou spokojenost se školou.

Za lepšími výkony

Náš výkon máme ve vlastních rukou. Sám jsem závodně hrával fotbal, řeckořímský zápas a do toho intenzivně tančil. Tyto tři různé sportovní disciplíny jsem zvládal také díky své práci s myslí. Většinu bariér máme totiž nastavených pouze v našich hlavách a schopnost pracovat s psychikou automaticky znamená schopnost ovlivnit svůj sportovní výkon.

Využívejte celý web.

Předplatné

Pracujte na sobě jako sportovci psychicky a rozšiřte úsloví „cvičení dělá mistra“ i do sféry mentálního naladění. Nejen tělo, ale také mysl zasluhuje při cestě za vysněným sportovním cílem zvláštní pozornost. Nejen svaly a pravidelný fyzický trénink, ale i patřičný odpočinek a sebedisciplína rapidně zvýší váš výkon. Chcete-li zlepšit vaše psychické a následně i fyzické fungování, nedejte na řeči a odevzdejte se sportovnímu psychologovi.

Literatura:
Jowett, S., Frost, T. (2007): Race/Ethnicity in the All-Male Coach-Athlete Relationship: Black Footballers’ Narratives. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5, (3), 255-269.
Pigott, R. L., & Cowen, E. L. (2000). Teacher race, child race, racial congruence, and teacher ratings of children’s adjustment. Journal of School Psychology, 38, 177-196.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Pod nánosem traumatu

V terapii hledáme autentickou osobnost. Tu, kterou se někdejší dítě marně chtělo stát.

34 min

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Otevřít audio sekci