Články a videa

Video

Při meditaci zaměřujeme pozornost na fyzické vjemy, abychom si otevřeli cestu k našemu nevědomí.

Pavel Špatenka

Štěstí

Video

Teprve zkušenost s pomíjivostí, jak ji můžeme zažít při meditaci, pomáhá překonat tíživé stavy.

Pavel Špatenka

Štěstí

Video

Pozorovat neznamená přemýšlet ani představovat si. Pavel Špatenka učí, co je a co není meditace.

Pavel Špatenka

Štěstí

Video

Naučte se meditovat s Pavlem Špatenkou. Sebeuvědomění vám ukáže, co ovládá vaše chování.

Pavel Špatenka

Štěstí

Cesta osobního rozvoje může vést do míst, kde potřebujeme spíše terapeuta než duchovního učitele.

Roman Žižlavský

Štěstí

Cítit se v bezpečí a být znuděná, to není život. Hledám, co můžu změnit, dělám, …

Kasia Kordylewska, Roman Žižlavský

Štěstí

Udržet pozornost na objektu pozorování bez pohlcení myšlením je první zkouška vnitřní bdělosti.

Jan Majer, Pavel Špatenka

Štěstí

Video

Vyzkoušejte si jednoduchou metodu, která se těší mimořádné oblibě psychologů i jejich klientů.

Dalibor Špok

Štěstí

Video

Jak dojít k vnitřnímu tichu? Co to vlastně je a proč je to tak důležité?

Dalibor Špok

Štěstí

Ego zachází se skutečností po svém. Jak získat pevný bod pro reálný pohled na sebe …

Pavel Špatenka

Štěstí

Meditace by měla být cestou k poznání, ne nástrojem uspokojení.

Jan Majer, Pavel Špatenka

Štěstí

Pavel Špatenka popisuje prožitek, který změnil jeho schopnost porozumět lidské duši.

Jan Majer, Pavel Špatenka

Štěstí

Praxe vhledu nesměřuje k opuštění racionality. Vede k rovnocennému vývoji myšlení a cítění.

Pavel Špatenka

Zdraví

Video

Získáte-li vnitřní klid, získáte svobodu. Změní se váš vztah k lidem a ke světu. Uleví …

Pavel Špatenka

Štěstí

Dát pozornost sám sobě, být si vědomý sebe sama, to je skutečné sebe-vědomí.

Martin Švihla

Štěstí

Vytvořte si ze svého aktivního odpočinku příjemný návyk.

Jan Smetánka

Zdraví

Co vám přinese meditace? Podívejme se na tuto otázku z pohledu psychologů a neurovědců.

Petr Pražák

Štěstí

Video

Že bychom neměli podléhat pudovým reakcím, všichni víme. Jak je „setřást“, když to přijde?

Michal Petr

Štěstí

Video

Začněte si všímat toho, co ve vás vyvolává odpor. Zjistíte, jaká tajemství skrývá vaše nitro.

Pavel Špatenka

Štěstí

Video

Proč a jak bychom se měli učit nahlížet do svého nitra? A co se při …

Pavel Špatenka

Štěstí

  • strana 2 ze 4