Nový audiobook: Milování
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Člověk hledá člověka

Lidé nechodí za psychologem či lékařem, ale za člověkem. Skoro jako do kina na oblíbeného herce.

„Nestačí mi, že jsem viděn, slyšen, přijímán. Ještě vyžaduji cosi, jakýsi další úkon,“ říká psychiatr Vladimír Řezníček v rozhovoru s psychologem Václavem Smitkou. Společně hledají odpověď na otázku, co lidé ve skutečnosti chtějí, když ve svém trápení vyhledají odborníka.

Václav Smitka: Během let práce v nemocnici jsem získal mnoho příznivých zkušeností…

Vladimír Řezníček: Příklad, prosím.

Kupříkladu odpovědnější přístup k vlastnímu zdraví, tedy k vlastním zdravotním obtížím. To bych v jiném prostředí sotva získal.

A vztah k léčbě, k doktorům?

Na stará kolena poslouchám skoro na slovo i doktory. Nechci ale pominout situaci, která mě udržela skoro do sedmdesáti v zaměstnání. Klinické vyšetřování, sestavování nálezů, vypracovávání posudků, ta či ona terapie jsou činnosti výrazně odlišné od výzkumné práce. To jsem očekával. Pracoval jsem ve studijním oddělení rozhlasu. Jeden z úkolů byl „rozsah přijaté rozhlasové informace“. Tedy samozřejmě také práce s lidmi. Ale některý nemocný člověk vyžaduje cosi, co jsem – ve své nezkušenosti – nemohl očekávat.

Proč by kdokoli v pozici pacienta či klienta vůči mně vznášel nějaké osobní nároky? Na to jsem nebyl připraven.

Mám hádat?

Ne. Ty to znáš. Ale já to dlouho nechtěl uznat. Nějaký čas jsem to odmítal jakoby z principu. Proč by kdokoli v pozici pacienta či klienta vůči mně vznášel nějaké osobní nároky? Na to jsem nebyl připraven. Dám, co mám. Jak může kdo očekávat víc? A co vlastně?

Očekávat víc může jen nedospělec či emočně nezralá osobnost, pomyslíme si.

Ale ten nárok byl uplatňován znovu a znovu. Jakoby nestačilo jen zajít za psychologem, setkat se s někým, kdo vyšetří, porozumí, poradí, povzbudí… Je možné se ho ptát a očekávat upotřebitelné odpovědi.

Lidé skutečně nejspíš nehledají pouze rady, ale i člověka. Jdou za člověkem. Často jen za určitým člověkem. Skoro jako do kina na oblíbeného herce. Psal jsi kdesi o někom nebo citoval někoho. Nějaký podivín ve dne chodil s rozsvícenou lampou po náměstí a na dotaz odpovídal: „Hledám člověka.“

Ovšem. Díogenés ze Sinópy. Jistě právem lze očekávat zájem, dokonce i nějakou jednoduchou podobu přízně. Ale co hledám, když hledám člověka?

To je přímo kardinální, ne‑li kardiální, srdeční otázka!

Přitom nemocný nečeká nějaké konejšení, ohodnocení své mravní bezúhonnosti, ocenění svých zásluh, odpuštění svých provinění… Nečeká soucit. Laciný obdiv, nějakou obdobu „mazání medu kolem huby“. O co má zájem?

Je to výraz potřeby poznat se, výraz zájmu o sebepoznání. Zájmu uvidět sebe sama jakoby očima druhého člověka. V druhém se spatřuji a poznávám, jako se dítě jednou prvně rozpoznává v zrcadle.

Zase zájem!? A zájem patrně nejpřednější. Nestačí mi, že jsem viděn, slyšen, přijímán. Ještě vyžaduji cosi, jakýsi další úkon…

Odezvu?

Kdo však je k ní kvalifikován? Stvrzení, že jsem přijatelný, a že jsem přijímám mezi lidmi. Jistě je to výraz potřeby poznat se, výraz zájmu o sebepoznání.

O čemž říkáme, že je to možné jen za přispění druhého?

Zájmu uvidět sebe sama jakoby očima druhého člověka. V druhém se spatřuji a poznávám, jako se dítě jednou prvně rozpoznává v zrcadle.

Stadium zrcadla? A taky identita a procesy identifikace…

Využívejte celý web.

Předplatné

Tak dost. Najednou je tu mnoho – a moc vznešených slov o těžko poznatelných a sdělitelných lidských touhách a potřebách.

Pokračování za dva týdny.

Rozmluvy 76letého psychologa Václava Smitky (v textu kurzívou) a 77letého psychiatra Vladimíra Řezníčka představují soubor textů připravených ke knižnímu publikování. Psychologie.cz je v podobě seriálu vydává obtýden v neděli, dokud kniha nenajde svého nakladatele. Pomoci můžete i vy svými komentáři a názory v diskusi čtenářů…

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Rozhodnutí: potrat

Ničivé morální dilema přechází do období úzkosti. Výčitky míří i na muže, často oprávněně, říká …

26 min

Pravdy tak akorát

Naučte se dětí správně ptát a podporovat je s citem pro jejich prožívání.

8 min

Strach být sám

Co když si vážně nikoho nenajdu? Je se mnou něco špatně? Jaký život mě čeká …

9 min

Proč tak koukají?

Pocit nedokonalosti může člověka zcela ochromit. Jak nás vidí lidé kolem nás?

5 min

Jak zkrotit své démony

Přestaňte se jim vyhýbat. Přestaňte s nimi bojovat. Raději se s nimi naučte vycházet.

18 min

Otevřít audio sekci
Knížka hledá nakladatele
Seriál

Rozmluvy psychologa Václava Smitky (76) a psychiatra Vladimíra Řezníčka (77) představují soubor textů připravených ke knižnímu publikování. Psychologie.cz je bude v podobě seriálu vydávat každou neděli, dokud kniha nenajde svého nakladatele.

Více autorů

  • Komunikace