Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Co o vás říkají vaše oblíbené barvy?

Barvy jsou cenným diagnostickým vodítkem při hodnocení celkového obrazu osobnosti.

Jako malého mě inspirovaly mnohé barvy. Nutily mě k zamyšlení nad tím, co v nás lidech vyvolávají a jaké aspekty se v souvislosti s nimi v nás samých projevují. Dokázal jsem dlouhé hodiny uvažovat, zda by barvy mohly mít vliv na to, co si myslíme, jak prožíváme a jaké jsou naše vnitřní hluboko zakořeněné tendence.

Tyto úvahy však zůstaly utajené a vlivem studu i introverze zůstaly pohřbeny pod fasádou, která si dnes říká psycholog. Během magisterského studia na Psychologickém ústavu Masarykovy univerzity jsem jako každý jiný student absolvoval povinný dvousemestrální kurz psychodiagnostických metod.

Měl jsem možnost nahlédnout do historie a součastnosti způsobů, jakými psychologové, lékaři a psychiatři usuzovali na charakterové rysy člověka na základě jeho výsledků v testech, kresbách a nejrůznějších výkonově orientovaných úkolech. Tehdy jsem se dozvěděl, a byl jsem nesmírně příjemně překvapen, že barvy byly a stále jsou cenným diagnostickým vodítkem při hodnocení celkového obrazu osobnosti.

Dříve opěvovaná, dnes již poněkud opomíjená metoda, která používá sérii barev k diagnostice osobnosti klientů, se jmenuje Lüscherův test. Jde o projektivní metodu, která je založena na vyhodnocení významu preference či odmítnutí určitých barev vyšetřovanou osobou. Stěžejní myšlenka tohoto testu spočívá v předpokladu, že volba i ignorování barev jsou závislé nejen na situačních okolnostech vyšetření, ale i na osobnostních proměnných.

Tento test dokáže zjišťovat takové osobnostní aspekty, jako je převažující emoční založení, motivační komponenty, potřeby, kompenzační formy chování, stabilita či labilita centrálního nerového systému, a na základě toho predikovat způsob chování vyšetřované osoby v mnoha konkrétních situacích.

Která barva se vám nejvíc líbí?

Úkol klienta je jednoduchý. Vybrat z nabízených karet s rozdílnými barvami ty, které se mu nejvíce líbí, a seřadit je dle vlastní preference. Totéž lze provést v opačném pořadí, kdy dotazovaný seřadí barvy od nejméně oblíbené. Pokračuje rozhovor nad zvoleným pořadím se zkušeným psychologem a následuje interpretace daná jedinečnou kombinací barev, jež jsou seřazeny v unikátním pořadí.

Celková diagnóza osobnosti na základě Lüscherova testu vzniká jedinečnou kombinací a pořadím zvolených barev a stojí na mnohaletých zkušenostech s používáním této metody.

Základními barvami v testu jsou šedá, modrá, zelená, červená, žlutá, fialová, hnědá a černá.

  • Lidem, kteří by umístili hnědou barvu jako první nejoblíbenější, jsou přisuzovány vlastnosti jako tělová smyslnost, vysoká potřeba jistoty, touha zapustit kořeny nebo tendence vyhýbat se situacím, které způsobují nepohodu.
  • Žlutá je charakteristická uvolněností až expanzivností a spontaneitou. Představuje tendenci oprostit se od zažívaných konfliktů a ukazuje na zaměřenost do budoucnosti.
  • Modrá barva reprezentuje potřebu klidu, odkazuje na empatii, emocionální vyrovnanost a vnitřní harmonii.
  • Šedá je neutrální barva, není ani relaxační, ani expanzivní. Její preference ukazuje na neangažovanost v životě pacienta a absenci vnitřního nasazení.
  • Zelená jako barva první volby demonstruje pohotovost člověka k odporu, houževnatost a vytrvalost. Ukazuje na pocit pevné půdy pod nohama, rezistenci vůči změně a potřebu udělat dojem.
  • Červená je výrazem vitální síly, impulzivnosti, tendence vítězit a prosadit se. Lidé, kteří ji preferují před ostatními barvami, jsou rázní a chtějí žít plný život.
  • Fialová souvisí s kontemplativním založením. Lidé, kteří si oblékají šaty ve fialové barvě nebo jinak dávají najevo, že ji upřednostňují, jsou velmi senzitivní a mohou věřit až v nadpřirozené schopnosti. Někdy může tato barva indikovat emocionální nevyzrálost a labilitu.
  • Černá je protestem, touhou nebýt vidět, negací všeho současného (jak je to například u příznivců subkultur Emo a Gothic) a zároveň poukazuje na tendenci jednat nemoudře a ukvapeně.

Celková diagnóza osobnosti na základě Lüscherova testu však vzniká jedinečnou kombinací a pořadím zvolených barev a stojí na mnohaletých zkušenostech s používáním této metody. Tato metoda tvoří pouze doplňující údaj vedle palety dalších osobnost posuzujících metod.

Síly a slabiny

Posuzovat druhé podle barev, do kterých se oblékají, a na základě jejich obliby je často zavádějící. V žádném případě nevěřte kdejakému pseudoodborníkovi, který vám bude slibovat, že odhalí vaše nitro na základě sady barevných kartiček, k jejichž používání neabsolvoval erudovaná školení a postrádá tak potřebnou kvalifikaci. I k výsledkům ze strany odborníka pracujícího s Lüscherovým testem buďte obezřetní a ověřujte si, zda je v jeho vyhodnocení dostatečně zkušený.

Očekával jsem, že výsledek testu bude parodovat astrologické a kartářské rady, ale nic takového se nestalo.

I když to může znít šarlatánsky, není tato diagnostická metoda vůbec tak fádní, jak by se mohlo zdát. Jakákoli diagnostická metoda, která je mezinárodně uznávaná a je pro její používání nezbytné absolvovat kvalifikované nadstandardní kurzy, prošla mnoha lety prokazování spolehlivosti.

Sám na sobě jsem tuto metodu otestoval a můžu ji jako imaginární klient doporučit. Neodhalila sice moji osobnost plné míře a vlastně mi neřekla nic, co bych o sobě do té doby nevěděl. Hlavní důvod, pro který mě okouzlila, byla její výstižná a optimisticky laděná charakteristika. Očekával jsem totiž, že výsledek bude parodovat astrologické a kartářské rady, ale nic z toho se nestalo. Lüscherův test předčil má očekávání, a i když zdůraznil mé mnohé slabiny, byl z diagnostického hlediska velmi přínosný.

Pro sebe samé si ze zajímavosti můžete ve vašich domovech udělat skromný osobní test barev podle výše popsaných charakteristik. Pro chvíle oddechu a pohody bude malá hra na odborníka přes barvy jistě zajímavá. Možná se sami o sobě něco nového dozvíte a kdo ví, postupem času v sobě objevíte stránky, které vám byly dlouhou dobu utajené.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Pod nánosem traumatu

V terapii hledáme autentickou osobnost. Tu, kterou se někdejší dítě marně chtělo stát.

34 min

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Otevřít audio sekci