Novinka v Učebně: Přednáška Dalibora Špoka
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Co vadí šedé kůře

Příliš mnoho času stráveného s interaktivními zařízeními poškozuje mozek.

Victoria L. Dunckley

Victoria L. Dunckley

30. 10. 2014

Přestože mnoho rodičů má nepříjemný pocit, že by se měli víc zabývat omezením času tráveného u obrazovek, často se ptají, jestli opravdu existuje dostatek důkazů, aby dětem rvali z rukou vytoužené přístroje, které odůvodňují jako „součást kultury našich dětí“, nebo se obávají, že někdo další – například partner – jejich snahy zničí. Proberte se níže uvedenými informacemi, přestože vám mohou připadat nepříjemné, a zjistěte pravdu o potenciálním poškození, které mohou interaktivní zařízení způsobit – konkrétně u mladého, vyvíjejícího se mozku.

„Studie ukazují, že závislost na internetu souvisí se strukturálními a funkčními změnami v těch oblastech mozku, které se účastní zpracování emocí, ovládání pozornosti, rozhodování a kontroly kognitivních procesů,“ uvádějí výzkumníci ve shrnutí neurozobrazovacích studií o závislosti na internetu a počítačových hrách (Lin & Zhou et al., 2012).

Ale co děti, které nejsou opravdu „závislé“? Bez ohledu na závislost je zásadní věnovat pozornost riziku, že čas trávený s interaktivními přístroji způsobuje drobná poškození mozku i v případech pouze „normální“ doby vystavení přístrojům – vezmeme-li v úvahu, že s nimi průměrné dítě tráví přes sedm hodin denně (Rideout 2010).

Jako psychiatrička pozoruji, že mnoho dětí bez ohledu na diagnózu trpí senzorickým přetížením, nedostatkem posilujícího spánku a předrážděným nervovým systémem – což nazývám syndromem elektronického displeje. Tyto děti jsou impulzivní, náladové a neschopné dávat pozor – podobně jako v uvedeném citátu, který popisuje poškození odhalené neurozobrazovacími přístroji.

Následky závislosti na displejích

Atrofie šedé mozkové kůry. Mnohé studie ukázaly atrofii (snížení nebo úbytek objemu tkáně) v oblastech šedé kůry (kde probíhá „zpracovávání“) u závislých na internetu nebo počítačových hrách. Poškozené oblasti zahrnují důležitý čelní lalok, který zajišťuje exekutivní funkce jako plánování, určování priorit, organizace a kontrola impulsů („dodělávání věcí“).

Úbytek objemu byl detekován i ve striatu, které se účastní odměňování a potlačování sociálně nepřijatelných impulsů. Znepokojivým nálezem je poškození oblasti známé jako insula, která je zapojená do schopnosti rozvinout empatii a soucit s druhými a spojovat fyzické signály s emocemi. Mimo zřejmého spojení s násilným chováním tyto schopnosti určují hloubku a kvalitu osobních vztahů.

Narušená integrita bílé mozkové kůry. Výzkum také ukázal snížení celistvosti bílé kůry. „Tečkovaná“ bílá kůra se projevuje úbytkem komunikace uvnitř mozku, včetně propojení jednotlivých laloků každé hemisféry, spojení mezi pravou a levou hemisférou a cesty mezi vyššími (kognitivními) a nižšími (emočními a bazálními) centry mozku. Bílá hmota také spojuje mozkové obvody s těmi v těle a naopak. Přerušené spoje mohou zpomalit signál, „zkratovat“ je nebo způsobit jejich nevyrovnanost („falešné“ aktivace).

Snížená tloušťka mozkové kůry. Hong s kolegy u náctiletých chlapců závislých na internetu zjistil sníženou tloušťku mozkové kůry a Yuan et al. ukázali, že její snížení v čelním laloku u závislých na počítačových hrách (u mužů i žen v pozdní adolescenci) koreluje s poškozením kognitivních funkcí.

Poškozené kognitivní funkce. Neurozobrazovací studie ukázaly méně efektivní zpracování informací a sníženou kontrolu impulzů, zvýšenou citlivost na odměny a necitlivost ke ztrátámabnormální spontánní mozkovou aktivitu spojenou se slabou výkonností při plnění úkolů.

„Bažení“ a narušená funkce dopaminu. Výzkum videoher ukázal, že je během hraní vylučován dopamin (zapojený do závislostí a mechanismu odměňování) a že touha nebo potřeba hraní způsobuje v mozku změny podobné bažení po drogách. Další nálezy u závislosti na internetu zahrnují snížený počet dopaminových receptorů a transportérů.

Využívejte celý web.

Předplatné

Přílišný čas strávený u interaktivních zařízení se zkrátka zdá narušovat strukturu i funkci mozku. Množství poškození se objevuje v čelním laloku, který prochází mezi pubertou a pětadvacátým rokem značnými změnami. Na vývoji čelního laloku potom výrazně závisí úspěch ve všech oblastech života – od pocitu štěstí („sense of well-being“), přes akademické nebo kariérní úspěchy až ke vztahovým dovednostem. Tyto poznatky můžete využít k posílení vlastních rodičovských pozic v otázce interaktivních zařízení a k přesvědčení ostatních, aby udělali to samé.

Další odkazy na výzkumy najdete v originálním znění článku, více informací také na webových stránkách autorky.

Pro Psychologii.cz připravil Vojtěch Pišl.