Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Dejte se na emoční jogging

Myslíte si, že úspěšní lidé vděčí za své bohatství a postavení inteligenci? Omyl.

Každý z nás zažil okamžik, kdy se nechal unést emocemi a řekl nebo udělal něco, čeho následně litoval. Právě zde naše emocionální inteligence selhala. Pokud uznáme, že emoce mají často nad rozumem navrch, a naučíme se jim lépe rozumět, můžeme podobným událostem předejít.

O racionální stránce osobnosti, tedy inteligenci, bylo již napsáno mnoho. Většina z nás ví, že inteligence se projevuje například v oblastech verbálního usuzování, prostorové představivosti a početních schopností. Méně rozšířená je znalost, co přesně tvoří emocionální inteligenci.

Nemalá část lidí předpokládá dodnes, že hlavní příčina toho, proč je někdo bohatý a vysoce společensky postavený, tkví v jeho vysoké inteligenci, což je stejný omyl jako nekritické opěvování emocí.

Hlavní příčinou upozaďování důležitosti emocí a nepřiměřeného deklarování inteligence jako stavebního kamene všech lidských skutků je dlouhá historie evropské filozofie, která do protikladu vždy kladla city a rozum a intelekt zdůrazňovala jako složku, která je člověku vlastní a odlišuje jej od světa zvířat.

O citové stránce našeho života dlouho nikdo nepředpokládal, že může mít až fatální vliv na míru našeho úspěchu ve škole a zaměstnání.

Emocionální aspekty lidského jednání proto byly většinou z nás považovány za vedlejší stránku, která pouze tvořila jakýsi stín intelektu. O citové stránce našeho života dlouho nikdo nepředpokládal, že může mít až fatální vliv na míru našeho úspěchu ve škole a zaměstnání. Pro dosažení spokojeného pracovního i osobního života jsou přitom důležité obě stránky.

Otázka, zda je důležitější emocionální nebo běžně vymezovaná (řekněme "racionální") inteligence, tedy není na místě. Naše chování a rozhodování budou vždy ovlivňovat oba aspekty naší osobnosti. Vzájemně se prolínají a dle požadavků aktuální situace do popředí vystoupí vždy jedna nebo druhá.

Z čeho se skládá porozumění

Nejuznávanější a nejúspěšnější vědci na poli emocionální inteligence jsou Peter Salovey a John Mayer. Málokdo bohužel ví, že Daniel Goleman, autor známé popularizační knihy, byl jen tím, kdo o jejich objevech informoval veřejnost, aniž by se zasloužil o rozvoj v této oblasti. Také Golemanovy výroky jako "emocionální inteligence je hnacím motorem lidského chování" nebo "emoce znamenají více než rozum" mají převážně komerční charakter a bohužel nevystihují základní podstatu emocionální stránky našeho života.

Tak jako běžně chápanou inteligenci zlepšuje trénink a dlouhodobé cvičení, i naše emoční složka "zraje" pod vlivem osobních zkušeností.

Emocionální inteligence má tyto aspekty:

  1. Vnímání emocí zaručuje schopnost rozeznat ve výrazu druhých lidí jejich emoční stav. Při této schopnosti si můžete snadno ověřit, zda to, co vám dotyčný říká, souhlasí s tím, co si v nitru myslí a jak to prožívá.
  2. Využití emocí k efektivnějšímu myšlení není vůbec jednoduchý proces. Když se cítíme zle, snadněji se nám vybavují negativní zážitky z minulosti a k budoucnosti jsme spíše pesimističtí, a naopak - při dobré náladě dokážeme věřit, že jsme téměř všehoschopní a nic nám nestojí v cestě. Tento aspekt emocionální inteligence představuje způsob, jakým naše nálada ovlivňuje myšlení a jak toto "nastavení" můžeme využít ve prospěch efektivnějšího řešení problémů, každodenního rozhodování a usuzování.
  3. Porozumění emocím nám umožňuje, abychom si emocí ve tvářích druhých nejen všimli, ale abychom je také byli schopni adekvátně pojmenovat, slovně označit, a vědět, že například hněv může vést k negativním důsledkům. Jsme tak schopni nepříznivým důsledkům předejít a minimalizovat nepříjemné situace.
  4. To celé je už pak v režii té složky emoční inteligence, kterou autoři nazvali jako zvládání (regulace) emocí. Pokud u nás vše, co jsme výše popsali, funguje, nezbývá než se aktivně a preventivně bránit proti těmto negativním stavům. Praktikami jako je meditace a relaxace můžete trvale předejít tomu, aby vás vnitřní emocionální svět omezoval ve vašich důležitých výkonech.

Pokud vysoce ovládáte všechny čtyři složky, zatleskejte si. Jste totiž slibným adeptem na úspěšné zaměstnání, vysokou společenskou prestiž a materiální bohatství. Pokud ne, nezoufejte. Emoce nejsou alfou ani omegou lidské osobnosti a zodpovídají pouze za část našich úspěchů a dovedností. Přesto dokáží být hnacím motorem mnoha situací.

Skutečné vztahy: nejlepší trénink

Každý z nás určitě zažil okamžik, kdy se nechal unést emocemi a řekl nebo udělal něco, čeho následně litoval. Právě zde naše emocionální inteligence selhala a naším úkolem jako lidské bytosti je uznat častou prioritu emocí nad rozumem a podobným událostem předejít. A nejen předejít. Psychologie nabízí více než jen odstraňování negativních příznaků a platí to i pro rozvíjení emocionální inteligence.

Tak jako běžně chápanou inteligenci zlepšuje trénink a dlouhodobé cvičení, i naše emoční složka "zraje" pod vlivem osobních zkušeností. Pozorujte a otevřeně prožívejte vše, co se kolem vás a ve vás odehrává. Skvělými možnostmi, jak rozvíjet emocionální inteligenci, je účast na kurzech, které rozvíjejí soft skills.

Využívejte celý web.

Předplatné

Mezi další neméně účinné a méně nákladné formy tréninku patří prosté upřednostňování fyzické přítomnosti druhých oproti chatování prostřednictvím počítače. Zní to fádně, ale je vědecky potvrzeno, že vyšší emocionální inteligenci mají lidé, kteří vyrůstali obklopeni sourozenci a měli bohaté rodinné a přátelské vztahy.

Emoční stránka našeho života je velmi flexibilní a nejvýznamněji se mění pod vlivem spontánních zkušeností. Rozvíjejte reálné sociální kontakty místo virtuálních a trénujte tak přirozeně svoji emoční inteligenci.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Už nechci být single

Toužím po vztahu a rodině, ale nedaří se. Co je se mnou špatně?

12 min

Otevřít audio sekci