Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Desatero přikázání vědomého života

Věřím v sebe a ve své schopnosti. Mé štěstí i neštěstí se rodí v mé mysli. Spasit se musí každý sám.

Když jsem přemýšlel a srovnával náboženství s vědomým životem, zamyslel jsem se také nad smyslem Desatera božích přikázání. Dovolím si vyslovit myšlenku, se kterou nemusíte souhlasit. Je to můj názor, můžete o něm popřemýšlet a porovnat ho s názorem svým.

Na náboženství se mi nelíbí několik zákonů. Nelíbí se mi, že říká: Miluj boha, který je na nebi, a když ho milovat nebudeš, nepovede se ti dobře. Dokonce budeš potrestán. A naopak, když v něj budeš věřit, bůh tě spasí.

  • Souhlasím s tím, že pokud nebudu milovat boha, nepovede se mi dobře. Ovšem jen v případě, že boha nosím v sobě.
  • Souhlasím s tím, že bůh mě spasí, ale opět jen ten, kterého mám ve svém nitru. Bůh mě spasí, ale kroky udělám já sám.

Vědomý život se zakládá na tom, že své jednání, rozhodování i činy, které ve svém životě děláme, děláme vědomě. Pochopil jsem, že žít vědomý život mohu jen tehdy, pokud žiji podle svých základních a nejvyšších hodnot. Svého boha tedy nosím v sobě.

Pokud promlouvám s bohem, promlouvám sám se sebou. Když v něj věřím, věřím v sebe, když miluji boha, miluji sebe. A tak mohu pokračovat přesně podle desatera božího přikázání.

Sepsal jsem si srovnání Desatera božího přikázání s Desaterem vědomého života z mého pohledu a snažím se jím řídit. Jakkoli to zní pateticky, za boha jsem dosadil sám sebe:

1. Boží přikázání: V jednoho Boha věřiti budeš. Vědomý život: Věř ve své přesvědčení, věř v sebe samého.

Nehledím na to, že jiný ví líp, jak mám žít svůj život. Neposlouchám své okolí, že něco nedokážu. Věřím v sebe a ve své schopnosti. Mé štěstí i neštěstí se rodí v mé mysli. Co si o sobě myslím, jaký jsem a co dokážu, takový taky jsem a to dokážu. Toho se držím a jsem svobodný. Držím se svých myšlenek, slov a činů. Rozhoduji se podle svých základních hodnot. Miluji svého boha v sobě. Miluji sám sebe.

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména božího nadarmo. Vědomý život: Věř, že jsi dokonalý.

Nikdy o sobě nesmýšlím ani neříkám, že nejsem dobrý. Uvědomuji si své klady i nedostatky. Na svých nedostatcích s pokorou, vědomě pracuji. Učím se sám sebe nekritizovat. Jsem jedinečná bytost. Jsem středem vesmíru, protože vesmír je nekonečný a mám stejně velký prostor kolem sebe jako všichni ostatní. Uvědomuji si svou důležitost. Mám sám sebe za nejlepšího přítele. Dělám vše tak, abych žil radostný život.

3. Boží přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Vědomý život: Nezapomeň odpočívat.

Nemusím se uštvat k smrti prací. Nemusím se zabývat neustálým strachem, že něco někde zmeškám. Vše si vytvářím tak, aby mi má činnost přinášela radost. A nezapomínám, že je třeba odpočívat. Nacházím si takovou formu odpočinku, která mi pomáhá se nejlépe zregenerovat. Držím se myšlenky na radost a žiji zdravě.

4. Boží přikázání: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Vědomý život: Cti svého otce i matku.

Je to únavné pořád se bouřit proti rodičům. Uvědomil jsem si, že moji rodiče mě vychovali, jak nejlíp uměli. Dali mi to nejdůležitější, a to je ŽIVOT. Za něj jsem svým rodičům vděčný. Všechny křivdy, které jsem ve svém životě cítil, jsem pustil a odpustil. Své rodiče miluji takové, jací jsou. Uvědomil jsem si, že to, jaký mám vztah ke svým rodičům, se odráží v dalších vztazích v mém životě. Je jen na mně, jak se svým darem života naložím. Mé vnímání světa je jen na mně, je to má volba.

5. Boží přikázání: Nezabiješ. Vědomý život: Žij ve prospěch svůj i celku.

Nemusím jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno v práci i v životě předstihnout nebo se strachovat, aby mě nepředstihli oni. Snažím se, aby moje činy přinášely užitek celku, protože všichni jsme jeho součástí. Tvořím svůj život s ohledem na prospěch svůj i na prospěch druhých. To je integrita. Naše planeta je náš celek, jsme její součástí. Uvědomuji si, že pokud budu jednat tak, abych pokořil, v jakémkoli smyslu slova zničil druhého, ničím celek, a tím i sám sebe.

6. Boží přikázání: Nesesmilníš. Vědomý život: Buď věrný sám sobě.

Pokud miluji sám sebe, tedy boha v sobě, už nikdy se mi nestane, abych tuto sebelásku zradil a byl jí nevěrný. Když jsem byl nevěrný partnerce, jednal jsem tak proto, že jsem si lásku neuvědomoval. Když žiji vědomě, uvědomuji si, že pokud zradím v lásce k partnerce, zradím především sám sebe. Učím se milovat bezpodmínečně, stejně jako sám sebe.

7. Boží přikázání: Nepokradeš. Vědomý život: Nepokradeš.

Nepachtím se za nečestným obohacováním. Je důležitější dávat než brát. Všechny svoje schopnosti nabídnout celku. Někdo může nabídnout víc a někdo méně. Proto je v pořádku, že jsou na světě bohatší a chudší. Každý je živitelem sám sobě.

8. Boží přikázání: Nepromluvíš proti svému bližnímu křivé svědectví. Vědomý život: Nezalžeš.

Když miluji sám sebe, mám sebevědomí, sebedůvěru a sebeúctu. Nemám tedy potřebu lhát jiným ani sobě, ze strachu, že jsem slabý. Lež plodí nedůvěru. Ta dělá ze soužití a ze vztahů peklo. Lhaní vytváří i pomluvy. Pokud se miluji, nemám potřebu pomlouvat. Pomluva druhého je vědomé zlo.

9. Boží přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého. Vědomý život: Neusiluj o zadanou lásku.

Uvědomuji si, že pokud budu usilovat o lásku, která je zadaná, přináší to jen bolest a trápení. Pokud se zamiluji do ženy, která je vdaná, a usiluji o ni, pak beru prostor těmto dvěma lidem, aby si své věci nejprve vyřešili sami. Tato situace se mi stala a vím, jak to bolí všechny zúčastněné. Miluji sebe a svůj život, a tak miluji i životy druhých.

10. Boží přikázání: Nepožádáš statku bližního svého. Vědomý život: Miluji lidi kolem sebe.

Mám velikou radost z úspěchů druhých. Inspirují k úspěchům mým. Uvědomuji si, že každý člověk, kterého potkám, je mým učitelem. Nezáleží na tom, co má, ale co mi ukazuje. Uvědomuji si, že závist je cesta do pekel.

Když jsem si sepsal toto srovnání, uvědomil jsem si, že není důležité, jakým jsem byl, ale jakým jsem teď a jakým být chci. Můj život tím dostal nový rozměr na všech úrovních. Je pravda, že se mi vždy nedaří toto desatero naplnit, zejména druhé přikázání, ale vždy když mám tendenci se kritizovat, uvědomím si, že to, jaký jsem teď, je má dokonalost.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Otevřít audio sekci