Ekonomika v posteli: Proč mladí žijí sami? — archivovaná diskuse

Zpět na novou diskusi

Martin Pechr 18. 6. 2011 17:12 +17
Pro mne je zajímavé, že dokonce i např. rybky z čeledi vrubozubcovitých dokážou vytvářet dlouhodobé nebo trvalé páry, jejichž rozdělení může způsobit ztrátu ochoty se pářit s jinými jedinci nebo i úhyn, (některé druhy vytváří malé skupiny sjedním samcem-obdoba harému). Tyto druhy ryb jsou zajímavé tím s jakou obětavostí o své nejen jikry ale i potomstvo pečují. Patří mezi "akvarijními" rybami k "nejinteligentnějším". Zjednodušeně řečeno u ryb platí: "Čím méně potomstva, tím, větší péče, vyšší inteligence a schopnosti, a naopak." Do jaké míry to platí u lidí? ...a to by třeba někdo řekl...že jsou jen ryby...
Ladislav Tokan 25. 10. 2011 12:19 +16
Co jsem si odnesl z tohoto článku: Madam má ráda slovo "variabilita" i když ho neumí požívat a její přítel ji podváděl. Pán má rád statistiky, příklady výkonnějších samců z živočišné říše a jeho žena zřejmě neumí vařit. Oba zřejmě zapomněli, že psychologie je věda a ne pouhé plácání subjektivních názorů stylu "já si myslím, že" pod záštitou písmenek uváděných před a za jménem. Veškeré ostatní informace obsažené v článku se zdají být subjektivní, zavádějící a kazuistické. Další článek, který dostává NE