Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Facebook tě uspokojí

Na Facebook si chodíme pro podněty jako ke studni pro vodu. Uspokojujeme tak naše základní potřeby.

Ze seriálu: Psycho

Každý člověk má své přirozené potřeby. Pro uspokojování potřeby stimulace, sdílení a komunikace je tady Facebook.

Nemalé procento uživatelů sociálních sítí začíná svůj den čtením nebo psaním příspěvků na Facebook, Google+ či Twitter. Potřeba nasnídat se, zajít na záchod či provést ranní hygienu je až další v pořadí. Proč? Pravděpodobně za to může jedna ze základních potřeb – potřeba stimulace.

Potřeba informovanosti

Pokud nedostáváme pravidelnou dávku informací, cítíme se deprivováni. Výzkumy poukazují na skutečnost, že potřeba zajímavých podnětů je pro náš vývoj zcela zásadní.

Malé dítě bez dostatku stimulů umírá. U dospělých to bývá obdobné. Nejprve se začnou objevovat příznaky senzorické deprivace:

  • zvýšená podrážděnost
  • snížená ochota spolupracovat
  • pocity zoufalství
  • snižování kapacity paměti
  • halucinace.

Poté, pokud se situace nezačne řešit, může absence podnětů člověka dovést k šílenství nebo k sebevraždě.

Soukromé zpravodajství

Informace z večera již nemůže čekat na svého čtenáře den, nemůže na něj čekat ani do rána. Čtenář musí být informován hned. Jen tak je podněty náležitě nasycen.

29. dubna. – 3. května 2020

Neúspěch jako součást životní cesty (seminář)

Psychologie.cz

Revoluční výhoda sociálních sítí je v poskytování aktuálních zpráv o našich blízkých a známých. Málokdo má to štěstí, že se z televizního zpravodajství dozví, jak se vede jeho kamarádům z dětství, spolužákům ze střední školy a sousedům. Pro všechny ostatní je tady Facebook.

Potřeba sdílení a komunikace

Dalším důvodem úspěchu sociálních sítí je možnost uspokojení potřeby komunikovat a sdílet.

  • Nelíbí se nám výsledek voleb? – Sdílíme to.
  • Dostali jsme v práci přidáno? – Sdílíme to.
  • Vadí nám, jaké je zrovna počasí? – Sdílíme to.
  • Jsme zamilování? – Sdílíme to.

Sdílením svých pocitů a názorů si ulevíme a dáme impuls k tomu, aby s námi ostatní komunikovali. Oboje nám dělá dobře. Až budete ráno rozespalí vyťukávat www.facebook.com, nemějte výčitky. Jen jste se rozhodli uspokojit své potřeby.

Nebo je to jinak? Měli bychom své přirozené potřeby korigovat? Jak na to v případě Facebooku?

Psycho
Seriál

Vítejte v rubrice Psycho, kde se laskavý obor psychologie potkává s každodenní realitou a nabízí čtenářům krátké provokativní podněty k zamyšlení a diskusi.

Více autorů

  • Štěstí