Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Koukáte často do blba?

Bloumání není vada. Rozptýlená pozornost je ukazatelem velké kapacity pracovní paměti.

Michal Vlasák

Michal Vlasák

4. 5. 2012

Měli byste se soustředit na přednášejícího nebo na prezentaci vašeho kolegy, ale vaše mysl někde bloumá. I když se snažíte, po chvíli se zase přistihnete, jak zíráte z okna na jeřáb na staveništi.

Takové chování je často – zvláště ve školních lavicích – považováno za nežádoucí. Dle nedávných zjištění je ovšem rozptýlená pozornost jasným ukazatelem velké kapacity pracovní paměti. Ta je klíčová při každodenních činnostech a umožňuje nám snadnější zapamatování a zpracování informací.

“Pokud není zadaný úkol příliš obtížný, lidé s přebytečnou kapacitou pracovní paměti se nechají snadno rozptýlit a často se zamyslí nad něčím jiným,” říká Jonathan Smallwood z Institutu Maxe Plancka. Ve výzkumech účastníci měli vždy zadánu sadu snadných úkolů a ukázalo se, že lidé s lepší pracovní pamětí se mnohem častěji zasnili, ale na jejich výsledcích to nebylo poznat.

Mrkání přepíná režim

Jakmile se člověk zasní, zvýší se také frekvence, s jakou mrká. K tomuto závěru dospěli psychologové na University of Waterloo a vysvětlení je podle nich následující: při přechodu do “zasněného stavu” se mozek snaží eliminovat všechny okolní rušivé podněty. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je mrknout – tedy na okamžik přerušit přísun zrakových podnětů.

Mozek se snaží využívat své zdroje na nejpodstatnější problémy – proto se při triviálních činnostech tak snadno zamyslíme nad něčím jiným.

V navazující studii na University of Pittsburgh byly zkoumány oční pohyby účastníků, kteří měli číst dílo Franze Kafky. Text byl ovšem tak náročný, že prakticky nikdo z účastníků nevykazoval známky “zasnění se”. Dílo jednoho z nejznámějších českých spisovatelů tak bylo vyměněno za ‘Rozum a cit’ neméně známé Jane Austenové. Při druhém pokusu se pak potvrdily teorie o zvýšené frekvenci mrkání.

Mozek se snaží využívat své zdroje na nejpodstatnější problémy – proto se při triviálních činnostech tak snadno zamyslíme nad něčím jiným. Toto snění však také zabírá určitou kapacitu a člověk se tak musí rozhodnout. Přebytek pracovní paměti lze totiž využít i ke zvýšení pozornosti.

Pokud se tedy často zakoukáte do dáli, je možné, že jste geniální. Pravděpodobnější ale je, že vaše mysl se zkrátka chce zaobírat důležitějšími věcmi.

Články k poslechu

Návrat k závislosti

Změňte svůj pohled na závislost: není to vaše slabost, ale přirozenost. Začněte být závislí vědoměji.

12 min

Pod nánosem traumatu

V terapii hledáme autentickou osobnost. Tu, kterou se někdejší dítě marně chtělo stát.

34 min

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Otevřít audio sekci