Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Kult ženství

Dokud ženy neuposlechnou volání své přirozenosti, budou pouhými nedokonalými kopiemi mužů.

Ze seriálu: Psycho

Žena každý měsíc prochází čtyřmi fázemi, během nichž se proměňuje postupně ve čtyři odlišné ženy. Pokud jí není dovoleno tyto ženy zcela projevit, není sama sebou.

V momentě, kdy dívka dostane svoji první menstruaci, se stává ženou. Začne fungovat v cyklech, podobně jako naše planeta. Tak jako Země prochází čtyřmi ročními období, tak i žena prochází čtyřmi fázemi, a to až do období klimaktéria. U Země trvá tento cyklus 365 dní, u ženy 28 dní.

Čtyři ženy

Podle Mirandy Gray prochází žena během cyklu čtyřmi archetypy:

  1. Panna – začíná po menstruaci, žena se cítí čistá, energická a krásná. Uvědomuje si svou sílu. Je soustředěná, společenská, dynamická, odhodlaná, bezstarostná. Nastal pro ni ten správný čas na zahájení nových projektů.
  2. Matka – fáze ovulace, žena se stává milující, dávající, pečující, tvořící. Potřebuje tvořit, vdechnout život něčemu nehmotnému.
  3. Kouzelnice – období před menstruací, žena se začíná obracet do sebe. Přesto bývá neklidná, ztrácí výkonnost. Je tvořivá, ale bez směru. Vnímá svoji sexualitu, která je vášnivá až pudová. Její energie může být tvořivá, nebo ničivá, podle toho, jak ji uchopí.
  4. Baba – začíná prvním dnem menstruace, toto období je charakterizováno stáhnutím se do svého nitra, hledáním odpovědí a nalézáním indicií k tomu, co doopravdy chce. Žena vnímá své spirituální potřeby. Je velmi empatická. Uvědomuje si úbytek fyzických sil, respektuje potřeby svého těla. V této fázi se nechce zabývat malichernostmi všedního života.

Jelikož žena každý měsíc prochází čtyřmi zásadními změnami, můžeme na ni během této doby pohlížet jako na čtyři různé ženy. Pokud mají tyto ženy od okolí i od sebe svolení naplno se projevit, vyvíjejí se v pořádku. Domnívám se však, že ženy v západním světě toto svolení nemají, protože si ho samy neudělily.

Ačkoliv si to nepřiznáme, chováme se vlastně jako muži. Svoji ženskost si připomínáme mašličkou na spodním prádle nebo darovanou květinou.

Nevyzývám k tomu, abychom se stáhly do domácností, vychovávaly děti a udupaly svoje sny, jako to bylo kdysi. Vyzývám k tomu, abychom začaly respektovat své potřeby a nesnažily se podobat mužům. Jsme ženy a jsme pro potřeby Země minimálně stejně tak důležité jako muži.

Názory Mirandy Gray jsou mi velmi blízké. Jak na ženství pohlížíte vy?

Psycho
Seriál

Vítejte v rubrice Psycho, kde se laskavý obor psychologie potkává s každodenní realitou a nabízí čtenářům krátké provokativní podněty k zamyšlení a diskusi.

Více autorů

  • Štěstí