Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Měsíc v nás

Menstruační cyklus známe jako příčinu hádek a nepohody. Naučte se ho využívat ve svůj prospěch.

Měsíc byl od pradávna symbolem ženské energie. Její proměnlivosti, nabývání a ubývání světla uprostřed noční temnoty.

Když jsem nedávno v jedné knize od anglické spisovatelky a umělkyně Mirandy Gray četla větu, že v každé ženě jsou vlastně čtyři další, začala jsem se usmívat a cítit úlevu. Konečně to někdo napsal.

Ženská energie je jako neustále se proměňující řeka nálad a pocitů. Zdá se být nepředvídatelná, příliš emocionální, nestabilní, nekontrolovatelná. Ano. Má ale ještě další dary. Proměňuje se totiž cyklicky. A ten skrytý řád se nazývá menstruační cyklus.

Měsíční cyklus a jeho fáze

Často se stává, že jako ženy vnímáme čas menstruace jako ojedinělou událost, která se nám „stane“ jedenkrát za měsíc. Pravda ale je, že je to jen jedna ze čtyř fází, které v těle ženy každý měsíc probíhají. Samozřejmě v případě, že žena zažívá přirozený cyklus.

Menstruace a ovulace jsou dva vrcholy a mezi tím žena prochází dalšími důležitými fázemi, jež se nazývají pre-ovulační a pre-menstruační. Nejvíce pociťovanými změnami jsou právě ony dva vrcholy v cyklu, tedy ovulace a menstruace. Ráda bych zde i ze své vlastní zkušenosti popsala, jak se tyto fáze mohou projevovat v životě ženy. Vydám se ale trochu jinou cestou, než jen obvyklým popisem fyziologických funkcí.

Cyklus trvá přibližně 28 dní a má čtyři fáze, které jsou spojeny s fázemi měsíce. Nutno nicméně dodat, že cyklus může být u každé ženy velmi pohyblivý a proměnlivý, v závislosti mimo jiného na naší emoční pohodě, stravě, celkovém zdraví, stresu, pracovním vytížení.

Ovulace je fáze, kdy zcela přirozeně vstupujeme do kontaktu s naším okolním světem. Jsme „těhotné“ možnostmi.

Ovulace je čas, kdy žena může cítit zvýšený příval energie, chuť tvořit, pracovat na nových projektech, seznamovat se, mít chuť milovat se. Je celkově otevřená vůči světu. Stává se pečující matkou a láskyplně se stará o své vztahy. V této fázi je energie spojená s možným otěhotněním a tělo to pozná.

Vnímáme potřebu naplnění a zhmotnění projektů, snů, plánů. Také díky tomuto přirozenému pudu je naše sexuální energie a touha na vrcholu. Vzduchem kolem nás vibruje nadšení a čirá radost. Je to fáze, kdy zcela přirozeně vstupujeme do kontaktu s naším okolním světem. Jsme „těhotné“ možnostmi.

Kouzelnice mění svět

Pokud vajíčko není oplodněné, nastává fáze pre-menstruační, mnoha ženám známá především kvůli pre-menstruačnímu syndromu. Může to být čas plný výzev nejen pro ženu, ale také její okolí. Často je to období zvýšené frustrace, fyzického napětí, nevyjadřované agrese kombinované s extrémní přecitlivělostí.

Můžeme také zažívat silný impuls věci měnit – nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Když je naše kreativní energie zablokovaná, nejčastěji se projeví právě v této fázi. Neschopností věci dokončovat, podrážděním, kritičností. Paradoxně je to ale čas, kdy můžeme být v úzkém kontaktu s vlastní kreativitou a vnitřním naladěním na svůj zdroj. Jsme nabádány přijmout sebe sama včetně emocionálních výkyvů a uznat své limity.

Můžeme také zažívat silný impuls věci měnit – nejen v pracovním, ale i osobním životě. Stavíme se - obrazně řečeno - do archetypu kouzelnice, ženy měnící svět. Jednáme intuitivně, jsme si vědomé své síly.Příležitost k regeneraci

28. dubna. - 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

Menstruace je čas introspekce. Symbolicky můžeme během menstruačního krvácení vnímat impuls k vědomému propuštění něčeho, co se nemohlo realizovat, ať už je to v našem životě cokoliv. Žena je v tomto období velmi vnímavá, hloubavá, senzitivní.

Je to fáze vhodná k naslouchání svému vnitřnímu hlasu a ke snížení pracovního tempa a nasazení. Právě zde je důležité naslouchat svému tělu, dopřát si dostatek spánku a snížit fyzické výkony. Tím, že jsme v této fázi naladěné velmi intuitivně, můžeme provádět různé osobní rituály, kdy symbolicky to, co nám již neslouží, odevzdáváme. Vytváříme tak prostor pro něco nového. Proto máme tak často v této fázi chuť spousty věcí a nefunkčních vztahů hodit za hlavu.

Pamatuji si rok, kdy jsem si dala závazek, že každý měsíc po tři dny měsíčního času budu držet „silence-time“. Takřka jsem nemluvila, nezapínala počítač, nezvedala telefon a pokud to šlo, své pracovní schůzky a aktivity přesunula na jiný termín. Všechny bolestivé symptomy pomalu začaly mizet a pro mě to byla vždy fáze zaslíbená ztišení a meditaci. Byl to čas mohutné regenerace. Měla jsem vždycky pocit, že jsem byla na dovolené.

Jakmile impulsům, jež se projevují v jednotlivých fázích, dáme prostor a začneme si jich všímat, menstruační cyklus se stane zdrojem nesmírných tvořivých energií a podnětů.

A pak nastává úplně nová fáze. Jestliže jsme samy sobě věnovaly dostatek času během fáze menstruační, je nám nyní odměnou velký příval energie a chuti rozhodovat se, plánovat, zakládat nové projekty, vymýšlet nápady, přinášet čerstvé impulsy do již existujících projektů či vztahů. Dynamická neboli pre-ovulační fáze. Příprava na nový cyklus tvoření.

Odvracíme se od tiché a reflektivní energie předchozí fáze k více logickému způsobu uvažování, strukturnímu myšlení a entuziasmu. Těšíme se na vše nové. Jsme připravené vstoupit na půdu světa a začít. Cokoliv. Hlavně začít.

Dovolím si zde citovat svou přítelkyni a kolegyni Danu-Sofi Šlancarovou: 


„Je úžasné mít čas, kdy jsem ohnivou tygřicí plující světem byznysu, čas, kdy jsem pečující a všechny a vše milující matkou, čas, kdy jsem mocnou čarodějkou, která tvoří a zhmotňuje. A také čas, kdy jsem starou ženou, která s pochopením a vhledem už jen odpočívá. Jsem jaro-léto-podzim-zima. Každý měsíc.“

Využívejte celý web.

Předplatné

Jakmile popsaným impulsům dáme prostor a začneme si jich všímat, menstruační cyklus se stane zdrojem nesmírných tvořivých energií a podnětů. Procházíme každý měsíc malou osobní přeměnou. Využijme ji.

Autorka 
působí v projektu Měsíc v nás.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Otevřít audio sekci