Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Nevěra 2014

Důvody, pro které si zahýbali naši rodiče, jsou už dnes většinou pasé. Máme svoje vlastní.

Zdeněk Krpoun

Zdeněk Krpoun

3. 2. 2014

Stále častěji je to muž, komu ve vztahu chybí něžnost a porozumění, a spouštěčem nevěry je hledání pohlazení, pochopení a naslouchání.

Naše tradiční chápání nevěry se opírá o již zastaralá tvrzení, že muž a žena „pocházejí z rozdílných planet“. Že mají zcela odlišné způsoby myšlení a různé prožívání a motivaci při rozhodování se o tom, zda být či nebýt nevěrný.

Moderní pohled euroamerické kultury a změny ve společnosti přesouvají důraz na rovné příležitosti (a nutno říct, že mnohdy i povinnosti) mezi oběma pohlavími. To způsobuje, že se dané asymetrické a dříve běžné odlišnosti dnes již téměř neobjevují. Jejich místo zaujímají motivy odlišné od těch dřívějších.

Mezi tradiční mezipohlavní motivy nevěry dříve patřily tyto většinovou společností přisuzované příčiny:

  • muž má přirozeně vyšší sexuální apetenci, na rozdíl od ženy ji neumí vlastní vůlí tak dobře ovládat a častěji podléhá náhlým a nevázaným známostem na jednu noc
  • ženě chybí citlivé zacházení ze strany muže a v novém partnerovi potřebuje nalézt pochopení, pohlazení a porozumění
  • muž vždy byl, je a bude (v souladu s evolučními teoriemi, nikoli fakty) promiskuitnější a k nevěře vlastně mnohdy ani žádný motiv nepotřebuje
  • žena přišla o přízeň a pozornost partnera, nedostává se jí od něho objetí, pohlazení, polibků a něhy, jako tomu bylo na začátku; romantický vztah se změnil na každodenní rutinu, kde je ženě souzeno postarat se jak o děti, tak o manžela, a její partner se zajímá pouze o to, zda je doma uvařeno a uklizeno

Taková a mnohá další tvrzení nalezneme v dnes již kultovních bestsellerech doktora Miroslava Plzáka, který měl jako sexuolog a manželský poradce pro svá tvrzení silnou oporu v každodenní realitě při práci s jednotlivci i páry.

Dnes musíme smeknout klobouk před jeho dlouhodobými zkušenostmi a skvělými knihami, avšak s měnícími se požadavky na život v moderní společnosti se proměňuje i způsob myšlení a potřeby lidí, kteří jsou ve vztahu motivováni mnohdy zcela odlišnými příčinami.

Mnozí partneři dnes vnímají vztahy jako krátkodobé záležitosti, které není třeba plánovat, promýšlet ani pěstovat.

Na druhou stranu nelze říct, že by výše zmíněné příčiny nevěry již neexistovaly. Opak je pravdou – psychologové a sexuologové v poradnách potvrdí, že tradiční důvody návštěvy manželek a manželů v poradnách se stále vyskytují. Nicméně je jich daleko méně a vedle nich se objevují nové a dříve sporadicky nebo zcela vůbec důvody, proč je jeden či oba z partnerů nevěrný.

Proč jsme dnes nevěrní

U moderních vztahů je zajímavé v první řadě to to, že pro nevěru nemusí existovat žádný motiv. Mnozí partneři vnímají vztahy jako krátkodobé záležitosti, které není z důvodu nevyzpytatelnosti každodenního života třeba plánovat, promýšlet ani pěstovat. Nevěra pak vyplývá z nízkých investic do vztahu a je vyřčenou či tiše akceptovatelnou dohodou o tom, že je vše dovoleno.

28. dubna. - 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

Za druhé nabízí život v současné euroamerické kultuře nespočet možností, takže se člověk často ocitá v situaci, kdy zkrátka neví, co od svého života chce. Tato nezakotvenost se projevuje zkoušením všeho nového a podléháním naskýtajícím se možnostem včetně intimních vztahů s novými partnery. I zde tedy chybí pravý motiv – muž i žena jsou nevěrní proto, že nevědí, co od vlastního života chtějí, a nemají jasnou představu o směřování jejich vztahu.

Důvodů pro nevěru, u kterých nelze vystopovat racionální motiv, bychom určitě našli více, například alkoholové opojení (motiv není vyvolán myšlenkovými pochody a nezáleží ani na aktuálně prožívané spokojenosti ve vztahu) nebo zvláštní psychopatologické vztahy, kde je promiskuita jen jedním z mnoha symptomů (například tzv. histriónská porucha osobnosti).

Pokud chceme hledat motivy specifické pro nevěru člověka v moderní společnosti, pak vyplývají z následujících příčin:

  • Žena je ovlivněna masmediálně prezentovaným prototypem muže a neustále hledá jedince, kteří se mu svými vlastnostmi co nejvíce podobají. Protože je mediální obraz mužů nereálný (muž je zobrazován jako pohledný, bohatý, sympatický, drsný a něžný zároveň, má smysl pro humor, vždy si ví rady atd.), prožívá žena ve vztazích zklamání, je nespokojená anebo se nudí. Jakmile se naskytne příležitost vztahu s mužem, který stávajícího partnera v jedné či více vlastnostech zdánlivě převyšuje, tyto ženy využijí své příležitosti.
  • Muži jsou také ovlivněni prezentací ženy v médiích, ale spíše než o vlastnostech lze hovořit o způsobech, jakými se ženy projevují v ložnici. Pornografický průmysl produkuje nereálná videa, která v mužích vyvolávají potřebu prožívat totéž se svojí partnerkou. Od ženy pak tito muži vyžadují, aby se chovala jako sexuální otrokyně, a jakmile se jejich představa střetne s realitou, hledají uspokojení v nočních klubech nebo s ženami, kterým vztahy na jednu noc nevadí.
  • Žena hledá sexuální uspokojení s mužem, který ji bude fyzicky přitahovat a dokáže ji přivést k orgasmu. Ačkoli se vysoká sexuální apetence dříve přisuzovala výhradně mužům, současný kult spokojené ženy klade vysoký důraz na spokojenost se sexem a ženám vzkazuje: "Nejste spokojená s tím svým v posteli? Pak zkoušejte dál, a určitě svého sexuálního boha jednou najdete!"
  • Muži ve vztahu chybí něžnost a porozumění a spouštěčem nevěry je hledání pohlazení, pochopení a naslouchání. Dříve o domácnost pečující žena mnohdy buduje kariéru až do nejvyšších pater společnosti, téměř se nevyskytuje v přítelově přítomnosti a zapomíná svému partnerovi poskytovat elementární pozornost a projevy citové opory a náklonosti.

Popsané příčiny zdaleka nejsou vyčerpávajícím výčtem důvodů, které vedou k nevěře. Nám všem jsou však dobře známé, a i když si mnohdy nechceme připustit, že se tradiční role muže a ženy ve vztahu změnily, musíme připustit, že se současná podoba i nároky na mužskou a ženskou roli ve společném partnerství mění.

Kromě nevěry a jejích příčin je však také důležité mít na paměti důvody a příčiny, které vedou k tomu, že si jsou partneři po mnoha letech manželství stále věrní.

Články k poslechu

Návrat k závislosti

Změňte svůj pohled na závislost: není to vaše slabost, ale přirozenost. Začněte být závislí vědoměji.

12 min

Pod nánosem traumatu

V terapii hledáme autentickou osobnost. Tu, kterou se někdejší dítě marně chtělo stát.

34 min

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Otevřít audio sekci