Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Nové desatero dobrého rodiče

Jak vychovat zdravého, šťastného a úspěšného člověka?

Jan Sýkora

Jan Sýkora

3. 2. 2011

Knižních průvodců rodičovstvím dosud na celém světě vyšlo neuvěřitelných čtyřicet tisíc. Vědci z Kalifornské univerzity Robert Epstein a Shannon L. Fox se pokusili dosavadní poznatky z této oblasti utřídit. Porovnávali účinnost odborníky doporučovaných výchovných metod a vyhodnocovali praktické postupy, které se osvědčily rodičům. Odvodili tak pravidla, která by si měl osvojit každý, kdo chce svým dětem pomoci prožít šťastný život.

Údaje od dvou tisícovek rodičů badatelé rozdělili do deseti kategorií rodičovských dovedností. Tyto kategorie vytvořili na základě dosavadních výzkumů výchovných metod. S užitím odpovědí respondentů pak zpětně ověřili, které metody jsou pro vychování zdravého, šťastného a úspěšného dítěte nejúčinnější. Na základě svých zjištění vytvořili takzvané rodičovské desatero: desetibodovou škálu obsahující nejúčinnější výchovné postupy.

Co dělá dobré rodiče?

Vědci došli k závěru, že tím opravdu nejlepším, co rodiče mohou pro štěstí, ale i pro zdraví svých dětí udělat, je projevovat jim co nejvíce lásky a podpory.

Poté překvapivě následuje schopnost zvládat stres a udržovat zdravý vztah s druhým rodičem, a to i když rodiče žijí odděleně. Jinými slovy, děti mají užitek nejen z toho, jak se k nim rodiče chovají, ale také z toho, jak se chovají k sobě navzájem i jaké vztahy je pojí s ostatními lidmi.

Rodičovské desatero

 1. Láska a náklonnost
 2. Zvládání stresu
 3. Vztahové dovednosti
 4. Samostatnost a nezávislost
 5. Vzdělání a učení
 6. Životní dovednosti
 7. Zvládání chování
 8. Zdraví
 9. Světonázor
 10. Bezpečnost

Důležitým krokem k dobrému rodičovství je schopnost sebeovládání i v těch nejnáročnějších situacích. I tomu nejtemperamentnějšímu rodiči ke zvládání vlastních emocí mohou pomáhat různé metody zvládání stresu, například meditace, imaginativní techniky či dechová cvičení.

Další dovedností dobrého rodiče je posilování soběstačnosti a samostatnosti dětí, stejně jako vytváření kladného vztahu dítěte ke vzdělání a jeho podpora v učení.

Rodiče mají své děti po materiální stránce dostatečně zaopatřovat. Ve výchově má převažovat pozitivní motivace, trest má být až nejzazší možností.
Výchova má směřovat ke zdravému životnímu stylu a vytváření zdraví prospěšných návyků, například pravidelného cvičení anebo zdravého stravování.

29. dubna. – 3. května 2020

Neúspěch jako součást životní cesty (seminář)

Psychologie.cz

Výzkum ukázal, že méně důležité je vedení dítěte k utvoření vlastního názoru na podstatu světa a různé duchovní nauky, ale i ochrana dítěte a přehled o jeho přátelích a aktivitách.

Výzkum překvapivě zpochybnil teorii B. F. Skinnera, který za známku dobrého rodičovského přístupu považoval pevnější vedení dětí. Jak se ukázalo, přísnější výchova nutně neznamená, že je rodič lepší. Předpoklady pro to být dobrým rodičem má každý, jde jen o to umět je rozvinout.

Ne dovednosti, ale vlastnosti

Ačkoli jsou děti rozvedených rodičů méně šťastné (toto tvrzení je zpochybněno v diskusi pod článkem – pozn. red.), mohou jim rodiče zajistit výchovu dle uvedených pravidel stejně dobře, ať už žijí spolu, nebo jsou rozvedení. Rodičovské dovednosti neovlivňuje rasa ani etnický původ, tvrdí dále vědci. Stejné rodičovské schopnosti podle nich mají heterosexuálové i homosexuální páry.

Využívejte celý web.

Předplatné

Okolností, která hraje podstatnou roli, je ovšem vzdělání – platí, že čím vyšší vzdělání, tím lepší výchova. Vzdělanější lidé na zlepšení svých rodičovských dovedností pracují více. Nejlepší zprávou je, že rodičovským dovednostem se lze naučit. Lepší výsledky totiž vykazovali rodiče, kteří navštěvovali kurzy rodičovství.

„Dovednosti nejsou tím nejdůležitějším, co rodič potřebuje,“ komentuje závěry amerických vědců český psychiatr Radkin Honzák. Dovednostem se při dobré vůli může člověk naučit, potvrzuje. „Já bych u dobrého rodiče předpokládal spíše vlastnosti, především určitou úroveň osobnostní zralosti.“

Doporučujeme:

 • EPSTEIN, Robert. What Makes a Good Parent? In Scientific American Mind. Vol. 21. No. 5. New York, USA: Nature Publishing Group, listopad/prosinec 2010. ISSN 1555–2284. s. 46–51.
 • SMITH, Charles A. (ed.) The Encyclopedia of Parenting Theory and Research. First Edition. Westport, CT, USA: Greenwood Press, 1999. 512 s. ISBN 0–313–29699–5.
 • ALVY, Kerby T. The Positive Parent: Raising Healthy, Happy, and Successful Children, Birth-Adolescence. New York, NY, USA: Teachers College Press, 2008. 272 s. ISBN 978–0807748084.
 • BROOKS, Jane B. The Process of Parenting. Eighth Edition. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2010. ISBN 13 978–0–07–337876–3.
 • EPSTEIN, Robert. Epstein Parency Competencies Inventory (test).