Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné

Ona citově vydírá, on ponižuje

Partnerský vztah se může stát dějištěm nikdy nevyhlášeného boje o moc nad tím druhým.

V dnešním dílu seriálu o zabijácích partnerské komunikace se budeme věnovat tématům citového vydírání a ponižování jako dalším příkladům nešvarů, které používají partneři v nedospělé a nezralé komunikaci. Takové typy komunikace mohou vést až k rozchodu nebo k přinejmenším k veliké nepohodě partnerského vztahu.

Citové vydírání je forma manipulace. Samozřejmě, že takto může vydírat i muž, ale my se dnes zaměříme na ženy. Výčitky, obviňování, výhrůžky... Touto formou komunikace se žena v muži snaží vyvolat strach a pocity viny. Snaží se vytvořit dojem, že je muž zavázán plnit její požadavky (mnohdy i nereálné), a vyvolat v něm pocit viny, když tyto závazky neplní.

Jak citově vydíráme

Každá manipulativní žena má ve vztahu svůj způsob citového vydírání. Některá volí formu oběti. Žije v domnění, že muž „vycítí“ její potřeby a pocity. Pokud se mu to nepovede, nastoupí obviňování, že mu na ženě nezáleží a nemiluje ji. Žena se například uráží, mlčí a vyvolává v muži nepříjemné pocity viny a zmatenosti, protože často není čeho se chytit.

Jiná manipulující osoba může volit převážně vyhrožování. Trestá svého partnera odnětím své lásky nebo sexuální náklonnosti, když neplní, co ona vyžaduje. Často vyhrožuje rozchodem či rozvodem, vyvolává hysterické scény a plánuje odchod i s dětmi. Taková žena může svého muže zneschopňovat neustálou nespokojeností, kterou dává na rozdíl od oběti jasně najevo.

28. dubna. - 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

Dalším druhem citové manipulace v komunikaci je žena citově závislá. Taková žena se potřebuje od muže neustále ujišťovat, že je milovaná. Používá věty jako máš mě ještě rád? miluješ mě? líbím se ti ještě? a kdykoli něco není podle jejích představ, začne svého muže tímto způsobem vydírat. Mnohdy pláče a naříká si před partnerem, že už ji určitě nemiluje, když chce jít zítra večer za kamarádem na pivo a nechce být doma s ní.

Muž se v takovém vztahu cítí pod neustálým tlakem a žije ve strachu, aby v ženě náhodou nevyvolal pocity nemilovanosti a nebyl tam opět za toho, který ženě ubližuje.

Kudy ven z citové manipulace

Soužití s citovým vyděračem je vždy emocionálně vyčerpávající, a pokud vám na vztahu záleží, můžete tímto způsobem často podléhat strachům, abyste o svou polovičku nepřišli. Citová vyděračka vždy v muži vyvolává pocity, že on je za vztah zodpovědný, protože něco udělal nebo neudělal. Manipulátorka nikdy nebude připouštět svůj podíl zodpovědnosti za vztah a za sebe samotnou.

  • Nenechte se strhnout pocity viny, které ve vás taková partnerka vyvolává. Rozhodně za ni nemáte zodpovědnost, kterou se vám snaží vnutit.
  • V žádném případě se neobhajujte, ani nic opakovaně nevysvětlujte, dostanete se tak do bludného kruhu, kdy taková žena vždy najde logickou odpověď, která vás opět utvrdí, že se musíte chovat podle ní. Odpovídejte spíš neutrálně – mrzí mě, že jsi naštvaná – a zkuste se sami vyhnout vyhroceným emocím.
  • Nechte ženu uklidnit a teprve pak se k tématu vraťte, pokud je ještě nutné ho probrat. Vždy se ale soustřeďte na řešení, nikoli na kruh obviňování – kdo za co mohl.

Ženy, které citově vydírají, se cítí v životě velmi nejisté, což pro ně není omluvou, ale zároveň je důležité pochopit, proč se tak chovají. Problémem totiž často nejste vy, ale právě vnitřní nejistota vaší partnerky ke světu nebo k mužům.

Ne vždy ovšem znamená, že jsme manipulováni, když si naše protějšky stěžují. Pokud partner skutečně nejeví o ženu zájem a o vztah se nestará, může se partnerka chovat také velmi ublíženě. Manipulativní ženu ale vždy rozpoznáte právě tím, že máte strach mít svůj názor a opakovaně se obáváte chovat přirozeně a uvolněně.

Pan nadřazený

Ponižování a arogance je často nástrojem nezralých mužů, kteří v partnerském vztahu neumí uřídit své ego. Ženu berou jako slabší, mají tendence se nad ni povyšovat a cítit se tak silnější. Muž, který ženu ponižuje, je ve skutečnosti velmi slabý, a právě proto potřebuje ponižování druhých ke svému životu. Jeho partnerka je mnohdy první „na ráně“.

Jak ponižujeme

Mezi projevy ponížení můžeme počítat obviňování partnerky za vlastní nedostatky či neúspěchy. Takový muž není schopen připustit své nedostatky nebo neschopnost a ze všeho viní svou partnerku.

Muž, který partnerku ponižuje, bere ženu spíše jako svou vizitku nebo předmět, který mu má k něčemu sloužit, nežli za živou bytost. Vyčítá jí její fyzické nedostatky, jak se chová, co by měla a neměla dělat, jak špatně uklízí, jak se obléká, dělá z ní neschopnou. Sám si ale nepřipouští své vlastní nedostatky, které jsou mnohdy markantnější nežli u jeho partnerky.

Taková domácnost může vypadat i tak, že žena úspěšně pracuje, stará se kompletně o domácnost, každý den vaří a její partner, který nedělá kromě práce nic, jí stále něco vyčítá. Žena si opakovaně připadá nedostatečná a marně se snaží plnit přání svého partnera.

Veškerá arogance je projevem slabosti, nikoli síly.

Může dojít i k paradoxu, kdy čím je žena schopnější, tím více ji slabý muž ponižuje, protože se cítí její silou ohrožen. Potřebuje z ní mít slabou a ovladatelnou ženu plnou pochybností.

Takový muž nedokáže svou ženu nikdy pochválit ani respektovat, její starost o něj, o domácnost, o děti či finanční výdělek bere jako samozřejmost. Nenaučil se respektu, empatii a přijetí druhých. Mnohdy nedokáže krotit ani své emoce, připadá mu v pořádku na ženu křičet a cítí se pak mocnější a silný.

Ponižování je jednoduše vše, co snižuje vaši hodnotu a lidskou důstojnost, ať už přímou slovní formou – ty jsi neschopná – nebo ve vás druhý tento pocit jen nepřímo vyvolává (pousmívá se, nebere vás vážně, zesměšňuje vaše názory či chování, odsekává, používá často sarkasmus či ironii směrem k vaší osobě).

Jak poznáte, že jste ve vztahu ponižováni? Cítíte často strach něco říci, cítíte se hodnocení, pochybujete o každém svém činu nebo názoru, který chcete vyslovit.

Využívejte celý web.

Předplatné

Jak se bránit ponižování

Ze všeho nejdříve si stanovte jasnou mez, co jste ve vztahu ochotni ještě tolerovat a co již není únosné. Za hranicí je již fyzická agrese, psychický dlouhodobý a opakovaný teror, vyhrožování.

Jak z toho ven? Váš partner není ve vztahu lepší nebo důležitější než vy, i když se tak chová. Uvědomte si, že veškerá jeho arogance je projevem slabosti, nikoli síly.

Když vás partner ponižuje, nesnažte se obhajovat, nechovejte se jako oběť. Nic jste neprovedli, a pokud jste skutečně udělali chybu, nezasloužíte si za to být pranýřovaní. Pokud vás druhý ponižuje, sdělte mu, že vás takové chování ponižuje a že je vám to nepříjemné. V lepším případě se váš partner trochu zastydí a uvědomí si, jak se chová.

Pokud se necháváte ponižovat dlouhodobě, je to také informace o vás, že si sama sebe nevážíte a musíte pracovat zejména vy na respektu k sobě samé.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Návrat k závislosti

Změňte svůj pohled na závislost: není to vaše slabost, ale přirozenost. Začněte být závislí vědoměji.

12 min

Pod nánosem traumatu

V terapii hledáme autentickou osobnost. Tu, kterou se někdejší dítě marně chtělo stát.

34 min

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Otevřít audio sekci
Zabijáci partnerské komunikace
Seriál

Jak je rozeznat a jak je nenechat zničit váš vztah.

Tereza Zahrádková

  • Vztahy a sex