Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Osobní upgrade

Jak dosáhnout vyšší úrovně sebe sama? Uvědomte si pokřivení zrcadla, do kterého se díváte.

Ze seriálu: Sebevědomí

Napadlo vás někdy, že byste chtěli být někým jiným? Mě osobně to napadá tehdy, když si nejsem jistá svými schopnostmi, když se bojím, že na něco nebudu stačit.

On to ten strach vlastně docela dobře vymyslel. Někdy nás chrání před nebezpečím a někdy zase před našimi vyššími cíli – asi si řekne: "Než by se pak měl chudák trápit, že mu to nevyšlo..." Tím nám toho hodně bere.

V různých psychologických testech se odpověď Chtěl/a bych být někým jiným hodnotí jako vysoce depresivní symptom. A právem. Jakou bolest musí zažívat člověk, který by se nejraději rozplynul a nechal nahradit někým jiným?

Právě naše specifika, drobnosti, rozmary, nálady, nezdary jsou přece přímým důkazem naší individuality, projevem naší osobnosti, esencí našeho bytí.

Sebepojetí

Podle Rogersovy teorie osobnosti je self, chceme-li sebepojetí, složeno ze všech našich myšlenek, hodnot, které nás charakterizují. Patří sem i vědomí toho, co jsem a co umím, popřípadě neumím. Naše sebepojetí si tedy můžeme představit jako jakýsi filtr mezi námi a prostředím, přes jehož skla vnímáme okolní svět.

Je tedy zřejmé, že díky našemu sebepojetí nevidíme vždy realitu takovou, jaká je. Když sami sebe vidíme jako úspěšného jedince, chováme se a vnímáme svět odlišně, než když sami sebe vnímáme jako smolaře. Vezměme si jako příklad rodinnou sešlost, která není příliš vydařená. A nyní dvě výpovědi o této situaci:

  1. Bylo to hrozné, styděl jsem se tam a cítil se nesvůj. Nechtěl jsem před ostatními mluvit, všichni mi přišli mnohem zajímavější než já. Na dotaz co je u tebe nového jsem řekl pár vět, které byly určitě příšerné. Celou dobu jsem se pak modlil, aby se už mě nikdo jiný na nic neptal.
  2. Nebylo to nic nevšedního, ale vždy jsem rád se svou rodinou. Něco málo jsem řekl, ale spíše jsem dnes poslouchal a odpočíval.

Stejná situace a fakta, subjektivně však vnímané velmi odlišně. V prvním sdělení převažují domněnky a pro samotného zúčastněného ničím nepodložené velmi negativní sebehodnocení. Naše subjektivní negativní prožitky nemůžeme vždy zastavit, ale nemusíme je poslouchat a ztotožňovat se s nimi. Takováto vnitřní kritika nijak nepomáhá. Sami sobě spíš prokážeme službu, pokud tyto výroky zkusíme převést do neutrální podoby.

I úspěšní lidé mohou mít neodpovídající sebepojetí a tím pro sebe vidí realitu značně zkresleně. A sami si ani úspěšně připadat nemusí. Změňme tedy sebe, své sebepojetí, a změníme tím i okolní svět. Budeme se na něj totiž dívat jinýma očima.

Vidíte se jasně?

Mnohdy se stává, že při řešení našich problémů, při smutku, melancholii jsme tak ponořeni do svých domnělých negativ, že se s těmito myšlenkami zcela ztotožníme, zúží se nám vidění a naprosto přehlížíme své kladné stránky, věci, ve kterých jsme úspěšní. V takové chvíli jsme totiž neochvějně přesvědčeni, že žádná taková naše stránka neexistuje.

V tomto šedivém, smutném oparu můžeme vidět jasněji u ostatních jejich úspěchy, krásu, inteligenci, humor, průbojnost, společenskost či optimismus. Ale člověk nemá jen pár vlastností, které ho dělají tím, kým je. A na to, že každý, a to opravdu naprosto každý, nějakou tu chybičku má, v takových chvílích zapomínáme.

Ano, možná nejsem nejlepší v tomhle nebo tamtom, ale to ze mě ještě  nedělá špatného člověka. Máme své lepší i horší stránky, stejně jako každý jiný. Dokonalost neexistuje. Můžu svůj svět postavit na svých lepších vlastnostech, nebo se utápět kvůli těm horším.

Co nám může napovědět, že naše sebepojetí je zkreslené?

  • Může to být velký rozdíl mezi subjektivními pocity a objektivními fakty – dobrá, když jsem tak nemožný, tak jak je možné, že mám např. maturitu, vysokou školu, dobrou angličtinu, útulný byt, pár dobrých přátel, koníčky, které mě baví? Opravdu se mi nikdy nic nepodařilo?
  • Vaši přátelé s vámi nesouhlasí a snaží se vás přesvědčit, že to, co o sobě říkáte, není pravda? Co by vás vlastně přesvědčilo jim uvěřit? Pokud sami sobě připadáme nemožní a slyšíme o sobě opak, je to v rozporu s naším sebepojetím a nevěříme tomu.

Vysoké skóre IQ z nikoho samo o sobě vědce nebo vynálezce neudělá. Krásný obličej neznamená práci modelky. Dokud svých předností nevyužijeme.

Vědec může být uhrovitý, shrbený, ale šťastný. Modelka může umět konverzovat jen o své branži, mít nedodělanou střední školu, ale ani ji nenapadne na tom zakládat své sebepojetí. Oba využili a rozvíjeli své přednosti. Ne naše vlastnosti, ale způsob, jakým je využijeme, nás charakterizuje.

Jeden celek

Využívejte celý web.

Předplatné

Komplexnost negativ a pozitiv je třeba přijmout. C. G. Jung pronesl : "Proboha, nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní." Být tím, kým jsem, a být za to rád. Netýrat se tím, že nejsme dokonalí, ale mít  radost z uvědomění si svých silných stránek a práce na sobě.

Každá nová myšlenka, snaha, plán, článek, kniha, kterou si přečteme s cílem růst, jsou dalšími zrnky do sbírky našeho upgradu, vyšší úrovně sebe sama. Ve větším počtu už způsobí citelnou a viditelnou změnu pro nás i ostatní.

Přestaňte se srovnávat. Jste originál. Když se přijmeme a budeme mít radost ze své spontánnosti, ze svých specifik, z toho, že jsme o něco jiní než ostatní, ale při tom stejně cenní, jde všechno tak nějak lépe.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Otevřít audio sekci
Sebevědomí
Seriál

Sebevědomí vyrůstá z poznání a přijetí své hodnoty. Seriál o tom, jak se sebevědomí formuje a co si počít, pokud se nám ho nedostává.

Více autorů

  • Štěstí