Nový audiobook: Milování
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Starší žena, mladší muž

Proč se na páry s netypickým věkovým rozdílem díváme pořád tak trochu skrz prsty?

V moderní době charakterizované relativizací hodnot, postojů a přesvědčení již není ničím neobvyklým, pokud narazíme na ulici nebo v naší rodině na pár tvořený výrazně mladším mužem, který je vášnivě zamilovaný do své zkušenější a zralejší partnerky. Okolí přesto ještě občas vnímá asymetrii a netypičnost takového vztahu a pokládá si mnoho otázek.

  • „Jak může chodit s takovou maminou?“
  • „Vypadá jako její syn.“
  • „Ona si snad myslí, že vypadá na dvacet…“

Že jste podobné poznámky již mnohokrát slyšeli? Není se čemu divit. Naše přirozená zvědavost a výchovou zakořeněná přesvědčení o „správném vztahu“ z nás činí detektivy, kteří se snaží dopátrat hlavních motivů mladého a pohledného muže k seznámení se starší ženou. Proč ale při pomyšlení na takový pár cítíme zvláštní, spíše nechápavý pocit? Z čeho to celé pramení?

Z úst našich babiček, maminek a tet je ještě možné zaslechnout hanlivá slova na účet dámy, která je na zajíčky nebo volí výhradně muže hledajícího sexuálně zkušenou partnerku. Vychovatelé a rodiče přenášejí na své potomky normy a typické vzory chování společnosti, které posléze působí jako prostředník mezi současným společenským řádem a naším světonázorem.

Snaží se muž snad uspokojit nějaké speciální potřeby, se kterými by u mladší partnerky neobstál, nebo se prostě a jednoduše může do starší partnerky zamilovat stejně tak jako do věkově rovnocenné milenky?

Tak jako při nástupu do nového zaměstnání na vás působí šéf i kolegové, kteří postupně utvářejí vaše postoje a názory na dění kolem vás a tím vlastně říkají, co je tu normální a co už ne, vedou nás i naši vlastní rodiče a pedagogové k jisté formě „vhodného“ přemyšlení a chování, která je do určité míry společná všem lidem ve vašem okolí. Pak nás nepřekvapí, když i z úst mladých lidí zaslechneme nekompromisní závěry týkající se negativního dopadu heterosexuálního vztahu, v němž dominuje mladší a méně zkušený muž.

„To nebude dlouho fungovat“, „mají se jenom na sex“, to jsou jen několika z mnoha stereotypních a stereotyp ve společnosti udržujících tvrzení, která jsou již tolerantnější částí dnešní komunity odmítána. Mnozí lidé nejrůznějšího věku už dnes považují takovou podobu partnerského svazku za zcela běžnou, normám a požadavkům na kvalitní a dlouhotrvající vztah odpovídající variantu vztahu.

Náhradní matka?

Co ale motivuje mladého muže k seznámení se starší ženou? Jaké vnitřní pohnutky jej vedou k zahájení mnoha lidmi zatracovaného vztahu? Snaží se snad uspokojit nějaké speciální potřeby, se kterými by u mladší partnerky neobstál, nebo se prostě a jednoduše může do starší partnerky zamilovat stejně tak jako do věkově rovnocenné milenky, aniž by očekával domnělé výhody plynoucí ze spojení milenky a matky v jednom?

Ne na všechny otázky existuje jednoduchá odpověď a při pokusu o vysvětlení budeme narážet na případy, které budou vybočovat z jakýchkoli zevšeobecnění. Pojďme si ale představit ukázkový případ důvodu, který podporuje stereotypizující názor většiny populace.

Mám na mysli chlapce, kteří ve své partnerce hledají maminku a kompenzují nedostatečně saturované bazální potřeby v průběhu jejich dětského a adolescentního vývoje. Jde o muže, kteří žili v dětství v dysfunkční rodině, kde jeden nebo oba z rodičů, častěji právě matka, buď chyběly, nebo nefungovaly jako správné rodičovské vzory.

Počet svazků, v kterých dominuje starší žena, stále roste a vzhledem k dnešnímu stavu společnosti je jasné, že se situace bude pomalým tempem měnit i nadále.

Vzpomínám si na jeden ukázkový příklad z adolescenčních let, kdy jsem se přes spolužáka seznámil s chlapcem, který navazoval známosti se staršími ženami. Přáteli byl vnímán jako velmi hodný a skromný, většinou vystupoval zamlkle, měl ale důvěru nás všech a ve vážnějších situacích jsme si byli vždy jistí, že se mu můžeme svěřit a bez obav sdílet naše těžkosti.

Jednou se rozpovídal o své rodině a dozvěděli jsme se, že vyrůstal bez otce s matkou, která před ním doma schovávala jídlo, pravidelně střídala partnery, kteří k němu také zrovna nebyli milí, a ze strany rodiny nebyly dostatečně uspokojovány jeho základní biologické potřeby, jako je zajištění jídla a základních materiálních nutností. Ve vztazích s dívkami vystupoval jako poddajný partner, který se v první řadě snažil o přizpůsobení vlastního života a ambicí své partnerce.

Vždy byl věrným milencem a jeho předešlé vztahy skončily na rozhodnutích a přáních pocitově neuspokojených partnerek. Dnes je již v manželském svazku a za svou manželku si vybral o 10 let starší ženu s dítětem z předešlého manželství. Myslím, že jsou oba šťastní a vztah jim vyhovuje. Našly se dvě spřízněné duše, které se vzájemně doplňují jak ve svých potřebách, tak ve vzájemných preferencích.

Využívejte celý web.

Předplatné

Nejsou k dispozici statistická čísla, která by dokázala rozdělit muže na ty, kteří jsou ve vztahu se starší ženou z jednoho či druhého důvodu. Základní myšlenkou však je, že vztah může být stejně tak hodnotný a přínosný, ať už k jeho započetí vedlo cokoli.

Mnohé o tomto tématu již bylo řečeno, a právě proto bude také ještě mnohé napsáno. Ať už budeme považovat za příčinu vztahu s netypickým věkovým uspořádáním cokoli, vždy je dobré nepoddat se vžitým stereotypům. Jedině tak předejdeme předčasným závěrům o povaze vztahu partnerů a časem třeba poznáme skutečnou podstatu partnerského vztahu. Mužů se staršími partnerkami je stále méně než s mladšími a možná to tak ještě dlouhá staletí bude. Co se ale změní, bude velikost rozdílu v počtu tzv. typických a netypických, stereotypy odbourávajících vztahů.

Počet svazků, v kterých dominuje starší žena, stále roste a vzhledem k dnešnímu stavu společnosti je jasné, že se situace bude pomalým tempem měnit i nadále. Příště si řekneme, jaké nejčastější důvody vedou k iniciaci buď mladého muže, nebo starší partnerky, k vytvoření a udržování věkově asymetrického vztahu.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Rozhodnutí: potrat

Ničivé morální dilema přechází do období úzkosti. Výčitky míří i na muže, často oprávněně, říká …

26 min

Pravdy tak akorát

Naučte se dětí správně ptát a podporovat je s citem pro jejich prožívání.

8 min

Strach být sám

Co když si vážně nikoho nenajdu? Je se mnou něco špatně? Jaký život mě čeká …

9 min

Proč tak koukají?

Pocit nedokonalosti může člověka zcela ochromit. Jak nás vidí lidé kolem nás?

5 min

Jak zkrotit své démony

Přestaňte se jim vyhýbat. Přestaňte s nimi bojovat. Raději se s nimi naučte vycházet.

18 min

Otevřít audio sekci