Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Starší žena, mladší muž

Proč se na páry s netypickým věkovým rozdílem díváme pořád tak trochu skrz prsty?

V moderní době charakterizované relativizací hodnot, postojů a přesvědčení již není ničím neobvyklým, pokud narazíme na ulici nebo v naší rodině na pár tvořený výrazně mladším mužem, který je vášnivě zamilovaný do své zkušenější a zralejší partnerky. Okolí přesto ještě občas vnímá asymetrii a netypičnost takového vztahu a pokládá si mnoho otázek.

  • "Jak může chodit s takovou maminou?"
  • "Vypadá jako její syn."
  • "Ona si snad myslí, že vypadá na dvacet…"

Že jste podobné poznámky již mnohokrát slyšeli? Není se čemu divit. Naše přirozená zvědavost a výchovou zakořeněná přesvědčení o "správném vztahu" z nás činí detektivy, kteří se snaží dopátrat hlavních motivů mladého a pohledného muže k seznámení se starší ženou. Proč ale při pomyšlení na takový pár cítíme zvláštní, spíše nechápavý pocit? Z čeho to celé pramení?

Z úst našich babiček, maminek a tet je ještě možné zaslechnout hanlivá slova na účet dámy, která je na zajíčky nebo volí výhradně muže hledajícího sexuálně zkušenou partnerku. Vychovatelé a rodiče přenášejí na své potomky normy a typické vzory chování společnosti, které posléze působí jako prostředník mezi současným společenským řádem a naším světonázorem.

Snaží se muž snad uspokojit nějaké speciální potřeby, se kterými by u mladší partnerky neobstál, nebo se prostě a jednoduše může do starší partnerky zamilovat stejně tak jako do věkově rovnocenné milenky?

Tak jako při nástupu do nového zaměstnání na vás působí šéf i kolegové, kteří postupně utvářejí vaše postoje a názory na dění kolem vás a tím vlastně říkají, co je tu normální a co už ne, vedou nás i naši vlastní rodiče a pedagogové k jisté formě "vhodného" přemyšlení a chování, která je do určité míry společná všem lidem ve vašem okolí. Pak nás nepřekvapí, když i z úst mladých lidí zaslechneme nekompromisní závěry týkající se negativního dopadu heterosexuálního vztahu, v němž dominuje mladší a méně zkušený muž.

"To nebude dlouho fungovat", "mají se jenom na sex", to jsou jen několika z mnoha stereotypních a stereotyp ve společnosti udržujících tvrzení, která jsou již tolerantnější částí dnešní komunity odmítána. Mnozí lidé nejrůznějšího věku už dnes považují takovou podobu partnerského svazku za zcela běžnou, normám a požadavkům na kvalitní a dlouhotrvající vztah odpovídající variantu vztahu.

Náhradní matka?

28. dubna. - 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

Co ale motivuje mladého muže k seznámení se starší ženou? Jaké vnitřní pohnutky jej vedou k zahájení mnoha lidmi zatracovaného vztahu? Snaží se snad uspokojit nějaké speciální potřeby, se kterými by u mladší partnerky neobstál, nebo se prostě a jednoduše může do starší partnerky zamilovat stejně tak jako do věkově rovnocenné milenky, aniž by očekával domnělé výhody plynoucí ze spojení milenky a matky v jednom?

Ne na všechny otázky existuje jednoduchá odpověď a při pokusu o vysvětlení budeme narážet na případy, které budou vybočovat z jakýchkoli zevšeobecnění. Pojďme si ale představit ukázkový případ důvodu, který podporuje stereotypizující názor většiny populace.

Mám na mysli chlapce, kteří ve své partnerce hledají maminku a kompenzují nedostatečně saturované bazální potřeby v průběhu jejich dětského a adolescentního vývoje. Jde o muže, kteří žili v dětství v dysfunkční rodině, kde jeden nebo oba z rodičů, častěji právě matka, buď chyběly, nebo nefungovaly jako správné rodičovské vzory.

Počet svazků, v kterých dominuje starší žena, stále roste a vzhledem k dnešnímu stavu společnosti je jasné, že se situace bude pomalým tempem měnit i nadále.

Vzpomínám si na jeden ukázkový příklad z adolescenčních let, kdy jsem se přes spolužáka seznámil s chlapcem, který navazoval známosti se staršími ženami. Přáteli byl vnímán jako velmi hodný a skromný, většinou vystupoval zamlkle, měl ale důvěru nás všech a ve vážnějších situacích jsme si byli vždy jistí, že se mu můžeme svěřit a bez obav sdílet naše těžkosti.

Jednou se rozpovídal o své rodině a dozvěděli jsme se, že vyrůstal bez otce s matkou, která před ním doma schovávala jídlo, pravidelně střídala partnery, kteří k němu také zrovna nebyli milí, a ze strany rodiny nebyly dostatečně uspokojovány jeho základní biologické potřeby, jako je zajištění jídla a základních materiálních nutností. Ve vztazích s dívkami vystupoval jako poddajný partner, který se v první řadě snažil o přizpůsobení vlastního života a ambicí své partnerce.

Vždy byl věrným milencem a jeho předešlé vztahy skončily na rozhodnutích a přáních pocitově neuspokojených partnerek. Dnes je již v manželském svazku a za svou manželku si vybral o 10 let starší ženu s dítětem z předešlého manželství. Myslím, že jsou oba šťastní a vztah jim vyhovuje. Našly se dvě spřízněné duše, které se vzájemně doplňují jak ve svých potřebách, tak ve vzájemných preferencích.

Využívejte celý web.

Předplatné

Nejsou k dispozici statistická čísla, která by dokázala rozdělit muže na ty, kteří jsou ve vztahu se starší ženou z jednoho či druhého důvodu. Základní myšlenkou však je, že vztah může být stejně tak hodnotný a přínosný, ať už k jeho započetí vedlo cokoli.

Mnohé o tomto tématu již bylo řečeno, a právě proto bude také ještě mnohé napsáno. Ať už budeme považovat za příčinu vztahu s netypickým věkovým uspořádáním cokoli, vždy je dobré nepoddat se vžitým stereotypům. Jedině tak předejdeme předčasným závěrům o povaze vztahu partnerů a časem třeba poznáme skutečnou podstatu partnerského vztahu. Mužů se staršími partnerkami je stále méně než s mladšími a možná to tak ještě dlouhá staletí bude. Co se ale změní, bude velikost rozdílu v počtu tzv. typických a netypických, stereotypy odbourávajících vztahů.

Počet svazků, v kterých dominuje starší žena, stále roste a vzhledem k dnešnímu stavu společnosti je jasné, že se situace bude pomalým tempem měnit i nadále. Příště si řekneme, jaké nejčastější důvody vedou k iniciaci buď mladého muže, nebo starší partnerky, k vytvoření a udržování věkově asymetrického vztahu.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Otevřít audio sekci