Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Štěstí na druhou

Negativní emoce nám pomáhají přežít. Díky těm pozitivním může být náš život skutečně naplněný.

Ze školy víme, že prožívání negativních emocí je podmíněné evolučně a v rámci přežití lidského druhu sehrává strach nebo vztek nezastupitelnou roli. K čemu jsou nám ale dobré emoce pozitivní?

Pravěkému muži umožňoval strach při střetu s nebezpečným predátorem zmobilizovat zásobárny fyzické energie a utéct do bezpečí. Lidským mláďatům s nedostatečně vyvinutou šedou kůrou mozkovou, odpovědnou za racionální a uvážlivé zpracování situace, zase úzkost z nového a neznámého bránila například v pokračování chůze na kraji vysokého útesu nebo v mazlení s na první pohled hezkou, ale velmi nebezpečnou dravou šelmou. Nutnost disponovat negativními emocemi je životně důležitá, a to i v dnešním světě.

Existuje ale něco, co nám negativní emoce narozdíl od pozitivních neumožňují? Čím přesně nám prospívají kladné vnitřní prožitky? Nejsou snad pozitivní emoce pouhým útěkem před každodenními povinnostmi?

Ze štěstí vzniká další štěstí

Průkopnicí positive emotions based výzkumu je žena, která byla mezi bývalými spolužáky známa jako "studený čumák". Americká psycholožka vyrůstala ve středostavovské rodině, v níž se na vyjadřování emocí nehrálo. Tiše a mylně se předpokládalo, že každý přece musí vědět, jak se kdo cítí, a celkové rodinné naladění nedávalo prostor pro budování a pěstování pozitivních emocí.

Dnes již slavná autorka mnoha odborných knih ztělesňuje praktické uplatnění vlastní teorie emocí. Kladné emoční prožitky podle ní totiž budují další kladné emoce a k tomu další pozitivní aspekty lidského fungování.

Pokud dáte průchod kladným emocím, značně se rozšíří vaše možnosti a tím se i otevřou nové varianty řešení.

Americká psycholožka Barbara L. Fredricksonová se v rámci své teorie rozšiřování a budování (broaden-and-build-theory) zaměřila na kladné emocionální stavy, kterým se v dobách jejího mládí nevěnovala dostatečná pozornost. V rámci doktorského studia na Stanfordově univerzitě došla k jednoznačnému závěru o dlouhodobém a nenahraditelném účinku pozitivního prožívání.

Kladné emoce podle ní zvyšují a vytvářejí v nitru člověka předpoklady pro některé důležité kompetence a vedou k lepšímu každodennímu fungování.

Budování odolnosti je základním pilířem úspěšného vyrovnávání se stresem. Pozitivní emoce blahodárně ovlivňují činnost imunitního systému a stojí tak v centru naší obranyschopnosti. Na psychologické úrovni pak vedou k větší vyrovnanosti, nadhledu a odvaze. Bezprostřední problémy jako je hádka s přítelem nebo dopravní zácpa pak nevnímáme jako zásadní problém a umíme se s jejich následky lépe poprat.

Když se otevřeme pozitivním prožitkům, zbude nám méně prostoru pro strachy a stresy. Důvodem je omezený prostor emocionálního systému, který postupně nahrazuje záporné prožitky kladnými.

Rozšiřování repertoáru našeho chování je schopnost vybavit si ve stresujících situacích větší paletu možností našich reakcí. Patrně jste zaznamenali, že když jste delší dobu ve stresu, přestáváte vnímat širokou varietu možností, jak se s ním vyrovnat. Jste přecitlivělí a postupně se už zaměřujete jen na to, jak se stresoru vyhnout. Pokud však dáte průchod kladným emocím, značně se rozšíří vaše možnosti a tím se i otevřou nové varianty řešení. Kladné emoce tak vlastně vyživují sebe samé a leží v jádru rozšiřování a budování našeho psychického fungování, jak napovídá sám název teorie.

Kladné emoce postupně snižují výskyt negativních emocí. Pokud se necháte unést kouzelnou mocí pozitivních vnitřních emocí a z nich plynoucích kladných postojů, názorů a přesvědčení, postupem času s nadšením zjistíte, že si již v daleko menší míře připouštíte vnější stresory a čelíte daleko menšímu množství negativních emocí. Důvodem je omezený prostor vašeho emocionálního systému, který postupně nahrazuje záporné prožitky kladnými a je tak daleko pružnější.

Čím začít?

Ať už budeme blahodárnou sílu pozitivních emocí vyzdvihovat sebevíc, nikdy to nenahradí vlastní prožitek. Jak vlastně podle Barbary L. Fredericksonové budovat kladné emocionální naladění? Pozitivní emoce se prý opravdu pěstují samy ze sebe tím, že se v našem chování každodenně uplatňují.

Co třeba vyjít si dnes místo do knihovny na volejbal s kamarády? Na první pohled se může zdát, že se nic zásadního neprojeví, ale kladné emoce (i záporné, které posléze vnímáme jako kladnou a neodmyslitelnou součást zápasu) prožívané v zápalu hry kladně ovlivňují činnost imunitního systému, zvyšují fyzickou zdatnost a uvolňují vnitřní napětí.

Po skončení hry náhle zjistíte, že získáváte optimální náhled na věci, kde dřív žádný nebyl, jste celkově "kladnější" a s eventuálními těžkostmi smířlivější. Kladné emoce vyvolané volejbalem s přáteli vedou k mnoha neoddělitelným procesům a vaše touha opět je prožít je vyšší. Proto se snažíte o další pokračování hry a tím i čím dál více přispíváte k tomu, abyste se cítili co nejpříjemněji.

Využívejte celý web.

Předplatné

Vzestupná spirála kladných emocí se tak rozjíždí a je na vás, kam až ji necháte dojít. Negativní emoce jsou nezbytnou podmínkou fungování člověka ve společnosti, ale pro naši odolnost a vyrovnanost je důležité jejich přiměřené množství.

Literatura:
Frederickson, B. L. (2002): Positive emotions. In Snyder, C. R. – Lopez, S. J. (Eds.). Handbook of Positive Psychology (120–134). New York: Oxford University Press.
Frederickson, B. L. (2009): Positivity: Top-notch research reveals the 3 to 1 ratiothat will change your  life. New York: Three Rivers Press.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Otevřít audio sekci