Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Trénink paměti zvyšuje inteligenci

Mozek může vědomě pracovat jen s daty, která dokážeme podržet v operační paměti.

Michal Vlasák

Michal Vlasák

19. 4. 2012

Pracovní paměť je ta část paměti, která bývá nejčastěji spojována s inteligencí. Při vykonávání téměř jakékoliv neautomatické činnosti se aktivuje a její správné fungování je tudíž nadmíru důležité.

Pracovní pamět nám umožňuje si na krátkou dobu (uvádí se 18–30 vteřin) zapamatovat malou sadu údajů. Malou se zde myslí řádově jednotky, například telefonní číslo, případně krátký seznam. U číslic je její kapacita vyšší než u písmen a u těch je vyšší než u celých slov.

Proč je spojována s inteligencí, to je nasnadě – mozek může najednou vědomě operovat jen s těmi informacemi, které mu pracovní paměť poskytne. Jaký je ale její skutečný vliv na inteligenci? A jaký pokrok můžeme očekávat, když se rozhodneme operační paměť trénovat?

Řekněte mi číslo…

V jednom z výzkumů, který probíhal s dětmi v Japonsku, se po dvou měsících, kdy děti trénovaly vždy deset minut denně, kapacita jejich pracovní paměti téměř ztrojnásobila. Dětem byly v rychlém sledu (s vteřinovou pauzou) prezentovány číslice a na konci sady měly děti odpovědět na otázky typu “Kolikátá byla čtyřka?” či “Které číslo bylo třetí?” Zatímco na začátku si děti dokázaly zapamatovat tři čísla, na konci experimentu to už bylo čísel osm. Dalšími testy se potvrdilo, že kapacita pracovní paměti odpovídá výsledkům v inteligenčních testech.

V dalším z experimentů byli dospělí podrobeni tzv. “N-back” testu. Při něm jsou účastníkům prezentovány podněty, přičemž jejich úkolem je vybavit si podnět 2, 3, případně 4 položky zpět. Trénink probíhal 25 minut denně a u účastníků bylo zaznamenáno zvýšené skóre v inteligenčních testech přímo úměrné počtu trénovacích sezení.

Trénink pracovní paměti je spojen se zvýšenou produkcí dopaminu, zodpovědného za příjemné pocity.

Také další vědecké týmy prokázaly, že kapacita pracovní paměti má vliv na inteligenci a že samotné výzkumné testy slouží jako prostředek jejího zvyšování. Jeden ze stockholmských týmů dokonce spojuje trénink pracovní paměti s příjemnými pocity. Pomocí funkční magnetické rezonance totiž zaznamenal zvýšenou produkci dopaminu – neurotransmiteru a hormonu, který bývá nejčastěji spojován s odměňováním a příjemnými pocity.

Trénování pracovní paměti je podle všeho nejen důležité, ale i příjemné. Jak ji tedy můžete začít zlepšovat? Kvalita tréninkových programů dostupných volně na internetu bývá mnohdy mizivá. Mezi ověřené a příjemné postupy patří například hra na hudební nástroj , psaní, hraní šachů, trénování pozornosti či již zmíněný N-back test. Pokud by vás zajímala poslední metoda a chtěli byste si ji vyzkoušet, mohu doporučit programy IQBoost, případně Brain Workshop.