Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Trénink paměti zvyšuje inteligenci

Mozek může vědomě pracovat jen s daty, která dokážeme podržet v operační paměti.

Pracovní paměť je ta část paměti, která bývá nejčastěji spojována s inteligencí. Při vykonávání téměř jakékoliv neautomatické činnosti se aktivuje a její správné fungování je tudíž nadmíru důležité.

Pracovní pamět nám umožňuje si na krátkou dobu (uvádí se 18-30 vteřin) zapamatovat malou sadu údajů. Malou se zde myslí řádově jednotky, například telefonní číslo, případně krátký seznam. U číslic je její kapacita vyšší než u písmen a u těch je vyšší než u celých slov.

Proč je spojována s inteligencí, to je nasnadě – mozek může najednou vědomě operovat jen s těmi informacemi, které mu pracovní paměť poskytne. Jaký je ale její skutečný vliv na inteligenci? A jaký pokrok můžeme očekávat, když se rozhodneme operační paměť trénovat?

Řekněte mi číslo…

V jednom z výzkumů, který probíhal s dětmi v Japonsku, se po dvou měsících, kdy děti trénovaly vždy deset minut denně, kapacita jejich pracovní paměti téměř ztrojnásobila. Dětem byly v rychlém sledu (s vteřinovou pauzou) prezentovány číslice a na konci sady měly děti odpovědět na otázky typu “Kolikátá byla čtyřka?” či “Které číslo bylo třetí?” Zatímco na začátku si děti dokázaly zapamatovat tři čísla, na konci experimentu to už bylo čísel osm. Dalšími testy se potvrdilo, že kapacita pracovní paměti odpovídá výsledkům v inteligenčních testech.

V dalším z experimentů byli dospělí podrobeni tzv. “N-back” testu. Při něm jsou účastníkům prezentovány podněty, přičemž jejich úkolem je vybavit si podnět 2, 3, případně 4 položky zpět. Trénink probíhal 25 minut denně a u účastníků bylo zaznamenáno zvýšené skóre v inteligenčních testech přímo úměrné počtu trénovacích sezení.

Trénink pracovní paměti je spojen se zvýšenou produkcí dopaminu, zodpovědného za příjemné pocity.

Také další vědecké týmy prokázaly, že kapacita pracovní paměti má vliv na inteligenci a že samotné výzkumné testy slouží jako prostředek jejího zvyšování. Jeden ze stockholmských týmů dokonce spojuje trénink pracovní paměti s příjemnými pocity. Pomocí funkční magnetické rezonance totiž zaznamenal zvýšenou produkci dopaminu - neurotransmiteru a hormonu, který bývá nejčastěji spojován s odměňováním a příjemnými pocity.

Trénování pracovní paměti je podle všeho nejen důležité, ale i příjemné. Jak ji tedy můžete začít zlepšovat? Kvalita tréninkových programů dostupných volně na internetu bývá mnohdy mizivá. Mezi ověřené a příjemné postupy patří například hra na hudební nástroj , psaní, hraní šachů, trénování pozornosti či již zmíněný N-back test. Pokud by vás zajímala poslední metoda a chtěli byste si ji vyzkoušet, mohu doporučit programy IQBoost, případně Brain Workshop.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Už nechci být single

Toužím po vztahu a rodině, ale nedaří se. Co je se mnou špatně?

12 min

Osobnost pohlcená disciplínou

Život podle pravítka je předvídatelný a přehledný, chybí mu ale důležitý rozměr.

11 min

Otevřít audio sekci