Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Umění selhávat jako cesta k úspěchu

Naučte se ovládat svůj strach a zvýšit tak šanci na dosažení nejlepších výsledků.

Michal Vlasák

Michal Vlasák

19. 3. 2012

Ve svém okolí znám několik lidí, kteří ze strachu z neúspěchu raději všeho nechali – a dopadli ještě hůře, než kdyby opravdu neuspěli. To byla také jedna z věcí, která mě přesvědčila, že je potřeba brát neúspěch jako součást cesty k úspěchu.

Že jednou z hlavních příčin nezdaru studentů při studiu je strach ze selhání potvrdil svým výzkumem i francouzský badatel Frederique Autin. Úspěšnost studentů lze podle něho zlepšit jednoduchou změnou v přístupu ke studiu a škole.

Když si student připustí, že učivo je je opravdu náročné a že je tedy klidně možné, že test nebo zkoušku nezvládne, pravděpodobnost úspěchu paradoxně výrazně vzroste.

Výsledky jeho výzkumu mohou mít značný vliv jak na rodiče studentů a učitele, tak na samotné studenty, kteří mohou pouhou změnou přístupu zlepšit své výsledky. Potvrzují se zde také některá doporučení osobních koučů a motivačních řečníků.

Menší stres = lepší výsledek

„Pokud se student bojí neúspěchu, mnohem více se zdráhá podstoupit náročnější kroky k osvojení nové látky,” říká Jean-Claude Croizet, vedoucí Autinova výzkumu.

Ukázalo se, že když si student připustí, že učivo je je opravdu náročné a že je tedy klidně možné, že test nebo zkoušku nezvládne, pravděpodobnost úspěchu paradoxně výrazně vzroste. Začarovaný kruh se přetrhne.

V experimentu, který probíhal ve třech částech, byli studenti rozděleni na několik skupin. V první části všichni řešili stejnou (obtížnou) úlohu, která byla nastavena tak, aby ji nikdo nezvládl.

Experimentátoři si s nimi pak o úloze promluvili, přičemž části studentů se pouze ptali na postup jejich řešení, zatímco druhé části studentů bylo řečeno, že problém je opravdu složitý a neúspěch je v tomto případě běžný – při dostatečném procvičování ale uspějí.

29. dubna. – 3. května 2020

Neúspěch jako součást životní cesty (seminář)

Psychologie.cz

Všichni studenti pak podstoupili test zjišťující pracovní kapacitu paměti. Ti, kterým bylo řečeno, že učení je obtížné, měli znatelně lepší výsledky.

Ve druhé části (s jinými studenty) přibyla ještě třetí skupina. Té byl v první fázi zadán jednodušší úkol, který se dal snadno vyřešit. I přes tento prvotní úspěch si v druhé fázi vedli lépe opět studenti mající povědomí o tom, že zvládnutí úlohy je obtížné a neúspěch je běžný.

V poslední části pak menší počet studentů podstoupil test porozumění textu. Opět si vedli lépe ti studenti, kteří z neúspěchu neměli takový strach – a také byli během testu lépe naladěni.

Strach nepomáhá

Strach k překonání úkolu nepomáhá. Je lepší si připustit možnost neúspěchu, ale přesto se pokusit uspět. Jak se říká – počítat s nejhorším, ale doufat v nejlepší.

Využívejte celý web.

Předplatné

Vzpoměňte si třeba maturitu. Téměř každý čtenář Psychologie.cz ji podstoupil nebo podstoupí, drtivá většina úspěšně. Ale o „svaťáku“ snad každý zažil ten nepříjemný – a jak se později ukázalo bezpředmětný – STRACH. Co když zrovna já to neudělám?

Naproti tomu u přijímacích zkoušek na vysokou školu se dá celkem čekat (zvláště na některých), že většina uchazečů neprojde. Proto jsme obvykle v této situaci klidnější.

Základem je tedy zdravá míra sebevědomí a pokud se k tomu přidá i okolí, které vás dokáže ocenit a povzbudit, máte k úspěchu nakročeno pravou nohou.