Online přednáška: Okno do nebe
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Vyberte správnou odpověď

Jde v testech s výběrem odpovědí jen o tipování? Za určitých podmínek nás mohou učit myslet.

Michal Vlasák

Michal Vlasák

30. 5. 2012

Každý z nás takových otázek zažil už stovky. Přijímací zkoušky, školní písemné práce, testy v autoškole.

Otázky, kdy máme na výběr z několika variant, bývají terčem kritiky. Učitelé říkají, že jsou příliš snadné, studenti tvrdí, že jde o slovíčkaření, a podle expertů na učení jsou tyto testy nefunkční.

U otázek vyžadujících pouhé rozpoznání správné odpovědi se lze na paměť (v tomto případě tzv. rekogniční) skutečně spolehnout mnohem více, než u otázek s otevřenou odpovědí. Nejnovější výzkum týmu z Washington University v St. Louis ale přináší překvapivá zjištění: správně sestavené testy mohou učení dokonce podporovat.

V experimentu dostali studenti ke studiu dva články, jeden o Yellowstonském národním parku a druhý o Saturnu. Po přečtení podstoupili krátký test, v němž se mezi jinými objevila otázka na nejstarší gejzír v Yellowstonském parku. Část studentů měla vybrat ze čtyř možností, zbytku pak byla bez možnosti výběru přímo položena otázka Který gejzír je nejstarší?

Studenti, kteří v prvním testu vybírali z možností, měli celkově lepší výsledky, a to dokonce i v oblastech, které v článku nebyly zmíněny.

Zakroužkuj a přemýšlej

Asi uhodnete, že studenti, kteří dostali možnosti na výběr, byli úspěšnější. Naučili se ale něco? V další fázi experimentu studenti dostali otázky zcela totožné, podobné (např. který gejzír je nejvyšší) a také kontrolní otázky z článku o Saturnu.

Dle očekávání byli všichni studenti úspěšnější v otázkách o národním parku než o Saturnu. Ukázalo se ovšem, že studenti, kteří v prvním testu vybírali z možností, měli celkově lepší výsledky, a to dokonce i v oblastech, které v článku nebyly zmíněny.

Možnosti odpovědí musí být přiměřené – dost uvěřitelné na to, aby se nad nimi zkoušený musel zamyslet.

Vše záleží na správném položení otázky. “Pokud jsou možnosti, které jsou v otázce dále na výběr, dost důvěryhodně, studenti nad nimi začnou více přemýšlet a připomenou si tak informace z dřívejška. Musí se zamyslet nad tím, proč ostatní možnosti nejsou správně, a tím si dosavadní znalosti dají do souvislostí,” vysvětlují si zvláštnost autoři experimentu. Možnosti odpovědí musí být přiměřené – dost uvěřitelné na to, aby se nad nimi zkoušený musel zamyslet.

Zdá se tedy, že testy, kde je na výběr z několika možností, nejsou tak krutým nepřítelem komplexního učení, jak se říká. Nejslabším místem je vytváření stimulujících otázek, které klade vyšší nároky na zkoušejícího. Při správně sestaveném testu by ovšem mělo být učení trvalejší. Až tedy příště budete nějaký takový test vyplňovat, místo nadávání na jeho nepřiměřenost se raději zamyslete, proč céčko není správně.