Vánoční audiobook: volně k poslechu 
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Základní kameny mého světa

Očekáváním, že se druhý bude chovat podle mých představ a hodnot, ničím náš vztah i sám sebe.

Cesta životem nás zavádí i k řešení nejrůznějších dilemat. Některá jsou malicherná, jiná ovšem životně důležitá. Zůstat v zaměstnání, které mě nenaplňuje, ale vydělávám v něm peníze? Odejít z partnerství, které mě neuspokojuje? Začít podnikat, nebo ne? Nebo dokonce: odstěhovat se z republiky, protože mě politická situace v mé zemi neuspokojuje?

V této chvíli je velmi důležité si říct, proč se vlastně nacházím v dilematu a mám potřebu ho řešit. Je to proto, že vyznávám určité základní životní hodnoty, ale podle těchto hodnot nežiji. Jednoduše jsem se v minulosti rozhodl z nějakého důvodu proti svým základním hodnotám, nebo jsem se ve svém životě posunul a dnes vyznávám jiné základní životní hodnoty než před lety. A v tu chvíli soupeřím sám se sebou. Rozum říká udělej A, srdce říká udělej B. Jak to může vypadat v praxi?

  • Na první příklad mě přivedl jeden komentář mého minulého článku. Jde o pana Kodeta ve filmu Pelíšky. Tato filmová postava žila velmi mrzutý a nespokojený život. Proč to tak bylo? Myslím, že proto, že vyznávala určité životní hodnoty, ale podle nich nežila. Proto si stěžovala, obviňovala, neměla se ráda a kvůli tomu kopala kolem sebe, ve svém okolí. Ta postava byla obětí okolností. Víme všichni, že ta doba nebyla vůbec jednoduchá a bylo třeba obrovské osobní odvahy, aby se člověk vymanil z role oběti okolností a začal svůj život tvořit podle svých základních hodnot. I v této nelehké době se ovšem našla spousta lidí, kteří tu odvahu v sobě objevili a svůj život tvořili, například emigrací.
  • Další příklad: Jsem zaměstnaný ve firmě a práce, kterou dělám, mně neuspokojuje, ale vydělávám v ní peníze, které potřebuji. Pokud ve svých základních životních hodnotách mám na prvním místě vydělávání peněz, pak nemám dilema. Jenže pokud je tam nemám, dilema se objeví. Toto dilema mi znepříjemňuje můj život, protože ve své práci jsem v průměru 1/3 svého života. Pokud své dilema neřeším, mohu se ve svém osobním životě chovat podobně jako postava pana Kodeta ve filmu Pelíšky.
  • Nebo takové setrvání v partnerském vztahu. Dejme tomu, že se ve vztahu necítím dobře, protože bych si přál, aby se vyvíjel jinak. Partnerský vztah tedy nenaplňuje mé představy, neodpovídá hodnotám, které vyznávám. Tyto hodnoty jsou pro každého jiné. Proto je velmi důležité si s partnerem popovídat, jaké hodnoty vyznává v partnerství on/ona. Pokud to neudělám, automaticky očekávám, že můj partner se bude chovat podle mých hodnot o partnerství. Mé hodnoty vytvářejí mé přesvědčení o tom, jak by měl vztah vypadat. A očekáváním, že partner se bude chovat podle mého očekávání, vztah ničím a ničím tím i sám sebe. Opět se stávám obětí okolností a kopu, obviňuji partnera a stěžuji si ve svém okolí.
  • Nebo jsem člověk, který má ve svých základních hodnotách na prvních místech rodinu a rodinný vztah. Dělám však práci, která mi zabírá většinu mého času. Pak mám tedy dilema, že bych byl rád s rodinou, ale nemám na to čas. Celá léta si pak říkám, že vydělávám peníze pro rodinu, jenže to je tak trochu nalhávání si sám sobě, abych si omluvil, proč nenaplňuji svou základní hodnotu. Mám-li v takové situaci jako základní hodnotu pracovní uspokojení, pak nemám dilema.

Pokud se tedy chceme vyvarovat nebo dokonce zbavit dilemat, je třeba pracovat se svými základními životními hodnotami. Jak s nimi pracovat? V první řadě je třeba si své základní hodnoty uvědomit. Je mnoho lidí, kteří na otázku Znáš své základní životní hodnoty? odpoví Jasně, že je znám. A víc se svými hodnotami nezabývají. Oni si myslí, že je znají, protože jde přece o ně a oni přece sami sebe znají velice dobře.

Když mám svobodné a klidné myšlení, žiju ve svém středu a v klidu. Mohu lépe a tvořivě přemýšlet. Mohu žít v harmonii se sebou i se svým okolím.

Když jsem si uvědomil, že má dilemata vytváří to, že nežiji podle svých základních životních hodnot, sedl jsem si a začal jsem své základní životní hodnoty psát. A byl jsem opravdu překvapen, kolik času mi zabralo, abych si je našel a uspořádal. Strávil jsem nad sepsáním svých základních hodnot opravdu hodně času a dodnes se k nim vracím. Doporučuji vám, abyste si udělali čas pro sebe a napsali si své základní životní hodnoty. Napíši vám pro inspiraci, k čemu jsem došel po sepsání svých základních hodnot já.

Ani za zlaté prase!

Mou nejvyšší hodnotou je svobodné a klidné myšlení, pod tím se skrývá svoboda, vnitřní vyrovnanost, tolerance (nekritizovat, nehodnotit), naplněný vztah, peníze, odvaha, inspirace, integrita, lidskost, transformace.

Jak se to mém životě projevuje? Když mám svobodné a klidné myšlení, žiju ve svém středu a v klidu. Mohu lépe a tvořivě přemýšlet. Mohu žít v harmonii se sebou i se svým okolím. Mám naplněné vztahy. Jsem tolerantní, nekritizuji, nehodnotím a ani nemám potřebu se před nikým obhajovat. Mohu lépe vydělávat své peníze, jsem naplněný svou prací. Mám odvahu dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s mými hodnotami. Jsem schopný se nechat inspirovat okolím a i já mohu inspirovat druhé. Jsem schopen soucítit a dokážu se začlenit, tím je mi blízká lidskost a uvědomuji si, že životní cesta, je cestou transformace a ta nikdy nekončí, protože cesta je cíl.

Ještě jednou chci připomenout, že základní životní hodnoty máme každý jiné.

V minulém roce jsem odešel ze showbusinessu, protože mě přestal naplňovat. Nespadal mezi mé základní životní hodnoty, ačkoli dlouhá léta tomu tak bylo. V 90. letech jsem koncertoval po celé Evropě se skupinou Laura a její tygři, nazpíval jsem tři duety s Lucií Bílou, spolupracoval jsem s dvojicí Hapka-Horáček, hrál jsem téměř ve všech velkých pražských muzikálech.

Práce mi chodila sama naproti, aniž bych pro to něco dělal. Když jsem opouštěl showbusiness, hrál jsem ve čtyřech muzikálech na jevištích tří divadel. Čtyři roky zpětně jsem ovšem začal uvažovat o tom, že chci odejít, ale nenacházel jsem odvahu, a tak jsem žil v dilematu.

  • Rozum mi říkal: Tu práci děláš 27 let. Jsi v tom dobrý. Vyděláváš peníze. Co by za to jiný dal?
  • Ale srdce mi říkalo: Můžeš dělat práci, která má pro tebe mnohem větší smysl. Nemusíš se podřizovat zákonům showbusinessu, které se ti nelíbí. Není třeba, abys jednal proti svým životním hodnotám.

K tomu, aby člověk dokázal žít v souladu se svými hodnotami, je třeba nalézt odvahu. Svůj život můžeme žít opravdu radostný, pokud žijeme v souladu se svými základními životními hodnotami. Samozřejmě, že ho můžeme žít radostně, i když s nimi v souladu nežijeme, ale pak žijeme tak trochu ve lži a pořád něco chybí, nebo přebývá. Životní hodnoty vyznáváme každý jiné, ale je třeba si je uvědomit a uvědomovat stále.

Pokud mi dnes do života přijde nabídka nebo možnost, která nespadá mezi mé základní životní hodnoty, tak ji jednoduše nepřijmu a dál se jí nezabývám, i kdyby mělo jít o zlaté prase. Díky tomu nemám ve svém životě dilemata a mohu žít svůj život ve svobodném a klidném myšlení.

Příležitost k osobnímu setkání s autorem: Jak sám sebe koučovat, 3. května 2014

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Coming out očima rodiče

Jste otevření a tolerantní. Ale ve chvíli, kdy jde o vaše dítě, je najednou těžké …

7 min

Vyhoření

Co když se syndrom vyhoření týká vašeho blízkého, který si to zatím moc nepřipouští?

8 min

Být vědomě v těle

O vědomém přístupu k tělu s psychologem Michalem Petrem: Nasměrujte pozornost a dívejte se.

22 min

Na vlnách života

Život není hra, ve které postupujeme na vyšší a vyšší level.

10 min

Citový hlad

Snaží se zaplnit prázdnotu jídlem, které hned vyvrhují. Potřebují totiž něco úplně jiného.

13 min

Otevřít audio sekci