Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Zrcadlo vnitřního konfliktu

Projekcí svého nevědomí do vztahu můžete opakovat negativní vzorce. Vystupte z nich.

Tereza Zahrádková

Tereza Zahrádková

13. 12. 2014

Kritika ve vztahu není nijak chvályhodná, mnohdy ubližuje. Nechci ale hodnotit toho, kdo kritizuje. Každý konflikt, který zažíváme ve vztazích, je ve skutečnosti naším vnitřním konfliktem. Jak se vymanit z kolotoče nešťastných vztahových vzorců?

Klientka, která ke mně přišla požádat o pomoc s řešením potíží ve vztazích, nebyla svým příběhem nijak výjimečná. Hovořila stejně jako mnozí další o tom, jak se jí zejména v partnerských vztazích opakují stále stejné potíže:

„Pokaždé, když opadne první zamilovanost, začnou mě partneři kritizovat a hodnotit. Od každého jsem v různé intenzitě slyšela to samé – nudím se s tebou, jsi neuvolněná, víc sportuj, lépe se oblékej. Partneři mě také opakovaně nerespektují, nedokáži se prý jasně vymezit, připadám si slabá.“

V této fázi také začaly všechny její vztahy krachovat. Partneři o ni přestávali jevit zájem. Slečna Jitka, jak ji budeme pracovně nazývat, nezažívala nic méně obvyklého než ostatní klienti. Ti prožívají podobné příběhy – jsi rozmazlená, sobecký, nic nevydržíš, chováš se jak ženská (u muže), měla bys zhubnout.

Když jsme s Jitkou probíraly, co jsou její slabiny a vnitřní strachy, vyjmenovala nakonec vše, za co ji opakovaně kritizují její partneři, aniž by o jejích vnitřních slabinách věděli. Dříve si však své slabosti nedokázala zcela připustit. Utápěla se v ublíženosti a postupně se se svými partnery rozcházela nebo byla opuštěna. 

Vždy znovu doufala, že teď už přijde pravý muž, který ji zahrne láskou a bude ji milovat takovou, jaká je. To se ale nestalo, protože ona sama se nedokázala mít ráda. Vždy si připadala nedostatečná pro vztah, když je pro partnera nudná a nezajímavá. Podvědomě si však ona sama přišla nudná a nezajímavá pro sebe. 

Opakovaně se s ní tedy rozcházeli její partneři, ve skutečnosti se však rozcházela sama se sebou, protože si připadala nedostatečná. Ve vztahu se vždy začala nevědomě chovat podle svých vnitřních strachů a skutečně se stávala trochu nudnou a nezajímavou.

Začala hrát svou známou roli partnerky, která je hodná, nekonfliktní a upřednostňuje často přání a život partnera. O takovou partnerku však nestáli. Chtěli tu, kterou se obávala být – rozhodná, silná, odolná, jasně se vymezující. 

29. dubna. – 3. května 2020

Neúspěch jako součást životní cesty (seminář)

Psychologie.cz

Vystoupení z negativních vzorců

Takové uvědomění tedy vedlo Jitku k převzetí zodpovědnosti nad svými vnitřními konflikty. Konečně se přestala cítit jako oběť sobeckých partnerů. Přestala se tolik soustředit na jejich sobeckost a kritičnost a začala se soustředit na sebe a svá slabá místa, která vždy nevědomě prozradila svým chováním.

Ve skutečnosti jí samotné vadilo, že nemá žádné pravidelné zájmy, neumí se jasně prosadit a ohraničit ve vztahu, aby si v něm přišla respektovaná. Byla dost konzervativní a chyběla jí v životě chuť experimentovat a vyhledávat nové zážitky. Její partneři jen opakovaně zrcadlili vnitřní konflikty jí samotné. Příběh Jitky je příběhem mnoha lidí, kterým se opakují stejné negativní vzorce v partnerských vztazích. 

Využívejte celý web.

Předplatné

Vždy máte dvě možnosti, jak se v takové situaci zachovat. Buď se jasně vymezte vůči sobě i svému partnerovi a své slabosti zcela přijměte, nebo s nimi začněte pracovat. Uvědomte si, co byste na sobě a svém životě chtěli změnit. Důležité je si jasně vymezit hranici, kam chcete v práci na sobě dojít.

Cílem není splňovat neurotickou potřebu dokonalosti. Zkuste jen získat náhled na to, jaké role se vám v životě opakují a jak tím „napomáháte“ stále přiživovat svůj vnitřní strach z vlastních nedostatků.

Doporučujeme:

Videoseminář MUDr. Pavla Špatenky s praktickým cvičením: