Online přednáška: Okno do nebe
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Zvuk vody: krása i hrůza

Voda vydává ty nejpříjemnější, ale i nejděsivější zvuky. Odhaluje i naše traumata.

Klára Kučerová

Klára Kučerová

12. 2. 2013

Voda v různém skupenství, množství, voda před bodem varu. Její rozmanité zvukové projevy vyvolávají v lidech různé emoce. Zamysleli jsme se nad nimi s našimi odborníky.

Když se soustředíme na zvuk tekoucí vody a jeho vliv na naši psychiku, záleží v první řadě na tom, jak velké síle vodního živlu právě nasloucháme. Kdy budeme pociťovat strach, stesk a obavy a kdy spíše pocit bezpečí, radosti a pohody? Odpověď snadno najdete sami ve vlastních vzpomínkách.

Určitou roli v naší interpretaci hrají osobnostní a charakterové vlastnosti, jak níže ve své odpovědi vysvětluje psychiatr Cyril Höschl, a s nimi úzce spojená citlivost, fantazie a míra představivosti. V případě sluchového vjemu vody v kašně, rybníku, potoce či u splavu budou naší myslí plout převážně libé pocity. Můžeme v tom spatřovat něco čistého, dynamického, ale současně pomíjivého. Celý koloběh vody je jedním neustálým procesem, stejně jako lidský život a samotné bytí.

Z pohledu Jungova kolektivního nevědomí může u někoho zvuk vody menších toků vyvolávat pocity související s uspokojením primárních potřeb, spojené s velmi kladným a blaženým pocitem jistoty a bazální důvěry.

Někdo však může mít s vodou silnou negativní zkušenost, jejíž kořeny mohou sahat až do doby kolem narození. Zvuk vody nezkrocené – při povodních nebo u velkého jezu – aktivuje pud sebezáchovy s cílem zachránit se a přežít. (Připomněla jsem si to při sledování filmu Nic nás nerozdělí, který diváka vystavuje ničivé vlně emocí, strachu a beznaděje.)

Nepotřebuji vědět proč. Stačí mi zkušenost, že tekoucí voda na mě opravdu působí uklidňujícím dojmem.

Zeptali jsme se odborníků, jak účinky vody na lidskou psychiku vnímají a vysvětlují oni:

Michal Mynář, psychoterapeut:

„Zvuk vody mě uklidňuje. Ale proč tomu tak je, nevím. Četl jsem mnoho článků popisujících účinky bílého šumu – všechny tvrdí že pro naši psychiku jsou nejpříjemnější zvuky s co nejširším spektrem. Mezi tyto zvuky patří i zvuk tekoucí vody.

Proč ale zrovna bílý šum na nás má působit tak blahodárně, jsem se nikde hodnověrně nedozvěděl. Prý to snad má spojitost s akustickým prostředím v děloze. Novorozenci na něj každopádně často velmi dobře reagují a při zvucích obsahujících bílý šum přestávají plakat a klidněji spí.

Já jsem v této věci pragmatik, nepotřebuji vědět proč. Stačí mi zkušenost, že tekoucí voda na mě opravdu působí uklidňujícím dojmem. A tak si vždycky rád lehnu někde u potoka nebo nechám téct čůrek vody do vany, když v ní ležím a pro jistotu mám doma i pokojovou fontánku.

Naslouchám, relaxuji a všechna proč? mizí z hlavy jako zázrakem. Nemyslet a jen tak být je občas tak příjemné! Takže promiňte, jdu si lehnout do vany.“

Cyril Höschl, psychiatr:

„Zvuk vody má pro mne několik poloh, od příjemné, uvolňující a tišící, až po temný a hrozivý, předznamenávající zkázu. Význam vody je člověku dán, ale jeho převažující vidy se nastavují tím, jaký život vedeme.

Ti šťastnější slyší ve vodě především bublající potůček, horskou bystřinku čile poskakující po kaménčí a vesele vytáčející ornamenty meandrů, ti méně šťastní spíš kapající kohoutek, co je k zbláznění, a ti depresivní ji vnímají jako mein Bächlein, potůček ze závěru Schubertova cyklu o spanilé mlynářce, v němž poutník nachází svou smrt. No a nejhorší je burácení valících se vod, od povodní až po tsunami. O tichých vodách (“…k vodám tichým Tě přivodím„), co zpomalují čas, by mohli vyprávět rybáři.

Pro mne osobně má zvuk vody převážně význam pozitivní, je čímsi jako relaxační hudbou, ve chvílích melancholičtějších pak Dešťovým preludiem.“

A co vy? Už jste se někdy zamysleli nad pocity, které ve vás vyvolává zvuk vody? Zkusíte při příští příležitosti věnovat vodě větší pozornost než dřív?