Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné

Festival Psychologie.cz 2019

Zveme vás na tradiční dvoudenní festival věnovaný praktickému využití poznatků psychologie v každodenním životě.


Anna Hogenová: Žít hluboký život

Žít hluboký život znamená žít ze svého vlastního pramene. Nalézt to, co je nám nejvlastnější, je nejtěžší úkol sebepoznání. Je třeba se uvlastnit (das Er-eignis), vyčistit duši tak, že v ní zůstává jen naše vlastní bytí. Protože poznáváme stejné stejným, pak platí, vlastním bytím poznáváme i bytí samo, které je vždy odděleno ontologickou diferencí od našich představ. Pak máme v sobě mnoho bytí a tzn. pociťujeme tišinu, je nám dobře.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., přednáší filozofii a etiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Kontakt

Jan Svoboda: Kořeny závislostí

Blahobyt přináší do mezilidských vztahů pozitiva, stejně jako negativa. Cílem přednášky je seznámit se závěry výzkumu, který hledal souvislosti mezi výchovou dětí a sociálně-patologickými jevy. Hledal výchovné chyby a jejich důsledky.

Ladislav Dvořák: Návrat k radosti

Na situace, které nás potkávají, často reagujeme automaticky. Víme, v jakém světě žijeme, a nic nás proto nemůže překvapit - jedině nějaká změna k horšímu. Kde ale zůstává místo pro radost? Naše vnitřní automatika nám v mnohém usnadňuje život, vede však také k opakování stejných chyb.

Jak najít cestu z tohoto začarovaného kruhu? Jakým způsobem můžeme doplnit, změnit či obohatit naše jednání a vnitřní prožívání? Jak můžeme znovu najít své vnitřní bohatství a prohloubit spojení se zázračností života?

RNDr. Ladislav Dvořák, CSc., je gestalt terapeut, konzultant a kouč se soukromou praxí. Kontakt

Mirka Chmelíčková a Ivana Růžičková: Co potřebuje dostat dcera od matky

Matka je první blízký člověk, který učí své dítě blízkosti, lásce, ale také schopnosti oddělit se od druhého. Matka nás učí sebedůvěře a důvěře v okolní svět. Je tou, která nám otevírá či uzavírá cestu k otci, druhému nejbližšímu člověku našeho dětství. Všechny naše vztahové potíže mají svůj počátek v prvních letech života, kdy je matka pomocníkem i průvodcem. Jak a do jaké míry lze dětskou zkušenost s matkou proměnit v psychoanalytické psychoterapeutické praxi?

PhDr. Mirka Chmelíčková, psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka. Kontakt
MUDr. Ivana Růžičková se věnuje dětské psychoanalytické psychoterapii.

Pavel Rataj: Rozpadají se vztahy zbytečně?

Až 70 % partnerství by se vůbec nemuselo rozpadnout! Žijeme v době, kdy víme o partnerských vztazích tolik jako žádná generace před námi. Přesto životnost vztahů není nijak závratná. Už i někteří kolegové rezignovali a říkají do éteru, že nemůžeme být ve vztahu dlouhodobě, že člověk pro to není stvořen. Já o nich otevřeně říkám, že jsou vyhořelí, bezradní anebo unavení začít hledět více do hloubky. Zajímá mě, co vztahy posiluje a co je udržuje živé, zajímá mě, proč vztahy musí často onemocnět až na úplnou ohrožující hranici své existence, a zajímá mě, co potřebují, aby nezemřely.

Má profesní zkušenost jasně ukazuje, že tam, kde je vůle a víra, tam, kde je motivace a chuť učit se či růst, tam je i cesta.

Mgr. et Mgr. Pavel Rataj je vztahový psycholog, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců, lektor a učitel na VŠ, autor a hlavní koordinátor projektu na podporu dlouhodobých partnerských vztahů Cesta a život partnerství v 21. století. Kontakt

Renata Gregorová: Jak porozumět svému dědictví

Každý si neseme dědictví ze svého dětství. Jaké je, jak nás ovlivňuje a limituje? K čemu nás předurčuje? Kde má kořeny naše důvěra či nedůvěra, sebeúcta?  Vztahy nás provázejí po celý život a my se jimi zaobíráme, často se jimi také trápíme. Na čem závisí, jak si vedeme ve vztazích s vrstevníky, partnery, sami se sebou? Kde to všechno začíná a proč je důležité bezpečné připoutání pro náš zdravý psychický vývoj a spokojený život?

Mgr. Renata Gregorová, psychodynamicky a psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutka s privátní praxí. Kontakt

Michal Mynář: Síla osobního příběhu

Když se dívám na lidi, vidím příběhy. Příběhy, které se píší každým rozhodnutím, každým odžitým dnem. Jsou pestré. Někdy jsou to příběhy o šťastných či nešťastných okolnostech, někdy o síle charakteru, který okolnostem vzdoruje. Některé ve vás vzbudí soucit, jiné nabízejí inspiraci. Baví mě se s nimi seznamovat! A usiluji o to žít silný příběh - snad se mi to i daří. Minimálně se mi daří odolávat pokušení volit si snadné cesty, protože na nich osobní sílu nenajdete. O střípky ze svého příběhu bych se s vámi rád podělil. Třeba vás inspirují ke zkoumání a rozvíjení svého vlastního příběhu, abyste si na konci života mohli říct: "Tento příběh stálo za to zažít!"

Mgr. Michal Mynář je psychoterapeut. Kontakt

Dalibor Špok: Buďme omezení!

V našich snahách o životní štěstí sázíme často na špatnou kartu. Žijeme filozofií "více je lépe", a tak hledáme - více příjemných zážitků, více nových zážitků. Cestujeme, zkoušíme, kupujeme. Domníváme se, že štěstí je něco jako konto v bance - čím více "nastřádáme", tím budeme šťastnější. Důsledkem je ale ve skutečnosti vydrancovaná příroda, přeplněné resorty turistických destinací a nešťastná duše. Řešením není další expanze, ale - pro mnohé paradoxně - vědomé omezení. 

Omezení je fóbie dneška. Bojíme se omezit se, protože si myslíme, že budeme trpět, že o něco důležitého přijdeme. Je tomu právě naopak a v této přednášce si ukážeme nejen konkrétní způsoby, jak nám může omezení v různých oblastech života pomoci, ale i proč tomu tak je. Ukážeme si tedy i psychologické principy, které vysvětlí, proč jedině díky (přiměřenému) omezení můžeme najít hlubší životní radost. 

Mgr. Dalibor Špok, PhD., je psycholog a psychoterapeut se soukromou praxí. Kontakt


Časový harmonogram:

Sobota

10.00 - 11.20: Mirka Chmelíčková a Ivana Růžičková
11.40 - 13.00: Jan Svoboda
13.00 - 14.00: obědová pauza
14.00 - 15.20: Pavel Rataj
15.40 - 17.00: Michal Mynář

Neděle

10.00 - 11.20: Ladislav Dvořák
11.40 - 13.00: Renata Gregorová
13.00 - 14.00: obědová pauza
14.00 - 15.00: Dalibor Špok
15:00 - 16.00: Anna Hogenová

Organizační info

Termín: víkend 23.-24. listopadu 2019
Kapacita: 150 míst
Místo konání: Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8 – Florenc (v budově České spořitelny, 50 metrů od stanice metra Florenc).
Cena: do konce dubna 1390 Kč, poté 1590 Kč. Můžete platit i v EUR (zvolíte během platby). Vstupenky koupíte pouze u nás na Psychologie.cz.

Organizační informace připomeneme všem účastníkům e-mailem týden před začátkem festivalu.

Kapacita akce již byla naplněna. Pokud máte o akci zájem, zanechte nám svůj email a my vás budeme informovat o dalších termínech.