Foto: Shutterstock.com

Festival Psychologie.cz jaro 2016

Zveme vás na jarní Festival Psychologie.cz. Během soboty a neděle 19.–20. března 2016 vystoupí 11 odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie, sebepoznání a osobního rozvoje.

Marek Orko Vácha – Kdo je člověk?

Čtvrtá Kantova otázka, „kdo je člověk“  je zřejmě nejobtížnější ze všech. V přednášce budou komentovány různé přístupy k otázce po člověku, od Božího spolutvůrce vesmíru, jen o málo menším než andělé, až po moderní způsob, jakým DNA vytváří víc DNA. Naše hypotézy o pohybech galaxií reálný pohyb galaxií neovlivní. Naše hypotézy o tom, kdo jsme, nás ovlivní velmi silně. Ideje mají své následky.
Osobní stránka Marka Váchy

Zita Henselová – Lesk a bída manipulace

Je manipulace běžnou a často nevědomou součástí života a každodenní mezilidské interakce? Manipulace je hra, někdy skrytá agrese slabších, strategie, pomocí níž se někteří naučili dosahovat svých cílů už jako malé děti. Jak se manipulace projevuje v partnerství, v rodině a v práci? Jak mluví a chová se manipulátor? Stejně jako většina her, potřebuje i manipulace vždy nejméně dva hráče. Abychom se do hry vůbec nenechali vtáhnout nebo vítězili, zůstali sami sebou, nepodlehli manipulaci, učíme se rozpoznat její různé formy a mít po ruce pár dobrých způsobů, jak se účinně bránit. Ale ruku na srdce, někdy nás manipulace i trochu baví a je kořením vztahu. Jenže to ze hry musejí mít radost oba.
Osobní stránka Zity Henselové

Petr Štípek – Co děti potřebují?

Každé dítě a každý dospívající si o své potřeby říká způsoby, které zná a které se mu v minulosti osvědčily. To ovšem nemusí znamenat, že tyto způsoby jsou pro rodiče přijatelné a že s nimi souhlasí. V takovém případě se mnohý vysílený rodič ptá: Proč se takto chová? Co ho/ji k tomu vede? Přednáška představuje některé z možných odpovědí na otázku Co vlastně děti potřebují? Vychází ze tří základních potřeb zformulovaných v rámci terapeutické praxe autora a zamýšlí se nad dalšími aspekty této problematiky, jako jsou například oceňování, chválení a povzbuzování, odměny a tresty, „nálepkování“ dětí, jasná a srozumitelná pravidla nebo nejrůznější formy předávání a vnímání rodičovské lásky.
Osobní stránka Petra Štípka

Michal Petr – Psychospirituální krize: křižovatky a pasti osobního rozvoje

Na cestě osobního růstu můžeme zažít něco, co je obtížné zpracovat, často v podobě neobvyklých prožitků, které se vymykají našemu běžnému fungování. Ať už jde o důsledek intenzivních meditačních praktik, užití psychedelik v nevhodném kontextu, silných emočních prožitků a dalších příčin. Podíváme se na nejčastější podoby těchto stavů, které mohou vyústit v krizi, a na způsoby, jak dobře projít těmito úzkými místy. Využijeme přitom obraz porodních fází jako mapy život podporující cesty. Zmíníme i některé způsoby, jak využít léčivý potenciál těchto náročných stavů k celistvějšímu životu.
Osobní stránka Michala Petra

Barbora Muhrová – Zdravá práce

Zdraví a zajímavá, smysluplná a užitečná práce patří v České republice podle posledních výzkumů mezi naše hlavní hodnoty. Na jakém místě máte práci a zdraví vy? A jak se vám je daří naplňovat? Cítíte, že jsou propojené? Jak často přemýšlíte nad tím, že práce do jisté míry ovlivňuje vaše zdraví? Na našem zdravotním stavu se podílí široké spektrum faktorů, mezi které bezpochyby patří právě i pracovní prostředí. Pojďme se společně podívat, jaké konkrétní faktory z pracovního prostředí mají vliv na naše zdraví a co vše (a jak) můžeme z naší pozice změnit. V práci trávíme velké množství času, přizpůsobme si ji tedy tak, aby pro nás byla zdravá.
Osobní stránka Barbory Muhrové

Martin Šafr – Introvert? Introvert!

Předsudky proti introverzi jsou v naší kultuře silně zakořeněné. Smysl pro humor nám může pomoci, avšak je těžké smát se něčemu, s čím jste se doposud ještě sami nevyrovnali. Skutečně pomoci nám může na začátku to, že lépe pochopíme, v čem jsme jako introverti od extrovertů odlišní. Charakteristické vlastnosti introverta jsou často předmětem nejrůznějších mýtů. Lidé rádi škatulkují a kategorizují a škatulky, ve kterých se ocitají introverti, nejsou mnohdy lichotivé. Je proto důležité o těchto mýtech vědět. Jak fungují introverti v práci, jak si stojí v lásce a jak jsou na tom se zdravím? Společně se pokusíme některé mýty vyvrátit.
Osobní stránka Martina Šafra

Lea Paulínová – Moc nad mocí, aneb dynamika vývoje vědomí

Bez nadsázky můžeme říci, že vnitřní motivace je vítěznou disciplínou ducha. Je to vůle jednat. Každá kultura má své tradice a legendy plné pozoruhodných hrdinských činů. Ponoříme‑li se do života a díla našich skvělých vůdců, umělců, vědců nebo duchovních velikánů, poskytneme sami sobě inspiraci i „bohatou výživu“. Ve svém příspěvku se zmíním o odkazu Karla IV., jehož 700. narození si letos připomeneme. V celých českých dějinách nenajdeme osobnost tak důvěrně známou, jakou byl český král, římský císař a diplomat evropského formátu.
Osobní stránka Lei Paulínové

Jitka Cholastová – Tvořivost v osobním rozvoji

Když ve svém životě čelíme situaci, se kterou si na základě svých dosavadních zkušeností nevíme rady, ocitáme se v roli vynálezce: naším úkolem je vymyslet něco potřebného, co je ovšem úplně nové. Pohybujeme se přitom doslova na hranici svých lidských možností. To je pravá chvíle pro tvořivý přístup. V přednášce si ukážeme, jak nám poznatky z teorie tvořivosti mohou pomoci přemýšlet jinak také o našich osobních záležitostech. A nezůstane jen u přednášení: do sféry nevyzkoušeného a nečekaného vstoupíme také prostřednictvím drobného tvořivého cvičení. 
Články Jitky Cholastové na Psychologie.cz

Lucie Vlček Pelková ‑ Psychosomatické obtíže jako onemocnění v rámci vztahů

Psychosomatická medicína pohlíží na pacienta z hlediska jeho kontaktů ke svému okolí, zvláště v jeho vztazích k bližním. Za pomoci prezentovaných případů z ambulance klinického psychologa se podíváme na psychosomatické obtíže v kontextu vztahů pacienta. Ty hrají významnou roli při vzniku a udržování příznaků, v rezistenci vůči terapii, ale také mohou terapeutický efekt významně podpořit. Ukážeme si některé možnosti, jak s klientem komunikaci o vztahu navázat a jak je možné pracovat na rozvoji jeho vztahových kompentencí. Dotkneme se rizikových a naopak podpůrných faktorů ve vztahovém nebo rodinném systému.
Osobní profil Lucie Pelkové

Videozáznamy přednášek z předchozích ročníků Festivalu

Festival Psychologie.cz jaro 2016

  • Místo konání: Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8 – Florenc (v budově České spořitelny, 50 metrů od stanice metra Florenc).
  • Termín: víkend 19.–20. března 2016
  • Časový rozvrh: sobota: 10.00 – 17.00, neděle: 10.00 – 16.00. Oba dny bude v čase 13.00–14.00 obědová pauza.
  • Kapacita: 140 míst.
  • Cena: 1390 Kč do konce ledna, poté 1490 Kč. Možné platit i v EUR (zvolíte během platby).

Kapacita akce již byla naplněna. Pokud máte o akci zájem, zanechte nám svůj email a my vás budeme informovat o dalších termínech.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.