Foto: Thinkstock.com

Jak pečovat o partnerský vztah

Bůh stvořil ženu ze žebra člověka. Ze žebra, nikoliv z hlavy či nohy. Ze žebra jako z kosti od srdce, což symbolizuje rovnocennost. Proč je tedy v partnerských vztazích tolik bojů o moc, o pravdu, o správné vnímání, o to jakým směrem se má jít?

Institut partnerství patří mezi hodnoty s největším rozporem mezi deklarovanými postoji a reálným chováním. Ve všech výzkumech se stabilní partnerský vztah objevuje mezi uváděnými hodnotami na jednom z prvních míst, což nám však, bohužel, nebrání v tom, abychom s ní zacházeli dosti lehkovážně.

Říká se,  že čím vzdálenější je naše ideální já od reálného já, tím více jsme nespokojeni, tím více se stáváme „neurotickými“.  Z tohoto pohledu jsou dnešní partnerství často neurotická. Máme přání, představy a očekávání, která jsou často vzdálena našim schopnostem, dovednostem, znalostem a především našim reálným partnerům.

Úspěch partnerství spočívá v tom, že jsme ochotni milovat reálného člověka. Ale jak to udělat? Není to jednoduché, když jsme v zajetí svých očekávání a představ, kterých se jednak pevně a víceméně nevědomě tolik držíme a zároveň neumíme nebo máme strach je zdravě komunikovat a flexibilně je nechat vyvíjet.

Moderní doba nabízí velké množství knih, článků, seminářů, workshopů a filmů o partnerských vztazích a přesto se lidé bojí závazných dlouhodobých vztahů, manželství. V partnerských vztazích jsou ztraceni a dělají školácké chyby. Jak to, že nedokážeme toto uvědomění přenést do reálných situací našich vztahů?

  • Uvádí se, že 30% třicátníků je singl. Proč tomu tak je?
  • Proč se rozvádí skoro každé druhé manželství?
  • Proč v době, kdy se tolik zajímáme o vztahy a tolik se snažíme, to nepomáhá?
  • Proč naše představy a očekávání o vztazích vyhrávají nad našimi reálnými vztahy?
  • Proč kult dobrého rodičovství a seberealizace vede partnerství do zkázy?
  • Proč tolik partnerů říká, že si nerozumí a že spolu neumí komunikovat?

Pojďme se tedy podívat a zamyslet se nad tím, jaké jsou tedy úkoly partnerství ve 21. století.

Místo konání: Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1
Kdy: čtvrtek 26. března 2015 od 20.00 do 21.30
Kapacita: 100
Vstupné: 100,– (bez rezervací, přijďte prosím včas)

Kapacita akce již byla naplněna. Pokud máte o akci zájem, zanechte nám svůj email a my vás budeme informovat o dalších termínech.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.