Jak žít jednoduše ve složitém světě (seminář)

Čtyřdenní tematický seminář s odborníky Psychologie.cz proběhne v inspirativním prostředí polosamoty Buchov.

Jitka Ševčíková
Kdo chce zapalovat, musí sám hořet

Na semináři si uvědomíte rozdíl mezi depresí a syndromem vyhoření, pozitivním postojem k životu a „lakováním na růžovo“. Zjistíte, jaký je váš životní postoj a jak s ním můžete pracovat. Ukážeme si metody k vědomé změně postoje, popíšeme si, jaké jsou fáze syndromu vyhoření, jak je rozpoznat, kde se v naší mysli berou pochybnosti a jak posílit svou schopnost ovlivňovat svoje pocity.

Zároveň se naučíte rozlišovat své sabotéry mysli a nahlédnete do umění navyšovat pozitivní inteligenci.

Zaměříme se především na tyto oblasti:

 • Syndrom vyhoření: co to je, jak se to projevuje
 • Kdo je syndromem ohrožen, jak a kdy to vzniká
 • Fáze syndromu vyhoření + praktický test, jak jste na tom
 • Nastavení pracovního režimu během burn‑out
 • Principy pro správné rozvržení pracovní náplně
 • Time management „IV. a V. generace“ – vliv na proces „hoření“
 • Vliv okolního prostředí na psychiku – co ovlivníme a co ne
 • Dlouhodobé zátěžové a stresové situace v našem životě
 • Možné zdroje stresových situací a jak je eliminovat (prevence)
 • CO DĚLAT, KDYŽ JE „TO“ TADY
 • Základní relaxační techniky, ochutnávka práce v hladině alfa
 • Metody seberegulace – usměrnění emocí
 • Negativní důsledky, které se promítají do pracovního života
 • Získávání energie (kultivované a méně kultivované)

Články a videa Jitky na Psychologie.cz
Osobní stránka Jitky


Michal Mynář
Blok 1 – Strategie spokojeného života

Pro spokojenost v životě není zdaleka tak důležité, CO člověk dělá, jako PROČ a JAK to dělá. Dozvíte se, že existují minimálně čtyři rozdílné přístupy k tomu, co to znamená „smysluplný život“. Opírají se o čtyři různé zdroje motivace – zvídavost, vášeň, vztahy a cíle. Zjistíte, o který z nich se opíráte vy, jaký typ jste a co to znamená pro vaši životní strategii.

Blok 2 – Jednoduchá cvičení pro jednoduchý život

Vyzkoušíte si řadu velmi jednoduchých technik pro lepší naladění na tělo a prožívání přítomného okamžiku. Dozvíte se, jak toto naladění dál rozvíjet a jak práci s tělem začlenit do svého běžného života.

Blok 3 – Zvuková lázeň

Nebude chybět ani už tradiční večerní koncert pro hlubokou relaxaci. Zahraji a zazvučím vám na celou řadu etnických nástrojů a perkusí, nebude chybět ani alikvotní zpěv.

Články a videa Michala na Psychologie.cz
Osobní stránka Michala


Jan Smetánka
K rovnováze střední cestou

Tělesná a duševní rovnováha, nebo tendence směřující k této rovnováze, není samozřejmostí a neděje se samovolně na základě informací, které si o těchto oblastech přečteme. 

Je to hlavně pravidelná údržba, při které my, mechanici vlastního života, chápeme reálné potřeby těla a „hlavy“ v kontextu každodenního fungování a těmto individuálním potřebám vycházíme vstříc v podobě jednoduchých mentálních a fyzických cvičení a technik. V našem životě, naší rovnováze a štěstí se pak odrazí hlavně to, co si tímto způsobem „odpracujeme“.

Na semináři si několik takových cvičení vyzkoušíme a zaměříme se především na tyto oblasti:

 • Co je myšleno rovnováhou v životě každého z nás a jak blízko nebo daleko se od této rovnováhy nacházíme
 • Proč je užitečné naučit se přecházet z vnějšího světa do světa vnitřního, proč a jak pravidelně navazovat kontakt s vlastním tělem
 • Tělesná udržba – co se na našem těle v dnešní době nejvíce podepisuje a jak to můžeme svépomocí postupně napravovat
 • Jak pečovat o náš mentální svět
 • Co je důležité pro to, abychom v této údržbě vytrvali

Články Honzy na Psychologie.cz

Doprovodný program – každé ráno před snídaní se budeme věnovat restartu těla na další den formou protažení a dalších jednoduchých cviků, včetně dechových technik, relaxace apod.

Kromě základního programu se můžete těšit na lehkou zdravou stravu, blanickou přírodu, setkání se zajímavými lidmi nebo večerní program, který bude věnovaný komunikačním hrám nebo třeba i samotě s knížkou, vše záleží jen na vás :)

Jak žít jednoduše ve složitém světě

Termín: 27. dubna – 1. května 2018 (pátek večer – úterý odpoledne, úterý je státní svátek) 

All Inclusive: zajištěno ubytování, strava, program, pronájem sálu
Kapacita: 20 účastníků
Místo konání: Centrum Buchov u Benešova. Moderní ubytování s wifi připojením.
Cena: (ubytování, strava, program): 5.880 Kč, včetně DPH:

 • 4.600 Kč za ubytování a program prosím zaplaťte níže v platební bráně.
 • 1.280Kč za stravu (4 dny plné penze) zaplatíte hotově na místě.

Platit můžete i v EUR (zvolíte během platby).

Kapacita akce již byla naplněna. Pokud máte o akci zájem, zanechte nám svůj email a my vás budeme informovat o dalších termínech.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.