Foto: Thinkstock.com
odemčené

Bazální a získaná přitažlivost

Když pochopíte své přednosti i slabiny, můžete snadno zlepšit svoji pozici při navazování vztahů.

Tomáš Baránek

Tomáš Baránek
Publicista

11. 3. 2013

Za poslední roky svých pozorování i osvěty jsem zjistil, že pro vysvětlení mechanismu přitažlivosti muže k ženě postačují dva konstrukty: bazální přitažlivost a získaná přitažlivost.


Pro začátek je můžete chápat jako analogii pojmů fyzická přitažlivostpřitažlivost osobnosti, i když to není úplně přesné. Podstatné je, že pomocí jednoduchého matematického vztahu mezi nimi lze vyjádřit dynamiku předvztahové komunikace i výslednou – celkovou přitažlivost.

Nové pojmy budu v dalším textu používat k exaktnějšímu vykreslení řady principů, proto jim prosím věnujte maximální pozornost. Není to žádná vyšší matematika a účastníci kurzů, kterým jsem koncept vysvětlil, jej rychle přijali za svůj.

Autor knihy Jak sbalit ženu Tomáš Baránek vystoupí v úterý 12. 3. 2013 od 20 hodin v pražském Divadle NoD v rámci série Psychologie.cz Live. Téma večera: Co od nás očekává druhé pohlaví?

Bazální přitažlivost muže k ženě odpovídá míře fyzické přitažlivosti, kterou muž ženu přitahuje, když se poprvé ocitne v její fyzické blízkosti, a to aniž by o něm cokoli věděla, aniž by se jakkoli projevoval a působil na ni jinak než svou fyzickou přítomností. Je to skutečně ryzí fyzická přitažlivost, daná víceméně biologicky, ve smyslu „líbí/nelíbí“.

Podmínkou vyhodnocení bazální přitažlivosti je fyzická blízkost obou osob. Na dálku, například po internetu, nelze bazální přitažlivost stanovit.

Bazální přitažlivost muže M k ženě Ž nazvěme Bp(M, Ž). Je buď nulová (muž ženu vůbec nepřitahuje), anebo větší než nula (muž ženu méně či více přitahuje). Bazální přitažlivost muže M k ženě Ž je v horizontu desetiletí konstantou a je‑li pro M nulová, nemá smysl pokračovat v balení ženy Ž. Žádný muž nemůže zvýšit své Bp vzhledem ke konkrétní ženě. (Výjimkou jsou zásadní změny zevnějšku jako plastická operace, radikální zhubnutí anebo mnohaletý osobnostní, či závratný společenský růst.)

Získaná přitažlivost muže k ženě naopak odpovídá míře přitažlivosti, kterou muž ženu přitahuje jako osobnost. Jde o projevy v relativně krátkém čase ovlivnitelné vůlí a úsilím: dovednosti, chování, oblečení, řeč těla atd.

Získaná přitažlivost kolísá s průběhem komunikace a není závislá na tělesné konstituci, ale na tom, jak žena v průběhu času vnímá mužovo vystupování. Označme získanou přitažlivost Zp(M, Ž).

Pokud muž svým chováním a taktikou působí správným směrem, pak Zp > 1 a narůstá. Pokud dělá chyby, pak Zp < 1 a dokonce může klesnout až k nule. Kapitola Dobývání je o zvyšování získané přitažlivosti nad hodnotu 1.

Samotná Zp je však jen částí výsledku – důležitá je až celková přitažlivost.

Celková přitažlivost vypovídá o stavu našeho balení i našich šancích a je součinem dvou uvedených hodnot. Poznámka: pokud je někde v knize použit pouze pojem přitažlivost bez přívlastku, můžeme pod ním rozumět právě celkovou přitažlivost:

P(M, Ž) = Bp(M, Ž) x Zp(M, Ž)

Tvrdím, že platí tato pravidla:

  • Pokud ženu fyzicky nepřitahujeme (Bp = 0), pozná to okamžitě při prvním kontaktu. Zjistí‑li fyzickou nepřitažlivost, nezmění to žádné naše úsilí. Neboli 0 × Zp = 0.
  • Pokud žena hned bazální přitažlivost k nám nevyloučí (Bp > 0) a jen si není jistá intenzitou, záleží na nás, zda z ukryté jiskry vykřešeme oheň (Zp > 1), anebo ji uhasíme (0 ≤ Zp < 1). Sem patří většina případů dobývání po úspěšné kontaktáži.
  • Čím méně ji přitahujeme bazálně, tím máme menší pravděpodobnost úspěchu a tím více práce nás čeká při zvyšování celkové přitažlivosti. Naopak vysoká bazální přitažlivost dává dobrou prognózu i zajišťuje stabilitu proti drobným chybám v dobývání. Opakuji: Bp je konstanta; pokud je menší než 1, Zp musí být nesmírně vysoké!
  • Pokud jsme se ženě líbili na začátku (Bp > 0), o přitažlivost můžeme ještě přijít vinou chyb v další fázi (způsobíme, že Zp = 0). Jednou vynulované Zp pak zůstane navždy, v lepším případě po několik let rovno 0!
  • Pokud ji bazálně přitahujeme, pak jediný způsob, jak zvyšovat přitažlivost Zp (a tedy P), je projevovat střídavě zájem a ochabnutí zájmu. Přesněji: aby Zp > 1, a tedy P narůstalo, musíme být schopni důsledně a pravidelně střídat naši iniciativu s její; tím vyvoláváme jakési kmitání, které tlačí Zp nahoru.

  • Na každého muže někde poblíž čeká potenciální partnerka. Neboli: pro každé M existuje v rozumné vzdálenosti aspoň jedno Ž takové, že Bp(M, Ž) > 0. Na příležitost setkání s ní je ale potřeba se připravit, vylepšit atd.
  • Značná část mužů viní ze špatných výsledků svou bazální přitažlivost, aby se nemuseli měnit. Tvrdí opak předchozí věty: že neexistuje žena, kterou by mohli fyzicky přitahovat.

Ukázka z knihy Tomáše Baránka Jak sbalit ženu 2.0

Články k poslechu

Lidoop v zrcadle

Martin Burget přináší zajímavosti z oboru psychologie.

11 min

Puberta online

Co trápí generaci přezdívanou někdy sněhové vločky? Nemají možnost úniku.

16 min

Úzkost jako rádce

Když se k hledání smyslu života postavíme čelem, zmírní se i naše úzkost.

9 min

Příliš mnoho mužů

Stydím se za počet svých sexuálních partnerů. Jak se s tím vypořádat?

9 min

Výčitkář

Budí ve vás pocity viny a současně dojem potřebnosti. Co je za tím?

17 min

11. 3. 2013

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.