Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Bazální a získaná přitažlivost

Když pochopíte své přednosti i slabiny, můžete snadno zlepšit svoji pozici při navazování vztahů.

Za poslední roky svých pozorování i osvěty jsem zjistil, že pro vysvětlení mechanismu přitažlivosti muže k ženě postačují dva konstrukty: bazální přitažlivost a získaná přitažlivost.


Pro začátek je můžete chápat jako analogii pojmů fyzická přitažlivost a přitažlivost osobnosti, i když to není úplně přesné. Podstatné je, že pomocí jednoduchého matematického vztahu mezi nimi lze vyjádřit dynamiku předvztahové komunikace i výslednou – celkovou přitažlivost.

Nové pojmy budu v dalším textu používat k exaktnějšímu vykreslení řady principů, proto jim prosím věnujte maximální pozornost. Není to žádná vyšší matematika a účastníci kurzů, kterým jsem koncept vysvětlil, jej rychle přijali za svůj.

Autor knihy Jak sbalit ženu Tomáš Baránek vystoupí v úterý 12. 3. 2013 od 20 hodin v pražském Divadle NoD v rámci série Psychologie.cz Live. Téma večera: Co od nás očekává druhé pohlaví?

Bazální přitažlivost muže k ženě odpovídá míře fyzické přitažlivosti, kterou muž ženu přitahuje, když se poprvé ocitne v její fyzické blízkosti, a to aniž by o něm cokoli věděla, aniž by se jakkoli projevoval a působil na ni jinak než svou fyzickou přítomností. Je to skutečně ryzí fyzická přitažlivost, daná víceméně biologicky, ve smyslu „líbí/nelíbí“.

Podmínkou vyhodnocení bazální přitažlivosti je fyzická blízkost obou osob. Na dálku, například po internetu, nelze bazální přitažlivost stanovit.

Bazální přitažlivost muže M k ženě Ž nazvěme Bp(M, Ž). Je buď nulová (muž ženu vůbec nepřitahuje), anebo větší než nula (muž ženu méně či více přitahuje). Bazální přitažlivost muže M k ženě Ž je v horizontu desetiletí konstantou a je-li pro M nulová, nemá smysl pokračovat v balení ženy Ž. Žádný muž nemůže zvýšit své Bp vzhledem ke konkrétní ženě. (Výjimkou jsou zásadní změny zevnějšku jako plastická operace, radikální zhubnutí anebo mnohaletý osobnostní, či závratný společenský růst.)

Získaná přitažlivost muže k ženě naopak odpovídá míře přitažlivosti, kterou muž ženu přitahuje jako osobnost. Jde o projevy v relativně krátkém čase ovlivnitelné vůlí a úsilím: dovednosti, chování, oblečení, řeč těla atd.

Získaná přitažlivost kolísá s průběhem komunikace a není závislá na tělesné konstituci, ale na tom, jak žena v průběhu času vnímá mužovo vystupování. Označme získanou přitažlivost Zp(M, Ž).

28. dubna. - 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

Pokud muž svým chováním a taktikou působí správným směrem, pak Zp > 1 a narůstá. Pokud dělá chyby, pak Zp < 1 a dokonce může klesnout až k nule. Kapitola Dobývání je o zvyšování získané přitažlivosti nad hodnotu 1.

Samotná Zp je však jen částí výsledku – důležitá je až celková přitažlivost.

Celková přitažlivost vypovídá o stavu našeho balení i našich šancích a je součinem dvou uvedených hodnot. Poznámka: pokud je někde v knize použit pouze pojem přitažlivost bez přívlastku, můžeme pod ním rozumět právě celkovou přitažlivost:

P(M, Ž) = Bp(M, Ž) x Zp(M, Ž)

Tvrdím, že platí tato pravidla:

  • Pokud ženu fyzicky nepřitahujeme (Bp = 0), pozná to okamžitě při prvním kontaktu. Zjistí-li fyzickou nepřitažlivost, nezmění to žádné naše úsilí. Neboli 0 × Zp = 0.
  • Pokud žena hned bazální přitažlivost k nám nevyloučí (Bp > 0) a jen si není jistá intenzitou, záleží na nás, zda z ukryté jiskry vykřešeme oheň (Zp > 1), anebo ji uhasíme (0 ≤ Zp < 1). Sem patří většina případů dobývání po úspěšné kontaktáži.
  • Čím méně ji přitahujeme bazálně, tím máme menší pravděpodobnost úspěchu a tím více práce nás čeká při zvyšování celkové přitažlivosti. Naopak vysoká bazální přitažlivost dává dobrou prognózu i zajišťuje stabilitu proti drobným chybám v dobývání. Opakuji: Bp je konstanta; pokud je menší než 1, Zp musí být nesmírně vysoké!
  • Pokud jsme se ženě líbili na začátku (Bp > 0), o přitažlivost můžeme ještě přijít vinou chyb v další fázi (způsobíme, že Zp = 0). Jednou vynulované Zp pak zůstane navždy, v lepším případě po několik let rovno 0!
  • Pokud ji bazálně přitahujeme, pak jediný způsob, jak zvyšovat přitažlivost Zp (a tedy P), je projevovat střídavě zájem a ochabnutí zájmu. Přesněji: aby Zp > 1, a tedy P narůstalo, musíme být schopni důsledně a pravidelně střídat naši iniciativu s její; tím vyvoláváme jakési kmitání, které tlačí Zp nahoru.

  • Na každého muže někde poblíž čeká potenciální partnerka. Neboli: pro každé M existuje v rozumné vzdálenosti aspoň jedno Ž takové, že Bp(M, Ž) > 0. Na příležitost setkání s ní je ale potřeba se připravit, vylepšit atd.
  • Značná část mužů viní ze špatných výsledků svou bazální přitažlivost, aby se nemuseli měnit. Tvrdí opak předchozí věty: že neexistuje žena, kterou by mohli fyzicky přitahovat.

Ukázka z knihy Tomáše Baránka Jak sbalit ženu 2.0

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Pod nánosem traumatu

V terapii hledáme autentickou osobnost. Tu, kterou se někdejší dítě marně chtělo stát.

34 min

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Otevřít audio sekci