Poradna
odemčené

Odmítá lékaře

Její chování ubližuje celé rodině, všichni jsme se prý spikli proti ní. Pomoc odmítá.

Alena Večeřová Procházková

Poradnu zveřejňujeme bez audio verze.

3. 9. 2019

3. 9. 2019

Obracím se na vás s dotazem, jak pomoci blízké příbuzné, která odmítá návštěvu lékaře. Po smrti manžela se u ní začaly objevovat těžké deprese, které se střídají s méně častými fázemi mánie, kdy je veselá, vše zvládne, cestuje a nakupuje obrovské množství nepotřebných věcí.

V období deprese je paranoidní. Tvrdí, že jí chceme fyzicky ublížit, nemáme ji rádi, všichni jsou proti ní, že to ví moc dobře. Tvrdí, že nenachází místo v rodině. Je schopna ztropit scénu na rodinné oslavě kvůli banální věci. Děti se jí bojí, syn se začal po návštěvách u ní v noci pomočovat, přestože byl už dlouhou dobu bez plen.

Ona si problém u sebe nepřipouští, říká, že přece není blázen. Vše je jen naše vina. Cokoliv jí řekneme, je a bude použito proti nám. Logika chybí, na věcné argumenty reaguje podrážděně, až agresivně. Vidí v nás nepřátele. Vše vidí negativně. I takové události, jako je třeba těhotenství.

Přátelé nemá žádné, všechny svým chováním odpudí. Všechny kritizuje, nikdo nic podle ní nedělá dobře. Snahu neocení. Veškeré naše návrhy, jak jí pomoci, odmítla (lékař, psycholog, mediátor…). Jak můžeme postupovat, aby to mělo na rodinné vztahy co nejmenší následky?

Domluva s ní není žádná. K lékaři dobrovolně nepůjde. Její chování vážně narušuje vztahy v rodině, hrozí rozpad vztahu. Léčbu odmítá, nepřizná si, že má problém. Podezírá nás, že jí chceme ublížit. K lékařům nemá důvěru. Všichni jsme se spikli proti ní, nemáme ji rádi (podle ní).

Yerseyv, 32 let

Názor odborníka

Dobrý den,

ztráta dlouhodobého milovaného životního partnera je z jednou nejzávažnějších stresových událostí. I přesto, že se nabízí, že zhoršení zdravotního stavu vaší příbuzné je reakcí na tuto událost, bez dalších vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky se nelze vyjádřit k vhodné léčbě.

Stran dalšího postupu bohužel pro vás nemám žádnou dobrou zprávu. Současný platný Občanský zákoník klade důraz na svobodnou vůli občana. To bohužel znamená i možnost odmítat potřebnou lékařskou a zdravotnickou péči. Odmítat může do doby, než situace dospěje do stavu, kdy zákon umožňuje poskytování lékařské péče proti vůli, bez souhlasu pacienta, což je ošetřeno Zákonem o zdravotních službách.

Tyto situace jsou podle současného zákoníku pouze 2 (citace) § 38 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 372/2011 Sb.) ve znění:

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, že:

  • zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit, čímž však není dotčeno dříve vyslovené přání (bezvědomí, otravy, demence, zmatenost a dezorientace, akutní chirurgické a interní stavy, šokové a poúrazové stavy, těžké infekce atd.),
  • jde o léčbu vážné duševní poruchy a v důsledku jejího neléčení by došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Bez souhlasu lze poskytnout také jiné zdravotní služby, pokud je tak stanoveno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tedy např. zdravotní služby, jejichž smyslem je  zabránit šíření infekčních chorob (např. HIV).

Nezletilému pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností lze bez souhlasu poskytnout neodkladnou péči, jde‑li o:

  • léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta,
  • zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
  • podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

Podle toho, co píšete, vaše příbuzná není v situaci, kdy jí při její duševní poruše hrozí vážné poškození zdraví. Bohužel zákoník nepamatuje na vážné poškození vztahů, které neléčenou duševní poruchou v rodině nevyhnutelně vzniká.

Doporučuji přímý kontakt s příbuznou minimalizovat na nejmenší možnou míru, ovšem tak, abyste ji úplně nepustili ze zřetele. Přitom je potřeba komunikovat laskavě a neutrálně.

Kdyby u ní v rámci depresivní epizody došlo ke zhoršení takovému, že by bylo bez léčby poškozeno její zdraví – zejména pokud by přestala komunikovat úplně anebo přestala přijímat potravu, případně svou potlačovanou agresivitu obrátila proti sobě a spáchala sebevražedný pokus, nebo pokud by se u ní rozvinul jiný závažný zdravotní stav, myslím tělesné onemocnění, bude už splňovat kritéria daná zákonem.

Bohužel nemůžete čekat, že se v brzké době změní její chování. To, co můžete ovlivnit, je pouze váš postoj a vaše chování k ní.

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.