Poradna
Foto: Shutterstock.com
odemčené

Z kolegů jsou teď podřízení. Jak získat autoritu?

V práci jsem byl povýšen na řídící manažerskou funkci, což je samozřejmě příjemné, hlavně z fi…

Petr Pražák

Poradnu zveřejňujeme bez audio verze.

21. 6. 2010

21. 6. 2010

V práci jsem byl povýšen na řídící manažerskou funkci, což je samozřejmě příjemné, hlavně z finančního hlediska. Ovšem spolupracovníci, nyní podřízení, mi dost dávají najevo, že nemám zrovna potřebné řídící schopnosti. Nikdy jsem si nebudoval nějakou autoritu, nevím si s tím rady.

Vítek

Názor odborníka

Nejprve bych vám chtěl gratulovat, že se vám podařilo svými pracovními výkony či osobními předpoklady přesvědčit vaše nadřízené, že jste ten správný člověk na manažerskou pozici. První a často ten nejtěžší krok v manažerské kariéře máte tedy již za sebou.

Přechod na manažerskou pozici není snadný a přináší s sebou úskalí, s nimiž se potýká většina lidí, kteří zamíří nahoru. Každému trvá různě dlouhou dobu, než se v nové roli zabydlí a najde si optimální styl vedení a řízení lidí, který vyhovuje jeho osobnosti a zároveň je efektivní v prostředí, kde se pohybuje.

Největší změnou při povýšení na manažerskou funkci bývá, že najednou vaše výsledky již nezávisí zcela na vás, ale musíte jich dosahovat prostřednictvím práce svého týmu. Nestačí tedy vědět, co se má udělat a kudy se má jít, ale neméně důležité je přesvědčit o tom i ostatní. Zajistit, aby se stanovených cílů skutečně dosáhlo. Proto vedení a řízení lidí kromě odbornosti klade velké nároky na tzv. měkké dovednosti zejména v oblasti komunikace a motivace. Dobrou zprávou je, že tyto měkké dovednosti lze zlepšovat a rozvíjet.

Prvním krokem ke zlepšení je vždy schopnost sebereflexe. Zkuste se zamyslet, nakolik je kritika vašich spolupracovníků oprávněná, jaké dovednosti ve své nové roli potřebujete a nakolik je skutečně zvládáte. Z vašeho dotazu usuzuji, že k sobě umíte být upřímný.

Dalším krokem je nalezení cest vedoucí k rozvoji dovedností v oblastech, které potřebujete. Jistě si můžete vybrat z celé řady manažerských školení, užitečné může být požádat zkušenějšího kolegu, aby byl vaším mentorem, případně si najít kouče, který vám pomůže nalézt  optimální postupy a řešení  pro vaši  konkrétní situaci.

Dalším typickým úskalím při povýšení může být  situace, kdy se řadový člen týmu stane náhle jeho vedoucím tohoto týmu. To je váš případ, jak uvádíte. Je potřeba si uvědomit, že se vaše vztahy s kolegy zákonitě změní. Ne každý člen týmu  vás bude chtít akceptovat v nové roli a ne všechna pracovní přátelství  tuto změnu přežijí.

V takovéto situaci je velmi důležité citlivým způsobem nakládat s nově získanou mocí a nestat se  v očích  svých spolupracovníků tyranem, ale ani slabochem. A někdy  nezbývá, než udělat první z nepopulárním manažerských rozhodnutí a tým částečně obměnit.

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.