Foto: Thinkstock.com

Festival Psychologie.cz podzim 2015

Zveme vás na podzimní Festival Psychologie.cz. Během soboty a neděle 21.‑22. listopadu 2015 vystoupí 11 odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie, sebepoznání a osobního rozvoje.

Pavel Špatenka ‑ Jak zdravě růst a vyvíjet se

Předsudky, sebeklam, iluze nás udržují v zaslepenosti. Jak naložit s nevědomostí a vydat se – stejně tak jako Alenka či Neo – za zrcadlo a poznávat skutečnost? Jak lze v našich podmínkách uskutečnit praxi duchovního postupu a přitom dostát požadavkům přirozeného vývoje osobního života, vztahů, práce a nárokům vnějšího světa vůbec? 
Osobní stránky Pavla Špatenky

Radkin Honzák – Vulgarity a jiná sprosťačení

Vulgarita je fyzikální veličina charakterizující schopnost člověka vyjadřovat se tak, aby příště nebyl připuštěn do sdělovacího prostředku před 22. hodinou. Vulgarita také vyjadřuje míru schopnosti panovníka přiblížit se svým poddaným. Historicko‑lingvistický a vědecko‑folklorní pořad přibližující známé i méně známé stránky sprosťačení od analgetického (= protibolestivého) účinku po společenskou blamáž.
Články Radkina Honzáka na Psychologie.cz

Jan Vojtko – Večerníček a Já

O pohádkách a pohádkových archetypech už bylo napsáno mnoho. Na toto téma vyšlo mnoho knih a článků. Víme co za archetyp je Popelka nebo Šípková Růženka, jak v nás roste Hrdina, kdo je Velkou Matkou a kdo Otcem. Jung by mohl povídat. Ale jak je to s večerníčky? Mají na nás v našem dětství, kdy se formuje naše psychické Já, vliv každovečerní krátké pohádky s velmi jasnými a vymezenými rolemi a charaktery? Reflektuje naše oblíbenost v dospělosti toho kterého večerníčku naše prožívání v dětství? Proč máme některé večerníčky raději než jiné? A proč se o nich občas tak rádi ve společnosti přátel bavíme? 
Osobní stránky Jana Vojtka

Jan Kulhánek – Rodina v moderní době

Pohled rodinného terapeuta na role v rodině, rozdíl mezi tradičním a „moderním“ uspořádáním, vliv na sexuální život partnerů, výchovné působení na děti a seberealizaci. To, jaké máme místo ve své rodině (jakou zastáváme roli), souvisí s naším pohlavím, povahou (osobností) naší i našeho partnera, prostředím, ve kterém jsme sami vyrůstali. Dříve byly role celkem jasně rozdané, řídily se tradicí. Dnes má každá rodina své uspořádání, svá pravidla, což dává prostor pro větší ohled na individuální potřeby partnerů, ale také pro zmatek, nedorozumění a nestabilitu.
Osobní stránky Jana Kulhánka

Monika Stehlíková – Štěstí a autenticita

Máte někdy pocit, že jste celkem spokojení a šťastní, ale přece jen občas to není tak úplně ono? Že by to mohlo být lepší? Problémy, starosti, bolesti, trápení, povinnosti.....Může v tomto koloběhu dnešního života být člověk skutečně šťastný, vnitřně klidný, vyrovnaný, naplněný, s nadhledem? Odpověď je ano, štěstí není nic složitého, nedosažitelného či zázračného, spočívá v „pouhém“ sebepřijetí, v pravdivém prožívání vlastního života tady a teď, v AUTENTICITĚ. Je to velmi prosté, přesto se to mnohdy opět učíme poté, co jsme někde mezi dětstvím a dospíváním tuto autenticitu ztratili. A co kdyby jedinou překážkou ke štěstí byla obtížnost odvážit se být sám sebou a názor, že pocit spokojenosti je komplikovaná záležitost, která se splní až kdesi v budoucnosti?
Osobní stránka Moniky Stehlíkové

Dalibor Špok ‑ Co nám chybí? (Překážky na cestě za poznáním ve věku internetu)

Otázkou „Co vám chybí?“ nechci evokovat lékaře, který častuje každého přicházejícího pacienta stejnou otázkou, ale nakonec jako odborník určí skutečnou příčinu a léčbu našeho jedinečného problému. Chci se pokusit o něco jiného. Setkávám se se stovkami přátel, klientů, účastníků workshopů, čtenářů a známých – a vždy tedy také a o to více i se sebou samým. Uprostřed bezpočtu hodin psychologické práce, psaní, rozhovorů, naslouchání a společného (často nesnadného) hledání řešení se často zamýšlím: Jaké jsou společné jmenovatele našich dnešních problémů v cestě za sebepoznáním nebo psychologickým řešením našich problémů? Co dnes většině z nás – internetové generaci příznivců osobní kultivace a seberozvoje – chybí nejvíce? Jak toto, co nám chybí nejvíce, ztěžuje a ohrožuje nalezení toho, po čem toužíme? A jak tento náš stav, tedy nedostatek některých vlastností a nerozumné preference, souvisejí s prostředkem naší doby číslo jedna, který v našem hledání využíváme všichni – internetem?
Osobní stránka Dalibora Špoka

Aleš Borecký – Malý princ: obraz vnitřního dítěte

Jedna z nejúspěšnějších knih dějin, příběh Malého prince, oslovuje děti i rodiče celé generace. Jaká psychologická tajemství knížka ukrývá a co si z ní můžeme vzít do naší každodenní reality? Žije a smí žít Malý princ v našem srdci nebo jsme spíš obyvateli nějaké podivné planety, na které by Malý princ nevydržel? Jak se staráme o to, aby naše vnitřní dítě, které Malý princ reprezentuje, mohlo být šťastné, svobodné a doma? I když – jak říká Malý princ ‑  je řeč pramenem nedorozumění, pojďme chvíli hledat slova, jimiž se na tento příběh napojíme a zpřítomníme ho ve svém životě.
Osobní stránky Aleše Boreckého

Zita Henselová – Lesk a bída manipulace

Je manipulace běžnou a často nevědomou součástí života a každodenní mezilidské interakce? Manipulace je hra, někdy skrytá agrese slabších, strategie, pomocí níž se někteří naučili dosahovat svých cílů už jako malé děti. Jak se manipulace projevuje v partnerství, v rodině a v práci? Jak mluví a jak se chová manipulátor? Stejně jako většina her, potřebuje i manipulace vždy nejméně dva hráče. Abychom se do hry vůbec nenechali vtáhnout nebo vítězili, zůstali sami sebou, nepodlehli manipulaci, učíme se rozpoznat její různé formy a mít po ruce pár dobrých způsobů, jak se účinně bránit. Ale ruku na srdce, někdy nás manipulace i trochu baví a je kořením vztahu. Jenže to ze hry musejí mít radost oba.
Osobní stránky Zity Henselové

Jan Ženatý ‑ Vytváření tváře

I když mlčíme, vysíláme do svého okolí řadu informací: nekomunikovat nelze. Někdy se tváříme kysele a jindy přátelsky a naše okolí intuitivně rozumí tomu, co svým výrazem tváře říkáme. Je za tím kultura, nebo má projev emoce ve výrazu tváře biologický charakter? Je možné číst emoce prostým pozorováním tváře jiného člověka? V rámci přednášky Vytváření tváře vás nechám nahlédnout do celoživotního díla emeritního profesora psychologie a forenzního specialisty Paula Ekmana, jehož poznatky jsou dnes využívány v kontextech policejního vyšetřování, ale i např. zlepšování kvality partnerských vztahů.
Osobní profil Jana Ženatého

Pavla Koucká ‑ Zdravý rozum ve výchově

Dnešní rodičovství je v mnoha ohledech náročnější, než tomu bylo dřív. Proč tomu tak je? Jaká jsou specifika dnešní výchovy a péče o děti? Jaké jsou novodobé rodičovské mýty? Pochopení těchto jevů nám může pomoci vychovávat děti uvolněněji a umožnit jim tak nejen šťastnější dětství, ale i dospělost. Rozum a cit se ve výchově nevylučují, právě naopak.
Osobní stránka Pavly Koucké

Petr Pražák ‑ Jak mít energii

Nestačí jen vědět jak a kudy, ale musíme mít také dostatek psychického paliva – motivace, vůle a nadšení, pokud našich cílů chceme skutečně dosáhout. Abychom měli vždy plnou nádrž, je důležité o naše zásoby energie vědomě pečovat a naši energii správným způsobem investovat. K tomu nám může pomoc znalost některých psychologických principů i technik sebekoučování.
Osobní stránka Petra Pražáka

Videozáznamy přednášek z předchozích ročníků Festivalu

Festival Psychologie.cz podzim 2015

  • Místo konání: Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8 – Florenc (v budově České spořitelny, 50 metrů od stanice metra Florenc).
  • Termín: víkend 21.‑ 22. listopadu 2015
  • Časový rozvrh: sobota: 10.00 – 17.00, neděle: 10.00 – 16.00. Oba dny bude v čase 13.00–14.00 obědová pauza.
  • Kapacita: 140 míst.
  • Cena: 1490 Kč.

Kapacita akce již byla naplněna. Pokud máte o akci zájem, zanechte nám svůj email a my vás budeme informovat o dalších termínech.

Jan Majer

Šéfredaktor Psychologie.cz

Jan Smetánka

Vydavatel Psychologie.cz

Jan Majer

Šéfredaktor Psychologie.cz

Jan Smetánka

Vydavatel Psychologie.cz

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.