Foto: Shutterstock.com

Festival Psychologie.cz podzim 2016

Zveme vás na podzimní Festival Psychologie.cz. Během soboty a neděle 19.–20. listopadu 2016 vystoupí 10 odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie, sebepoznání a osobního rozvoje.

Časový harmonogram Festivalu v pražském kině Atlas:

SOBOTA 19. 11. 2016

10.00–11.40  Pavel Rataj: Co bys chtěl po 15 letech partnerství? (s následnou diskuzí nad tématy partnerských vztahů)
12.00–12.50  Petr Pražák: Psychologie štěstí
13.00–14.00  Přestávka na oběd
14.00–14.50  Zuzana Daňková: Jak hrajeme své role žen a mužů
15.00–15.50  Leona Dyrehauge: Sexualita v dlouhodobém vztahu
16.00–17.00  Jan Bílý: Cyklický čas – umění zpomalit a zmoudřet

NEDĚLE 20. 11. 2016

10.00–11.40  Václav Mikota: Psychoanalýza bez pohovky (s následnou diskuzí)
12.00–12.50  Andrea Platznerová: Když hrajeme role tam, kam žádné role nepatří
13.00–14.00  Přestávka na oběd
14.00–14.50  Janka Chudlíková: Máme možnost svobodné volby
15.00–16.00  Radkin Honzák: Humor v medicíně a životě

DOPROVODNÝ PROGRAM FESTIVALU – PRAKTICKÉ SEMINÁŘE O VÍKENDU 26.‑27. LISTOPADU (platí se zvlášť v detailu každého ze seminářů):

Pavel Rataj: Alchymie partnerské komunikace
Sobota 26.11. 10.00–17.00
Vstupenky na seminář koupíte ZDE

Dalibor Špok: Jak se tvoří úspěch v práci?
Neděle 27.11. 10.00–14.00
Vstupenky na seminář koupíte ZDE

Pavel Špatenka: I láska má své hranice
Neděle 27.11. 14.30–18.30
Vstupenky na seminář koupíte ZDE


VÍCE K JEDNOTLIVÝM PŘEDNÁŠKÁM

Pavel Rataj – Co bys chtěl po 15 letech partnerství?

Jednoho večera jsem po dlouhé době sledoval video z naší svatby před 15 roky. Jaké to bylo smutné překvapení, když jsem viděl, že mnoho z přítomných párů a kamarádů už spolu nejsou. Vyprávěl jsem o svém zážitku kamarádovi, který měl zrovna podobné výročí. A on mi na to řekl: „Co bys chtěl po 15 letech!“ Pojďme se tedy podívat na to, co se děje po 15 letech v našich vztazích.

Kam se ztrácí naše blízkost, touhy, sny, vášně, důvěrné rozhovory, zájem, experimenty, dobrodružství, momenty niterného spojení? Proč se naše vztahy plní zklamáním, smutkem, nudou, zákazy, odcizením, neporozuměním, výčitkami, zraněním, nezájmem či ztrátou intimity?

Pojďme se spolu zamyslet, proč to tak je, proč tomu tak musí být… a čím se odlišují páry, který to tak nemají.
Osobní stránka Pavla Rataje

Andrea Platznerová – Když hrajeme role tam, kam žádné role nepatří

Žijeme ve zvláštní době. Sebepoznání, sebezkušenost, pitvání se ve vlastních nitrech. Snad nikdy předtím člověk nevěnoval tolik pozornosti psychice, osobnosti a jejímu rozvoji. Nikdy v historii neměl takový vhled do duševních pochodů a psychologických souvislostí, jako má dneska. 

Přesto sedáme na lep pseudoautoritám a věříme pseudomoudrům. Přesto hrajeme jeden na druhého divadlo, předstíráme role a věříme rolím, jež předstírají ti druzí. Proč? A proč bychom to dělat neměli?
Osobní stránka Andrey Platznerové

Jan Bílý – Cyklický čas: umění zpomalit a zmoudřet

Kairos a Chrónos byly ve starověkém Řecku dva různé druhy času. Chrónos je náš exaktně měřitelný, „odtikávající“ čas, zatímco Kairos byl čas správného okamžiku, který se odvíjel od přirozených cyklů Vesmíru i živoucí Země. Tyto cykly nelézáme nejen v přírodě (např. roční období), ale i všude jinde – jak v životě člověka, v jeho vztazích, tak třeba i ve vývoji firem nebo států. Jedině když zažijeme rozdíl mezi těmito dvěma způsoby vnímání času, otevře se nám skrytý smysl periodického vývoje, podaří se nám přitakat přirozenému koloběhu věcí (tj. i stárnutí) a dospějeme k moudrosti.

V mnohém je naše doba rychlá, povrchní a namísto dřívějšího cyklického používá výlučně lineární čas. Výsledkem je, že stárnutí a smrt z našeho života vytěsňujeme, že se jich děsíme, a tím zůstáváme nedospělí, bez hloubky a moudrosti.
Osobní stránka Jana Bílého

Leona Dyrehauge – Sexualita v dlouhodobém vztahu

Jak se vyvíjí naše sexualita v dlouhodobém vztahu? K čemu máme tendence, jaké máme možnosti a čeho se lekáme? Jaká období jsou v dlouhodobém partnerském vztahu pro sexualitu zatěžující? Podíváme se na drobné tipy, jak sexualitu nejen přidržovat při životě. Dotkneme se také souvislosti sexuality v dlouhodobém partnerství a vztahu k sobě.
Osobní stránka Leony Dyrehauge

Václav Mikota – Psychoanalýza bez pohovky

Jak psychoanalýza vznikla a jak se do dnešní podoby vyvíjela jakožto obor psychoterapie? Jak je možné vnímat současnou psychoanalýzu včetně její aplikované, neklinické podoby, jež se přímo netýká léčby neurotických poruch, ale spíše psychoanalytického výkladu sociálních jevů a zdrojů umělecké tvořivosti? 
Osobní stránka Václava Mikoty

Janka Chudlíková ‑ Máme možnost svobodné volby

Většinou si neuvědomujeme, že naše současná realita je výsledkem našeho autopilotního režimu, kdy jednáme podvědomě podle vzorců, které jsme získali v minulosti. Ve valné většině jednáme podle vzorce podnět – odezva, podle vzorce z minulosti. Tak vlastně promítáme naši minulost do současného jednání, které však tvoří naši budoucnost. Jsme tak zacykleni v kruhu svých minulých zkušeností.

Existuje vůbec cesta z tohoto začarovaného kruhu? Náš mozek nám dává určitý malý prostor zastavit impulzivní reakci a zvolit si vědomě svůj postoj a své jednání. Jsme tvůrci. To je cesta k naší vnitřní svobodě a k tvůrčímu způsobu života. Alespoň v důležitých situacích máme možnost se vědomě zachovat jako homo sapiens a vědomě si tvořit svou realitu podle vlastních přání a snů. O mozku toho stále nevíme moc, ale i to málo, co víme, nám dává obrovské možnosti.
Osobní stránka Janky Chudlíkové

Petr Pražák – Psychologie štěstí

Štěstí není pouhá absence nepříjemných pocitů a duševního utrpení. Nevede jen k tomu, že se cítíte lépe, ale má prokazatelně pozitivní vliv na vaši rodinu, práci, kreativitu, energii, imunitní systém, zdraví a dokonce i délku života. Usilování o štěstí je seriózní, legitimní cíl, který se vyplatí sledovat. Psychologie štěstí zkoumá nejen, co ovlivňuje naší životní pohodu, ale také jakým způsobem můžeme naše štěstí vědecky ověřenými způsoby zvýšit.
Osobní stránka Petra Pražáka

Zuzana Daňková – Jak hrajeme své role žen a mužů

Často říkáme a slyšíme říkat, že je pro lidi něco přirozené. Většinou se tím zřejmě míní, že se jedná o něco, co je lidem geneticky dané, co je biologicky podmíněné a obecně platné. Tak se například běžně setkáme s tvrzením, že pro ženy je přirozené mít potomky, a pokud je tedy žena bezdětná, je to nepřirozené, něco s ní není v pořádku. U mužů zase bývá za přirozené nezřídka považováno jejich dobyvatelské až agresivní chování.

Ve svém povídání se zaměřím zejména na pravidla, kterými se nevědomě řídíme v partnerských a rodinných vztazích. Budu mluvit o rozdělení partnerských rolí, o tom, jak muži a ženy vnímají uspořádání heterosexuálních vztahů, a o předsudcích spojených s rolí mateřskou a otcovskou. 
Profil Zuzany Daňkové

FESTIVAL PSYCHOLOGIE.CZ PODZIM 2016

Termín: víkend 19. – 20. listopadu 2016
Kapacita: 140 účastníků
Místo konání: Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8 – Florenc (v budově České spořitelny, 50 metrů od stanice metra Florenc).
Cena: 1490,– Kč. Možné platit i v EUR (zvolíte během platby). Vstupenky koupíte pouze na Psychologie.cz.

Kapacita akce již byla naplněna. Pokud máte o akci zájem, zanechte nám svůj email a my vás budeme informovat o dalších termínech.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.