Foto: Thinkstock.com

Jarní Festival Psychologie.cz 2015

Zveme vás na Jarní Festival Psychologie.cz. Během soboty a neděle 21.‑22. března 2015 vystoupí 11 odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie, sebepoznání a osobního rozvoje.

Alena Večeřová Procházková – Břišní mozek

Naše břicho je do značné míry autonomním centrem s neobyčejně silným soustředěním nervových buněk. Někteří vědci dokonce hovoří o „enterickém nervovém systému“ (ENS) jako o druhém mozku. Enterické (dříve vegetativní) nervové centrum může podobně jako jiná centra samostatně získávat a zpracovávat data, rozlišovat různé stavy a reagovat odpovídajícími činnostmi. Je dokonale funkčně uspořádáno a představuje integrovaný myslící systém. Mozek a enterické nervové centrum, „second brain“, mají společnou řeč a jsou vzájemně propojeny – více než se dosud předpokládalo. Za třetí mozek se považují nervové pleteně kolem srdce. Daleko víc než jednoduché čerpadlo, jak se kdysi věřilo, je srdce velmi složitým systémem s vlastním funkčním „mozkem“. 
Profil Aleny Procházkové

Peter Pöthe – Jak nás ovlivňují vzpomínky z dětství

Dětství je z pohledu mnoha psychoterapeutických směrů základem formování osobnosti a jejich vztahu v dospělosti. Způsob a forma, jakou se smyslové a emoční prožitky zapisují do paměti, však zůstává pro mnohé záhadou a tajemstvím. Ve své přednášce se jako dětský psychiatr a psychoterapeut snažím pomocí konkrétních příkladů a výsledků vědeckého zkoumání osvětlit cestu od zažitého vjemu, přes vzpomínku až po její uplatnění v běžném životě a vztazích. 
Osobní stránky Petera Pötheho

Jitka Ševčíková – Výchova s láskou a rozumem

Přemýšleli jste někdy nad tím, že dnešní děti půjdou do důchodu po roce 2070? Připravujeme je na život ve světě, který si většina z nás nedovede ani představit. Možná si také pokládáte otázku, zda metody našich rodičů stačí i pro naše děti. Co je nejdůležitějším úkolem rodiče v dnešní době? Rodičovská láska je to nejdůležitější, co děti mají. Pomůže jim rozvíjet se, budovat si sebevědomí, empatii, vztah k lidem a celkový pohled na svět. Ale samotná láska nestačí. Děti potřebují hranice, respekt a pomoc při vývoji, teprve pak mohou dosáhnout svého největšího potenciálu. Téma se bude týkat emočního rozvoje dětí a emoční rovnováhy rodiče, jejich emoční, sociální, paměťové, pozitivní i spirituální inteligence.
Osobní stránky Jitky Ševčíkové

Jan Bílý ‑ Systemické konstelace a archetypy

V pohledu na celek, který nabízejí systemické a rodinné konstelace, se setkáváme jak s archetypy (Matka, Otec, Hrdina, Oběť, „To větší“, Bůh atd.), tak i s mytologickým vnímáním reality. Proč je toto vnímání pro náš racionální svět důležité a jak se pracuje s archetypickými jevy a postavami v konstelacích – o tom pohovoří autor téměř desítky knih, holistický kouč a lektor seminářů osobního rozvoje.
Osobní stránky Jana Bílého

Jana Randáková ‑ Vztahová komunikace a její vliv na partnerství

Jak a co můžeme udělat sami se sebou, abychom nedošli k závěru „bože to je slepice“ nebo „tak nemožného chlapa jsem neviděla“? Co je komunikace mezi lidmi a proč vnímáme věci různě? Jak očekávání zabíjí realitu a dary, které můžeme obdržet od muže, od ženy? Muž a žena – je to jiný živočišný druh? Láska a přijetí jako klíč ke změně vztahové komunikace.
Osobní stránky Jany Randákové

Dalibor Špok – Jak nechápat psychologii

Jako ke všemu v našem životě, také k chápání psychologických knih, výzkumů a teorií přistupujeme s určitým „předporozuměním“ – tedy názorem, jak tomu všemu rozumět. Problémem je, že psychologie je divná věda. Není to ani biologie, na jejíž předměty si můžeme sáhnout, ale ani věda o „produktech člověka“, jako je historie. Psychologie stojí mezi tím vším – zkoumá na jedné straně mozek, na druhé straně náš introspektivní svět, ale také naše pobývání s druhými i produkty naší kultury. Pokud ji (nevědomě) chápeme jen jako mentální biologii (jak nás mozek ovlivňuje), jako mentální fyziku (jaké jsou příčiny toho, že se cítím špatně) či jako mentální historii (proč dochází k těmto mým vnitřním bitvám), nebudeme jí nikdy rozumět plně, tedy správně. V přednášce Jak nechápat psychologii se budeme zabývat základními chybami, které mnozí z nás (včetně psychologů samotných) v chápání psychologie činí.
Osobní stránky Dalibora Špoka

Hana Krejsová – Jak je důležité mít pocity

Mnoho odborníků mluví o tom, jak je důležité mluvit se svým partnerem, dětmi a dalšími blízkými o svých pocitech a potřebách. Zkoušíte to a stejně narážíte na vztek, nezájem a nepochopení? Přednáška vychází z principů nenásilné komunikace a pomůže vám porozumět tomu, co přesně se pod „mluvením o pocitech“ skrývá, jak se to dá snadno zkazit a jak naopak vylepšit. Jak mohou pocity zranit, stejně jako vést k porozumění.
Osobní stránky Hany Krejsové

 

Michal Mynář ‑ Dvě tváře osobního rozvoje

Naše touha po osobním růstu mívá obecně dvě ambice. První z nich je změna – chceme změnit sebe, svůj život, vztahy atd., stát se lepším člověkem a žít lepší život. Ta druhá je poznání – toužíme pochopit sami sebe, být celistvější a opravdovější ve vztahu k sobě samým i ke světu. Přestože se může zdát, že ambice změnit svůj život a být lepším člověkem je chvályhodná, ve skutečnosti je to cesta do pekel a zřídka vede k  šťastnějšímu a spokojenějšímu životu. Proč má opravdu smysl vybrat si jen tu druhou cestu, cestu porozumění? Proč nás touha po tom být lepší od dosažení tohoto cíle ve skutečnosti vzdaluje? A co nám skutečně může pomoci ke změnám v životě, když to ambice změnit se nejsou?
Osobní stránky Michala Mynáře

Martina Krynská ‑ Alzheimerova nemoc v rodině

Věk člověka se ve vyspělých společnostech prodloužil. Díky kvalitní lékařské péči má většina z nás naději, že se dožijeme seniorského věku. S tím se však pojí i méně radostné chvíle. Mezi ně patří i riziko rozvoje onemocnění, které má plíživý začátek a devastující průběh. Jmenuje se Alzheimerova nemoc. Jak si všimnout, že u našeho blízkého přestává být všechno v pořádku? Jak postupovat, když máme podezření, že dochází k rozvoji kognitivního deficitu? Váš blízký/blízká má stanovenu diagnosu pravděpodobné Alzheimerovy nemoci, co teď?
Kontakt na Martinu Krynskou

Eva Hrončeková – Jak sny pomáhají

Sny jsou cestou do skrytých oblastí naší duše, promlouvají řečí obrazů, symbolů. Jak aktivně klást otázky, které povedou k odkrytí významu snů? Přicházejí, aniž bychom tušili proč. Jsou plné emocí, které v nás mnohdy přetrvávají celý den. Jsou příležitostí pochopit a přijmout své nevědomé aspekty, díky nimž můžeme najít cestu ke svému středu, ke svému Já. Podíváme se na sny z hlediska hlubinně‑psychologické teorie, teorie vazby a resilience.
Osobní stránky Evy Hrončekové

Robert Kačeňák ‑ Změň své myšlení

Naše myšlenky, předpoklady a postoje vytvářejí naše brýle, přes které vnímáme svět a významnou mírou se podílejí na tom, jak se cítíme, jaké máme vztahy nebo jak se nám daří dosahovat svých cílů. Jistě jste už někdy slyšeli: změn své myšlení, změníš svůj život. Vyzkoušeli jste i několik osvědčených postupů jak to udělat a změna přesto nepřichází. Proč? Přemýšlíte nad změnou, ale umí myšlenky vůbec propracovat sebe sama? Oko se přeci nikdy neuvidí. Kouči a psychoterapeuti s oblibou říkají, že změnu za Vás nemohou udělat, ale umíme to my sami? Umíme vyhrát šachy sami se sebou? Pokusím se odpovědět na tyto otázky a  představím unikátní nástroj osobního rozvoje.
Osobní stránky Roberta Kačeňáka

  • Místo konání: Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8 – Florenc (v budově České spořitelny, 50 metrů od stanice metra Florenc).
  • Termín: víkend 21.‑ 22. března 2015
  • Časový rozvrh: sobota: 10.00 – 17.00, neděle: 10.00 – 16.00. Oba dny bude v čase 13.00–14.00 obědová pauza.
  • Kapacita: 140 míst.

Kapacita akce již byla naplněna. Pokud máte o akci zájem, zanechte nám svůj email a my vás budeme informovat o dalších termínech.

Jan Majer

Šéfredaktor Psychologie.cz

Jan Smetánka

Vydavatel Psychologie.cz

Jan Majer

Šéfredaktor Psychologie.cz

Jan Smetánka

Vydavatel Psychologie.cz

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.