Samuel Prívara

Samuel Prívara

Duchovní doprovázející

Jezuita Samuel Prívara aktuálně působí jako kaplan v Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora a také jako kaplan Vysokoškolského katolického hnutí v Praze u Sv. Ignáce. Specializuje se na duchovní doprovázení a duchovní cvičení v kolínském Centru spirituality. Vystudoval Řídicí techniku a robotiku na pražském ČVUT, Finance a fi nanční inženýrství na VŠE v Praze, fi lozofi i v Mnichově a teologii v Madridu. Je spoluautorem knihy Rozhoduj se jako jezuita, která vyšla v roce 2022.

Články od autora

Jak kultivovat vnitřní svobodu vůči sociálním médiím?

Samuel Prívara
Duchovní doprovázející

Poradna

Autor nemá žádné odpovědi v poradně.
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.