Vladislav Šolc

Vladislav Šolc

Klinicky psycholog, psychoterapeut

Licencovaný klinický adiktinolog, licencovaný nezavislý supervizor a celo‑národně (USA) certifikovaný psychoterapeut.

Jungovský analytik, vystudoval klinickou psychologii na FF UK v Praze. Momentálně působi v Glendale (Wisconsin) a Chicagu (Illinois), kde pracuje jako soukromý psychoterapeutsupervizor. Rovněž pracuje pro Aurora Healtcare jako psycholog a poradce pro léčbu závislostí. 

Autor knih Ve jménu Boha (Triton, 2013), Archetyp Otce (Triton, 2009), Psyche Matrix Realita (Amos, 2007), Dark Religion – Fundamentalism from The Perspective of Jungian Psychology (2018),  Demokracie a individuace ve věku konspiračních teorií (2020), Kapitoly psychologie v Občanské nauce pro střední školy a střední odborná učiliště (SPN, 2003). Je autorem mnoha článků pro Psychologie dnes, MF Dnes, Ekonom, Psychoterapie aj. Momentálně pracuje na své další knize: In nomine patris (aneb fanatismus z perspektivy analytické psychologie).

Prezentace knih na Facebook: Vladislav Solc

Člen C. G. Jung Institute of Chicago; jeho primární orientací je hlubinná analytická psychologie.  

Rozhovor s Vladislavem Šolcem z léta 2014.

Vlado Šolc poskytuje online terapie, objednat možné přes vladislavsolc@sbcglobal.net

Vladislav Šolc

Články od autora

odemčené Podcast 32 min

Deprese může být příležitostí k životní změně. Předchází jí sestup do nevědomí.

Jan Smetánka
Vladislav Šolc

odemčené

Přemýšlejme o něm. Ukazuje nám mnohé z toho, co jsme potlačili a vytěsnili.

Vladislav Šolc
Klinicky psycholog, psychoterapeut

Navenek se takový člověk jeví tvrdě, ale v nitru je obrovská křehkost. Jak si dovolit …

Vladislav Šolc
Klinicky psycholog, psychoterapeut

Dobře si všímejte, co vás na partnerovi fascinuje. Ukazuje to na vaše vlastní skryté tužby.

Vladislav Šolc
Klinicky psycholog, psychoterapeut

Psycholog Vlado Šolc vysvětluje fanatismus současného světa z pohledu hlubinné psychologie.

Vladislav Šolc
Klinicky psycholog, psychoterapeut

Nemůžeme zdravě duchovně růst, když je naše já zatemněno nevědomými obsahy a projekcemi.

Vladislav Šolc
Klinicky psycholog, psychoterapeut

Poradna

Autor nemá žádné odpovědi v poradně.
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.