Poradna
Foto: Shutterstock.com
odemčené

Je možné změnit osobnost člověka? Jen když to bude chtít on sám

Mnohokrát jsem četl temné náznaky, že základy osobnosti člověka vznikají v jeho útlém dětském …

Irena Teichmanová

Poradnu zveřejňujeme bez audio verze.

26. 9. 2014

26. 9. 2014

Mnohokrát jsem četl temné náznaky, že základy osobnosti člověka vznikají v jeho útlém dětském věku – snad do tří let. Ale co přesně to znamená (už sám pojem: „základ osobnosti“) se mi nepodařilo zjistit.

Nakolik jsou povahové rysy, utvořené podle předchozího odstavečku, rigidní pro celý další život jedince, či nakolik, s jakým úsilím a v jakém čase je lze změnit? Tedy – opravdu změnit osobnost, nikoli jen naučit se předstírat.

Proč se ptám: příčinou je dvacetiletý hoch, vychovávaný zcela liberálně metodou „dělej si co chceš“, dnes rozsévající nelad, jak je u „produktů“ této výchovy, co vím, cekem standard. Je mu pomoci? Stačí strategické a taktické chování okolí, nebo se to bez psychospecialisty neobejde?!

Plamínek

Názor odborníka


Dobrý den,

děkuji za zajímavý dotaz. Ve vašem dopise vnímám dvě základní témata. Jednak, jak je to vlastně s vývojem osobnosti a jsou‑li první tři roky rozhodujícím obdobím pro život každého člověka (a zda je to něco, co už nelze změnit). Za druhé pak cíl změnit někoho ve vašem okolí a najít způsob, jak to udělat.

Téma utváření osobnosti by vydalo na celou sérii přednášek, a proto berte v potaz, že se pokusím o vystihnutí jen těch nejhlavnějších vlivů. 

Názor, že první tři roky života jsou obdobím pro utváření základů osobnosti, je v psychologii skutečně  obecně znám. Stejně tak jako první trimestr v těhotenství je i nejranější dětství nejcitlivějším obdobím z hlediska možných rizik a poškození. Utváří se zde základní vztah matka – dítě na jehož základně se odvíjí prvotní zkušenost dítěte se světem a vztahy. (Toto dobře rozpracovává Freud, Winnicott, Bowlby, Kleinová a další).

Abych se však nepouštěla do rozboru jednotlivých přístupů a teorií (odkazuji na Přehled teorií osobnosti od V. Drapely), zkusím vám nabídnout přehled toho všeho,co hraje roli v utváření osobnosti. Jednak jsou to vrozené dispozice, povaha člověka, která je do značné míry dána. Dále pak rodinné klima, vztah rodičů před i po narození dítěte. Jejich přístup a vztah k dítěti. Sourozenecké vztahy (A. Adler). Transgenerační vlivy (Chvála, Trapková: Rodinná terapie psychosomatických poruch, rodina jako sociální děloha). Vliv širší rodiny, vliv školy a další a další. Není v možnostech této odpovědi pojmout komplexnost toho tématu. 

Je však patrné, že to, jakými lidmi se staneme, záleží opravdu na mnoha faktorech, nikoliv na jednom z nich. 

K otázce možnosti změny jsem optimistická. Pokud bych nevěřila, že je možné změnit svoje chování, prožívání a obrousit některé osobnostní rysy, nedělala bych práci, kterou dělám. Je však pravdou, že čím ranější negativní zkušenost je, tím obtížněji se pak dosahuje změny. A pokud mluvíme o hlubších změnách v osobnosti člověka, pak čas, který je k tomu potřeba, počítáme v letech, nikoliv ve dnech a měsících.

Druhá část vaší otázky, zda je tomu mladému muži pomoci a jak , je pro mne příliš obecná. Nevím, jakou změnu máte na mysli a také proč. A také, jestli by dotyčný o nějakou změnu  vůbec stál. V každém případě se jedná o dospělého muže, a tak podmínka toho, aby se mohlo něco změnit, je, že bude chtít hlavně on sám. Je velice těžké až nemožné měnit někoho proti jeho vůli.

Pokud je to někdo z vašich blízkých, pak to, co můžete udělat, je vyslovit svůj názor a svoje pocity a nabídnout případnou pomoc. A také nastavit sám za sebe hranice toho, jaké chování ve vztahu k vám je možné a jaké ne. A protože ve vztahu vždy chování jednoho ovlivňuje i druhého a naopak, je to cesta jak nějaké změny dosáhnout. 

Doufám, že jsem alespoň z části zodpověděla některé vaše otázky. Případné další odpovědi můžete hledat v pracích výše uvedených autorů.

Využívejte celý web.

Předplatné

Ať se daří.

Irena Teichmanová

Pomohl vám článek?

Otevřete si přístup k celému webu.

  • tisíce článků
  • audioverze článků
  • videa z přednášek
  • audiobooky
  • online kurzy
  • a mnoho dalšího...
Chci předplatné

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.