Irena Teichmanová

Irena Teichmanová

Psycholožka

Psychologické poradenství pro děti, dospívající a rodiče. Rodinná terapie. Soukromá praxe v Praze.

Nabízím odbornou psychologickou pomoc při řešení nejrůznějších potíží u dětí a dospívajících, které se mohou projevovat v jejich chování a prožívání. Zaměřuji se také na práci s rodinou, rodinné vztahy, komunikaci v rodině, krizové situace v životě rodiny. Nabízím i práci s dospělými klienty formou individuálních konzultací.

O způsobu práce

Při setkávání se svými klienty si stále znovu uvědomuji, jak je každý jedinečný, výjimečný. Má svůj jazyk, svoje zvyky, svůj příběh. Někdy se můžeme ocitnout na křižovatce a nevědět, kudy dál. Cílem konzultací je hledat cestu, po které lze jít dál jistější a spokojenější. Znalosti a doporučení z psychologie slouží jako ukazatelé na této křižovatce. Je však důležité hledat, co nejlépe konkrétnímu klientovi a jeho vidění světa vyhovuje, aby tato doporučení fungovala.

Psychologické poradenství pro děti od narození po dospívání a ranou dospělost u následujících potíží:

 • vztahové obtíže (s kamarády, spolužáky, partnery)
 • problémy v komunikaci
 • emoční obtíže (strachy, úzkosti, smutky, noční můry)
 • konflikty s rodiči
 • vývojové krize (vstup do školky, do školy, dospívání)
 • hledání sebe sama v období dospívání, hledání životního směřování
 • komplikace spojené s rozvodem rodičů
 • problémové chování (agresivní projevy, náhlá změna chování, záškoláctví, experiment s drogou)
 • poruchy chování (lhaní, krádeže, šikana)
 • potíže ve škole (s učením, spolužáky, učitelem)
 • traumatické zážitky
 • psychosomatické obtíže (bolesti bříška, hlavy)

Psychologické poradenství pro rodiče:

 • hledání role rodiče
 • sladění výchovných stylů
 • provázení rozvodem
 • vícegenerační soužití
 • život v nových partnerstvích s nevlastními dětmi

Psychologické poradenství pro celé rodiny:

 • komunikace
 • hádky a konflikty
 • separace („opuštění hnízda“)
 • rozvod
 • smrt člena rodiny

Individuální práce s dospělými:

 • osobní, vývojové a vztahové potíže
 • emoční obtíže (strachy, úzkosti, smutky)
 • náročné životní situace (nemoc, smrt blízkého, rozvod, ztráta zaměstnání)
 • ženská témata (těhotenství, porod, role matky, ženské kompetence)

Praxe:

 • Soukromá praxe v Praze
 • Triangl – psycholožkav terapeutickém centrum pro děti, dospívající a rodinu (od 2007)
 • Středisko výchovné péče Praha– péče o děti s problémy v chování a jejich rodiny ( 2005–2007)
 • Linka bezpečí‑ telefonickákrizová intervence pro děti ( 2004–2005)
 • LATA‑ dobrovolnická činnost, pomoc ohroženým dětem (2002–2003)

Vzdělání:

 • Psychologie, Univerzita Palackého Olomouc (2000–2005) Mgr.
 • Sociální pedagogika – etopedie, Univerzita Hradec Králové (1998 – 2001) Bc.

Kurzy a výcviky:

 • Pravidelně se zúčastňuji odborných setkání, konferencí, vzdělávacích akcí. Věřím, že další vzdělávání je nezbytné pro poskytování kvalitních služeb.
 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch‑ 2013 až 2017
 • Průběžná supervize
 • Kurz práce s časovou osou ‑  Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (2013)
 • Vědecká schůze České psychoterapeutické společnosti (2012,2013)
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR –dynamicky orientovaný sebezkušenostní výcvik (2006–2011)
 • Autogenní trénink(2006)
 • Šikana jako sociálně‑patologický fenomén‑ workshop (2005)
 • Kurz telefonické krizové intervence Linky bezpečí(2004)
 • Transakční analýzakurz „TA 101“ (2002)

Články od autora

odemčené

Někdy hlava dobře ví, co by nám pomohlo, ale prostě nejsme schopni se odhodlat a …

Irena Teichmanová
Psycholožka

Chcete‑li lépe porozumět svým vztahům, využijte jako studijní materiál historii vašich esemesek.

Irena Teichmanová
Psycholožka

Rodičovská postel je dospělé území. Pokud ji okupují děti, značí to problém v rodině i …

Irena Teichmanová
Psycholožka

odemčené

Schopnost vidět to dobré spíše než to špatné je jedním z předpokladů spokojeného života.

Irena Teichmanová
Psycholožka

Způsob naší komunikace prozrazuje, v jakém ego‑stavu se právě nacházíme.

Irena Teichmanová
Psycholožka

odemčené

Základní prvky dobré terapie jsou stejné bez ohledu na konkrétní školu a směr.

Irena Teichmanová
Psycholožka

Poradna

Dvouleté dítě se teprve učí odhadovat svou sílu a její následky. K tomu potřebuje průvodce.

Naštvanost se může stát vaším hnacím motorem. Začněte po malých krůčcích.

Všechny rady autora
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.