Irena Teichmanová

Irena Teichmanová

Psycholožka

Psychologické poradenství pro děti, dospívající a rodiče. Rodinná terapie. Soukromá praxe v Praze.

Nabízím odbornou psychologickou pomoc při řešení nejrůznějších potíží u dětí a dospívajících, které se mohou projevovat v jejich chování a prožívání. Zaměřuji se také na práci s rodinou, rodinné vztahy, komunikaci v rodině, krizové situace v životě rodiny. Nabízím i práci s dospělými klienty formou individuálních konzultací.

O způsobu práce

Při setkávání se svými klienty si stále znovu uvědomuji, jak je každý jedinečný, výjimečný. Má svůj jazyk, svoje zvyky, svůj příběh. Někdy se můžeme ocitnout na křižovatce a nevědět, kudy dál. Cílem konzultací je hledat cestu, po které lze jít dál jistější a spokojenější. Znalosti a doporučení z psychologie slouží jako ukazatelé na této křižovatce. Je však důležité hledat, co nejlépe konkrétnímu klientovi a jeho vidění světa vyhovuje, aby tato doporučení fungovala.

Psychologické poradenství pro děti od narození po dospívání a ranou dospělost u následujících potíží:

 • vztahové obtíže (s kamarády, spolužáky, partnery)
 • problémy v komunikaci
 • emoční obtíže (strachy, úzkosti, smutky, noční můry)
 • konflikty s rodiči
 • vývojové krize (vstup do školky, do školy, dospívání)
 • hledání sebe sama v období dospívání, hledání životního směřování
 • komplikace spojené s rozvodem rodičů
 • problémové chování (agresivní projevy, náhlá změna chování, záškoláctví, experiment s drogou)
 • poruchy chování (lhaní, krádeže, šikana)
 • potíže ve škole (s učením, spolužáky, učitelem)
 • traumatické zážitky
 • psychosomatické obtíže (bolesti bříška, hlavy)

Psychologické poradenství pro rodiče:

 • hledání role rodiče
 • sladění výchovných stylů
 • provázení rozvodem
 • vícegenerační soužití
 • život v nových partnerstvích s nevlastními dětmi

Psychologické poradenství pro celé rodiny:

 • komunikace
 • hádky a konflikty
 • separace („opuštění hnízda“)
 • rozvod
 • smrt člena rodiny

Individuální práce s dospělými:

 • osobní, vývojové a vztahové potíže
 • emoční obtíže (strachy, úzkosti, smutky)
 • náročné životní situace (nemoc, smrt blízkého, rozvod, ztráta zaměstnání)
 • ženská témata (těhotenství, porod, role matky, ženské kompetence)

Praxe:

 • Soukromá praxe v Praze
 • Triangl – psycholožkav terapeutickém centrum pro děti, dospívající a rodinu (od 2007)
 • Středisko výchovné péče Praha– péče o děti s problémy v chování a jejich rodiny ( 2005–2007)
 • Linka bezpečí‑ telefonickákrizová intervence pro děti ( 2004–2005)
 • LATA‑ dobrovolnická činnost, pomoc ohroženým dětem (2002–2003)

Vzdělání:

 • Psychologie, Univerzita Palackého Olomouc (2000–2005) Mgr.
 • Sociální pedagogika – etopedie, Univerzita Hradec Králové (1998 – 2001) Bc.

Kurzy a výcviky:

 • Pravidelně se zúčastňuji odborných setkání, konferencí, vzdělávacích akcí. Věřím, že další vzdělávání je nezbytné pro poskytování kvalitních služeb.
 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch‑ 2013 až 2017
 • Průběžná supervize
 • Kurz práce s časovou osou ‑  Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (2013)
 • Vědecká schůze České psychoterapeutické společnosti (2012,2013)
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR –dynamicky orientovaný sebezkušenostní výcvik (2006–2011)
 • Autogenní trénink(2006)
 • Šikana jako sociálně‑patologický fenomén‑ workshop (2005)
 • Kurz telefonické krizové intervence Linky bezpečí(2004)
 • Transakční analýzakurz „TA 101“ (2002)

Články od autora

Někdy hlava dobře ví, co by nám pomohlo, ale prostě nejsme schopni se odhodlat a …

Irena Teichmanová
Psycholožka

Chcete‑li lépe porozumět svým vztahům, využijte jako studijní materiál historii vašich esemesek.

Irena Teichmanová
Psycholožka

Rodičovská postel je dospělé území. Pokud ji okupují děti, značí to problém v rodině i …

Irena Teichmanová
Psycholožka

Schopnost vidět to dobré spíše než to špatné je jedním z předpokladů spokojeného života.

Irena Teichmanová
Psycholožka

Způsob naší komunikace prozrazuje, v jakém ego‑stavu se právě nacházíme.

Irena Teichmanová
Psycholožka

Základní prvky dobré terapie jsou stejné bez ohledu na konkrétní školu a směr.

Irena Teichmanová
Psycholožka

Poradna

Dvouleté dítě se teprve učí odhadovat svou sílu a její následky. K tomu potřebuje průvodce.

Naštvanost se může stát vaším hnacím motorem. Začněte po malých krůčcích.

Všechny rady autora