Pavel Rataj: Jak zachránit vztah
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Poradna
Foto: Shutterstock.com

Mám oznámit podezření na týrání? Nezapomínejte na zákonnou povinnost.

Dobrý den, původně vcelku harmonicky vyhlížející pár v bytě pode mnou mě občas požádal o h…

Petr Ptáček 26. 4. 2013

Poradnu zveřejňujeme bez audio verze.

Dobrý den,

původně vcelku harmonicky vyhlížející pár v bytě pode mnou mě občas požádal o hlídání. Časem jsem zjistila, že muž tak řeší partnerčiny problémy (zřejmě drogy).

Když jsem zjistila,že matka syna týrá, hlídat jsem začala odmítat. Oni však problém neřeší. Muž vždy odejde, když se doma si necítí dobře a nechá je tam svému osudu.

Myslím, že o tom ví, nebo spíše tuší, více lidí okolo, ale nikdo to neřeší…

Iveta

Názor odborníka


Dobrý den, Iveto,

obtížně posoudím, jaké jednání máte na mysli, když píšete o týrání. Ale v případě, že se matka potýká se závislostí na drogách, je riziko zanedbávání péče či týrání  vysoké.

Dostala jste se do nezáviděníhodné situace, ale na druhou stranu jako každý dospělý člověk nesete zodpovědnost za své jednání či nejednání. Jsou dotazy, které směřují k úvahám o psychologickém či medicínském řešení, ale tento k nim nepatří v plné míře. A to přestože se potýkáte s dilematem.

V první řadě je nutno zamezit činnosti, které poškozují dítě. Dilema zda jednat či nejednat by z Vás v tuto chvíli měla sejmout Vaše zákonná povinnost. V případě, že se hodnověrným způsobem dozvíte o týrání dítěte, máte povinnost toto ohlásit orgánům činným v trestním řízení. V případě, že toto neuděláte, stáváte se sama pachatelem trestného činu (trestný čin neoznámení trestného činu, a trestný čin nepřekažení trestného činu).

Stejně tak vědomí, že z hlediska  vývoje dítěte může být  týrání či zanedbávání základních potřeb, včetně  naplňování potřeb  emočních, pro další život  dítěte  devastující, by z Vás mělo dilema sejmout.

Žiji s přesvědčením, že jako dospělí, máme povinnost konat kdykoli se dozvíme o jednání, které dítě závažným způsobem poškozuje. Ať už jde o týrání nebo zanedbávání v uspokojování jeho potřeb, ale také v případě sexuálního zneužívání dětí v jakékoliv formě.

Budu se nyní do jisté míry opakovat, ale jsou situace, kdy nekonat znamená umožňovat a poskytovat pachateli prostor k jednání, které výrazným způsobem poškozuje naději na plnohodnotný život dítěte. V takových případech bychom měli upřednostnit zájem dítěte, i když je zde riziko narušení vztahů s některými lidmi.

Doporučuji seznámit se se zákony:

  • Týrání svěřené osoby.

  • Nepřekažení trestného činu.

  • Neoznámení trestného činu.

Petr Ptáček

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Petr Ptáček

Klinický psycholog, psychoterapeut, lektor

www.psychoterapie-praxe.cz

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.