Poradna
Foto: Shutterstock.com
odemčené

Mám právo na informace?

Absolvoval jsem několik let intenzivní psychoterapie. Skončil jsem na vlastní žádost. Chtě…

Radkin Honzák, Psychiatr

Poradnu zveřejňujeme bez audio verze.

1. 12. 2010

1. 12. 2010

Absolvoval jsem několik let intenzivní psychoterapie. Skončil jsem na vlastní žádost.

Chtěl bych kromě ústního podání shrnutí mít v ruce takříkajíc nějaký papír. Mám na to nárok?

Dle mé psycholožky to není zvykem a zpráva se posílá jen odesílající lékařce, tedy mé obvodní.

Děkuji za informaci.

Zefir

Názor odborníka

 

Vážený pane,

na informace o svém zdravotním stavu a o průběhu léčby (a psychoterapie je uznávaná léčba, která byla hrazena ze zdravotního pojištění) máte právo, jak vyplývá z Kodexu práv pacientů a etických kodexů lékařů, stejně jako klinických psychologů.

Pátý článek Kodexu České psychoterapeutické společnosti uvádí:
 

5. Rámec psychoterapie

1/ Na počátku psychoterapeutického léčení je psychoterapeut povinen seznámit pacienta či klienta s jeho právy se zvláštním zřetelem na následující:

‑ použitá psychoterapeutická metoda (je‑li to přiměřené a vhodné s ohledem na proces psychoterapeutického léčení) a její podmínky (včetně způsobu ukončení léčby),

‑ rozsah a předpokládané trvání psychoterapeutického léčení,

‑ finanční podmínky léčení (přibližné poplatky, nároky plynoucí ze zdravotního pojištění, placení za zmeškaná sezení atd.),

‑ mlčenlivost,

postup při uplatňování stížnosti.


Etický kodex Asociace klinických psychologů se k tomu vyjadřuje v §2, odst. 7:

Klinický psycholog je povinen věnovat patřičnou pozornost vyhotovení odborných psychologických zpráv, posudků, potvrzení a doporučení. Údaje v nich obsažené musí souhlasit se skutečností, být formulovány přesně a nedvojznačně a musí dostát formálním nárokům.

a dále v §3:

1. Klinický psycholog musí vykonávat své povolání podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a mít na paměti nejlepší prospěch svého klienta. Klientovi ručí za odpovědnou a svědomitou péči. V případě potřeby předá informace o náležitých opatřeních, která zdravotní a psychický stav klienta vyžaduje. Nestačí‑li jeho kvalifikace, doporučí klienta do péče jiného odborníka.

Využívejte celý web.

Předplatné

2. Klinický psycholog respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

3. Klinický psycholog je povinen srozumitelně informovat klienta, nebo jeho zodpovědného zástupce o povaze problému, o zamýšlených odborných postupech, o prognóze a dalších důležitých okolnostech. Nepříznivé informace citlivě zvažuje. Zdržení informací o nepříznivé prognóze je záležitostí odborně podložené úvahy a svědomí klinického psychologa.


Pokud byste informaci nedostal ani na základě této argumentace, máte jednak možnost si stěžovat (Asociace klinických psychologů) a dále: právo nahlížet do zdravotnické dokumentace (ve Vašem případě u praktické lékařky) a pořídit si fotokopie. 

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.