Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Poradna
Foto: Shutterstock.com

Mám právo na informace?

Absolvoval jsem několik let intenzivní psychoterapie. Skončil jsem na vlastní žádost. Chtě…

Radkin Honzák 1. 12. 2010

Poradnu zveřejňujeme bez audio verze.

Absolvoval jsem několik let intenzivní psychoterapie. Skončil jsem na vlastní žádost.

Chtěl bych kromě ústního podání shrnutí mít v ruce takříkajíc nějaký papír. Mám na to nárok?

Dle mé psycholožky to není zvykem a zpráva se posílá jen odesílající lékařce, tedy mé obvodní.

Děkuji za informaci.

Zefir

Názor odborníka

 

Vážený pane,

na informace o svém zdravotním stavu a o průběhu léčby (a psychoterapie je uznávaná léčba, která byla hrazena ze zdravotního pojištění) máte právo, jak vyplývá z Kodexu práv pacientů a etických kodexů lékařů, stejně jako klinických psychologů.

Pátý článek Kodexu České psychoterapeutické společnosti uvádí:
 

5. Rámec psychoterapie

1/ Na počátku psychoterapeutického léčení je psychoterapeut povinen seznámit pacienta či klienta s jeho právy se zvláštním zřetelem na následující:

‑ použitá psychoterapeutická metoda (je‑li to přiměřené a vhodné s ohledem na proces psychoterapeutického léčení) a její podmínky (včetně způsobu ukončení léčby),

28. dubna. – 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

‑ rozsah a předpokládané trvání psychoterapeutického léčení,

‑ finanční podmínky léčení (přibližné poplatky, nároky plynoucí ze zdravotního pojištění, placení za zmeškaná sezení atd.),

‑ mlčenlivost,

postup při uplatňování stížnosti.


Etický kodex Asociace klinických psychologů se k tomu vyjadřuje v §2, odst. 7:

Klinický psycholog je povinen věnovat patřičnou pozornost vyhotovení odborných psychologických zpráv, posudků, potvrzení a doporučení. Údaje v nich obsažené musí souhlasit se skutečností, být formulovány přesně a nedvojznačně a musí dostát formálním nárokům.

a dále v §3:

1. Klinický psycholog musí vykonávat své povolání podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a mít na paměti nejlepší prospěch svého klienta. Klientovi ručí za odpovědnou a svědomitou péči. V případě potřeby předá informace o náležitých opatřeních, která zdravotní a psychický stav klienta vyžaduje. Nestačí‑li jeho kvalifikace, doporučí klienta do péče jiného odborníka.

Využívejte celý web.

Předplatné

2. Klinický psycholog respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

3. Klinický psycholog je povinen srozumitelně informovat klienta, nebo jeho zodpovědného zástupce o povaze problému, o zamýšlených odborných postupech, o prognóze a dalších důležitých okolnostech. Nepříznivé informace citlivě zvažuje. Zdržení informací o nepříznivé prognóze je záležitostí odborně podložené úvahy a svědomí klinického psychologa.


Pokud byste informaci nedostal ani na základě této argumentace, máte jednak možnost si stěžovat (Asociace klinických psychologů) a dále: právo nahlížet do zdravotnické dokumentace (ve Vašem případě u praktické lékařky) a pořídit si fotokopie. 

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.