Jana Knotková

Jana Knotková

psycholožka, terapeutka a konzultantka

Profesionální psychologická poradna a terapie pro děti, dospívající a dospělé formou individuálních, párových nebo rodinných konzultací:

 • dětská psychoterapie – volný rozhovor, terapie hrou, arteterapie pro děti ohrožené akutní rodinnou situací (rozchod či rozvod rodičů, onemocnění, úmrtí v rodině aj.), problémy v chování, potíže v kolektivu, práce se strachem, úzkostí, neobvyklými schopnostmi, syndromem CAN aj.
 • terapie a práce s dospívajícími – podpora při hledání vlastní identity v systému rodiny a skupiny vrstevníků, objevování světa, potíže ve vztazích, získávání stability v emocích a nových prožitcích, přechodové rituály aj.
 • terapie a poradenství pro rodiče – sdílení a provázení v roli rodiče, práce na vlastním vnitřním dítěti, nácvik komunikačních dovedností, podpora při hledání a zažívání nových výchovných alternativ, mezigenerační spory v rámci výchovy dětí, léčení a harmonizace dětí prostřednictvím přírodní medicíny a vlastních léčivých schopností.
 • rodinná terapie – individuální, párové či rodinné konzultace, využití hlubinné psychoterapie C. G. Junga, symbolické práce a náhledu systemických a rodinných konstelací. Možnost provázení rodiny v náročných obdobích – stěhování, dlouhodobá finanční tíseň, problémy v partnerství rodičů, nevěra, onemocnění některého z členů rodiny, úmrtí v rodině, rozvod rodičů a péče o děti v době po rozvodu, nová partnerství s dětmi z předchozích vztahů, nácvik komunikace, práce na rozvoji a stabilizaci rodiny po prožitém traumatu, živelné pohromě aj.
 • individuální terapie – sdílení, podpora, provázení, krizová intervence pro chvíle, které život přinese; práce na vlastním rozvoji, hledání nových cest s respektem a úctou k individualitě osobnosti, nácvik duševní hygieny.
 • párová terapie – práce na rozvoji a harmonizaci vztahu, nácvik komunikace, vzájemného respektu atp.


Provázení dlouhodobým osobním rozvojem, obtížným životním obdobím a aktuální psychospirituální krizí pomocí hlubinné psychoterapie a práce se sny a symboly. Podpora a poradenství pro rodiče a dospělé, mimo jiné i formou systemických a rodinných konstelací. Privátní prostory v centru Prahy vybavené herním motivačním koutkem pro děti. Psychologické vzdělání a praxe v oboru (viz níže).

Působnost:

Praha a širší okolí

Pracovní zkušenosti:

 • Barevný svět dětí (2011)
 • Lesní klub Země ze-mě, o. s. (2009 – 2011)
 • Dětské krizové centrum, o. s. (2003 – 2006) – zaměření na problematiku syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), krizové životní situace rodin, rozvodová problematika atd.
 • Vedení Linky důvěry Dětského krizového centra a internetové poradenství, o. s. (2006)
 • Internetové poradenství při Lince důvěry Dětského krizového centra, o. s. (2006)
 • Linka důvěry Dětského krizového centra, o. s. (2003 – 2006)
 • Vedení Programu primární protidrogové prevence s peer prvkem na ZŠ, ZvŠ, SŠ (Olomouc 2000 – 2003, Praha 2004)
 • Osobní asistence u dětí s kombinovanými vadami a poruchami autist. typu – dobrovolník (ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, 1999)
 • Vedení kurzů plavání kojenců a batolat – (Gympo Praha 2006 – 2007)
 • Trenérská praxe – plavání předškoláků, dětí na 1. a 2. stupni ZŠ, dospělých (Klub vodních sportů Kopřivnice 1994 – 1999)


Vzdělání, kurzy a výcviky:

 • Studium psychologie (FF Univerzity Palackého v Olomouci 1999 – 2004)
 • Studium k získání učitelské způsobilosti pro předmět psychologie na SŠ (FF Univerzity Palackého v Olomouci 2003)
 • Výcvik systemických a rodinných konstelací (Jan Bílý, Praha 2010)
 • Supervizní kurz Terapie hrou (Pedagog. psycholog. poradna, Praha 2005)
 • Systematický kurs arteterapie (Institut pro vzdělávání v arteterapii, Praha 2005)
 • Techniky práce s agresivním klientem (Diakonie ČCE, Praha 2005)
 • Psychoterapeutický výcvik (Analytická psychologie C. G. Junga 2004)
 • Kurz telefonické krizové intervence (Diakonie ČCE, Praha 2003)
 • Základní kurz znakové řeči neslyšících (Oblastní unie neslyšících, Olomouc 2001)
 • Výcvik Programu primární protidrogové prevence s peer prvkem (Pedagog. psycholog. poradna, Olomouc 2000)
 • Kvalifikace Trenér 2. tř. plavání, Rozhodčí 3. tř. plavání (Český svaz plaveckých sportů 2000)
 • Střední škola podnikání a managementu (1994 – 1998)


Stáže a krátkodobé praxe:

 • Psychiatrická léčebna (Šternberk, 2004)
 • Kojenecký ústav s dětským domovem (Praha-Krč, 2003)
 • SOS centrum, SKP Diakonie ČCE (Praha, 2003)
 • Krizové centrum RIAPS (Praha, 2002)

Články a videa od autora

Autor nemá žádné články.

Poradna

Dobrý den, můj přítel odešel od své manželky kvůli mně. Má s ní dvě děti, které po nějaké …

Dobrý den, se ženou jsme měli moc hezký jedenáctiletý vztah (4 roky jsme manželé), máme dv…

Všechny rady autora