Radvan Bahbouh

Radvan Bahbouh

Psycholog, lékař, matematik, kouč

Vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na FF UK, arteterapii na PedF JU a všeobecné lékařství na 3. LF UK. 

Na katedře psychologie FF UK přednáší metodologii psychologie, teorii psychodiagnostiky a psychometrii. Je autorem metody Sociomapování, která představuje metodu analýzy sociálních systémů za účelem jejich vizualizace, která umožní dobrou orientaci ve vzájemných vztazích a komunikačních sítích. Založil a vede společnost QED  GROUP a.s., která se zabývá personálním poradenstvím, psychologickým koučováním, vzděláváním manažerů a Sociomapováním.

Články od autora

S Radvanem Bahbouhem o moudrosti těla, sebekoučování a významu vize pro dosahování našich cílů.

Alexandra Hrouzková, Radvan Bahbouh

Sebepoznání

Jaká je vaše oblíbená pohádka? Její psychologický význam vás možná překvapí.

Radvan Bahbouh

Sebepoznání

Některé věci je lepší prožívat než definovat. Štěstí mezi ně určitě patří.

Radvan Bahbouh

Sebepoznání

Poradna

Autor nemá žádné odpovědi v poradně.