Tomáš Páleníček

Tomáš Páleníček

výzkumný pracovník, lékař, pedagog 3. LF UK

V Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ, bývalé Psychiatrické centrum Praha) pracuje od roku 2001, kdy se začal věnovat preklinickému výzkumu neurobiologie schizofrenie ve farmakologických modelech psychóz. Velmi záhy své pole působnosti rozšířil na výzkum neurobiologie účinku psychedelik (LSD, psilocinu, 2C‑B, mezkalinu apod.) a entaktogenů (droga Extáze neboli MDMA) a nových syntetických drog.

Souběžně s výzkumnými aktivitami realizovanými v rámci postgraduálního studia absolvoval klinickou přípravu v oboru Psychiatrie a získal funkční odbornost v elektroencefalografii (EEG). Titul PhD obhájil v roce 2009, funkční specializaci v oboru Psychiatrie získal v roce 2012. V současnosti své výzkumné aktivity rozšířil i o humánní experimenty. Spolupodílí se na řešení projektů s ketaminem jakožto modelem psychózy a i na studování jeho antidepresivních účinků. Je hlavním řešitelem prvního projektu v ČR zaměřeného na výzkum akutních účinků kanabisu u zdravých dobrovolníků a prvního projektu v ČR kdy je lidským dobrovolníkům jako model psychózy podáváno psychedelikum psilocybin. Hlavním směrem, kterému v rámci těchto výzkumů věnuje je funkční konektivita mozku studovaná pomocí EEG. V klinické praxi se momentálně věnuje ambulantní péči.

Odborná příprava a praxe

 • 1995 – 1997: kontaktní pracovník Kontaktního centra pro drogově závislé (SANANIM)
 • 1998 – 2001: absolvování akreditovaného skupinového dynamického psychoterapeutického výcviku SUR
 • 1999 – 2000: Somatické a sociální důsledky užívání drog (školitel Doc. MUDr. J. Pachl, CsC. (SVA)
 • 2000 – 2001: Výzkum neurobiologických mechanizmů drogové závislosti pomocí mikrodialýzy u volně se pohybujících zvířat (školitel PharmDr. M. Fišerová, CSc) (SVA)
 • 2001 – 2009: Postgraduální studium (Ph.D.), obor neurovědy (3.LFUK, školitel Prof. MUDr. C. Höschl, Dr.Sc.)
 • 2001 – dosud: vědecký pracovník na Psychiatrickém centru Praha
 • 2005: First Certificate in English (FCE)
 • 2006: absolvování výcviku pro práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
 • 2006 – dosud: psychiatr na Psychiatrickém centru Praha
 • 2010: Funkční odbornost v elektroencefalografii (Společnost pro klinickou neurofyziologii a Neurologická společnost ČLS JEP)
 • 2010 – dosud: Funkční odbornost v elektroencefalografii (Společnost pro klinickou neurofyziologii a Neurologická společnost ČLS JEP)

Tomáš Páleníček

Články a videa od autora

Podcast

Psychedelika se vrací, léčí duši. Psychiatr Tomáš Páleníček mírní nadšení i obavy.

Jan Smetánka, Tomáš Páleníček

Věda a společnost

Poradna

Dobrý den, takže asi začnu od začátku: Před dvěma lety mi umřel táta. Neměl pohřeb a tím p…

Všechny rady autora