Ilustrace: Karoline Kroiß
odemčené

Jste odolní?

Psychicky stabilní člověk dokáže zpracovat i to, co nevítá. Umí si najít své místo.

4:24
Olga Kosiak

Olga Kosiak
Psycholožka

27. 6. 2022

O psychicky odolných lidech obvykle mluvíme jako o „silných osobnostech“. Vnímáme je jako příklad vytrvalosti v nepřízni osudu. Existuje soubor dovedností a činností, které přispívají k odolnosti vůči větším i menším životním výzvám.

Nepominutelná je „technická“ část celé věci – zdravý životní styl. Zahrnuje spánek, výživu a fyzickou aktivitu. Tyto tři složky jsou základem normálního fungování těla. Pokud některá vypadne, například máte poruchu spánku nebo vedete sedavý způsob života, těžko se můžete pochlubit výdrží, zejména v nepříznivých podmínkách.

Ke zdravému životnímu stylu patří i rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, kdy se člověk neutápí v přehnané aktivitě nebo naopak v nicnedělání, ale najde si čas na všechno: na práci, zábavu, komunikaci s přáteli, koníčky. To má vždy pozitivní dopad na život.

Dalším důležitým bodem (a tady už se dostáváme do oblasti psychologie) je identita. Buďte si vědomi svých vlastních přesvědčení a hodnot a jednejte podle nich. Je také důležité odlišit svá přesvědčení od těch vnucených. A nesnažte se naplnit očekávání lidí, kteří pro vás nejsou důležití.

Schopnost budovat vřelé citové vztahy. Mít spolehlivé sociální prostředí. Nezáleží na tom, zda máte mnoho nebo málo přátel, hlavní je být s lidmi kolem vás v pohodě. Prostředí, na které se můžete spolehnout a ze kterého cítíte podporu, je hlavním psychologickým zdrojem člověka.

Schopnost akceptovat, že existují věci mimo vaši kontrolu. Některé věci zkrátka neovlivníme – nemůžete je změnit, opravit nebo popřít. Existují okolnosti, které na vás nezávisí a jsou mimo vaši moc. Vždy bude něco, co nemůžete ovlivnit, takže je důležité umět to přijmout a jednat v souladu s touto realitou.

Akceptování je obvykle nepříjemný proces. Dokonce se dá říct, že je poněkud depresivní. Cítit negativní emoce, když akceptujeme něco pro nás nepříjemného, je zcela přirozené. Koneckonců psychická stabilita se projevuje v tom, že člověk je schopen přežít a zpracovat i to, co nevítá.

Přizpůsobivost. Tedy schopnost přizpůsobit se změnám. Dá se to popsat i jako schopnost najít si své místo všude. To je možné po uvědomění a přijetí. Když má člověk schopnost adaptace a dokáže ji kreativně uplatnit, zajistí si pohodlnou existenci, ať je kdekoli. Na rozdíl od akceptace je přizpůsobivost obvykle příjemná.

Máte tedy pět nejlepších dovedností, které poskytují člověku psychickou odolnost. Jak můžete vidět, všechny body kromě prvního jsou oblastí psychologie. To znamená, že ve spolupráci s psychologem či psychoterapeutem lze tyto dovednosti zlepšit.

Lidé mají různou míru psychické odolnosti. Některé ochromí první závan života a někteří tvrdošíjně odolávají hurikánu. Je ale důležité si uvědomit, že i ti nejsilnější mohou někdy svou odolnost ztratit. Není to projev slabosti, pouze potvrzení, že jsme všichni jen lidé.

A konečně, psychická stabilita by neměla být zaměňována s pojmem „úspěch“ nebo „pozitivní pohled na svět“. Koneckonců, na světě je dobré i špatné, krásné i ošklivé. Pokud budete vnímat pouze pozitivní stránku života, můžete rychle ztratit smysl pro realitu. A následky rozhodně nebudou pozitivní.

Články k poslechu

Komunikace pro introverty

Není to sci‑fi. I vy můžete mluvit s lidmi lehce a mít ze sebe dobrý …

11 min

Všímavá fotografie

Využijte mobil k radostnějšímu pohledu na svět. Zvýší to vaši pohodu i odolnost.

25 min

Jako tělo bez duše

Úzkost, ztráta smyslu, silná potřeba kontroly, to vše nám brání být v kontaktu se sebou.

18 min

Volání na poplach

Naučila jsem se zvládat svou úzkost. Pak mi došlo, že byla oprávněná.

16 min

Lidská skládačka

Většina z nás podvědomě zkoumá, v čem jsme horší než ostatní. Jak se to odnaučit?

12 min

27. 6. 2022

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.